Pan miłości. Odkryj prawdę o potędze Bożej Miłości

Pan miłości. Odkryj prawdę o potędze Bożej Miłości

Autorzy: Alan Ames

Wydawnictwo: Esprit

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

cena od: 19.92 zł

JAK CZĘSTO MYŚLIMY O TYM, ŻE JEZUS NAS KOCHA?

CZY JESTEŚMY ŚWIADOMI, CO TO TAK NAPRAWDĘ ZNACZY?

„Kocham wszystkich ludzi i daje im moją wybaczającą miłość. Moje przebaczenie nie ma żadnych granic, więc nie ma znaczenia, co zrobiłeś – jeśli naprawdę żałujesz, przebaczę ci. Każdy grzech może zostać wybaczony, jeśli naprawdę o to zabiegasz.”

FRAGMENT

CARVER ALAN AMES pomaga nam odkryć prawdę o potędze Bożej Miłości. Nie istnieje siła, która mogłaby ją pokonać. Nie ma żadnego grzechu, którego nie można oddać Bogu. Wyjątkowe przesłania, które stanowią owoc głębokich modlitw i spotkań Amesa z Jezusem, przekonują o tym z całą mocą.

 Kto może potwierdzić to lepiej niż autor, który sam doświadczył tego ożywczego płomienia i całkowicie odmienił swoje życie?

C.A. AMES – charyzmatyk, mistyk i wielki chrześcijański mówca. Autor bestsellerowej książki OCZAMI JEZUSA.

Originally published under the title

The Lord of Love by Alan Ames

Copyright © 2006 by Carver Alan Ames

Polish edition © 2017 Wydawnictwo Esprit

Copyright © for the Polish translation by Wydawnictwo Esprit 2017

All rights reserved

NA OKŁADCE: © James Jacques Joseph Tissot / Brooklyn Museum of Art, New York, USA / Bridgeman Images / PhotoPower

REDAKCJA: Natalia Biegańska, Marzena Lipińska, Magdalena Mnikowska

ISBN 978-83-65847-41-6

Wydanie I, Kraków 2017

WYDAWNICTWO ESPRIT SP. Z O.O.

ul. Przewóz 34/100, 30-716 Kraków

tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19

e-mail: sprzedaz@esprit.com.pl

ksiegarnia@esprit.com.pl

biuro@wydawnictwoesprit.com.pl

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

Skład wersji elektronicznej:

konwersja.virtualo.pl

Spis treści

Dedykacja

Przedmowa

Wprowadzenie

Sakramenty

Modlitwa

Słowo Boże

Trójca Święta

Duch Święty

Jedność w Bogu

Adoracja

Tajemnice Boga

Boże Narodzenie

Boża ofiara

Zbawienie

Wielkanoc

Maryja – Matka Najświętsza

Różaniec

Kościół

Życie konsekrowane

Posłuszeństwo

Wiara

Łaska

Świętość

Dusze

Niebo

Święci

Aniołowie

Przebaczenie

Miłosierdzie

Ufność

Prawda i szczerość

Życie Jezusa

Życie w Bogu

Naśladowanie Pana

W służbie Bogu

Oddanie

Wytrwałość

Prawdziwa miłość

Serce

Dzielenie się

Życzliwość

Przyjaźń

Dzieło stworzenia

Ludzkość

Życie

Śmierć

Zmartwychwstanie

Dar ciała

Rodziny

Małżeństwo

Dzieci Boże

Młodzi

Wybór

Szczęście i radość

Zagubienie

Jasność

Widzieć naprawdę

Mądrość

Odrzucenie

Ubodzy

Potrzeby

Cierpienie

Uzdrowienie

Poświęcenie

Nadzieja

Błogosławieństwa

Pokora

Zło

Grzech

Pycha i egoizm

Chciwość

Dar i ofiara

Bałwochwalstwo

Uzależnienia

Przemoc i wojna

Pokój

Jerozolima

Boża wola

Sprawiedliwość

Prawo

Technika

Lekarze

Dzień Sądu

Boże panowanie

Przypisy

Wszystkie rozdziały dostępne w pełnej wersji książki.

Dla przyjaciółki Lesley Negley z wyrazami wdzięczności

Zgodnie z Dekretem Kongregacji Nauki Wiary AAS 58 (1966) 1186 (zatwierdzonym przez papieża Pawła VI 14 października 1966 roku) publikacje dotyczące objawień prywatnych nie wymagają już uzyskania nihil obstat lub imprimatur, jeżeli nie zawierają treści sprzecznych z zasadami wiary i moralnością.

Wydawca ma pełną świadomość, że ostateczna decyzja dotycząca zjawisk opisanych w niniejszej książce należy do Stolicy Apostolskiej, której osądowi jest gotów się podporządkować.

Powielanie fragmentów tej książki bez zezwolenia auto­ra jest zabronione.

Przedmowa

Jest rzeczą smutną, iż dziś wielu ludzi zdaje się zapominać o tym, że Bóg jest miłością, i boi się Go. Jak to możliwe, że boimy się Tego, kto nas kocha i chce dla każdego z nas najlepiej? Powinniśmy przyjąć do swojego życia kochającego Boga, zamiast Go odrzucać. Tylko wtedy możemy poznać, czym jest prawdziwa miłość i życie nią. Przyjmując Go, możemy odnaleźć w życiu spokój i poczucie bezpieczeństwa, które dadzą nam pewność oraz uwolnią od lęku. Niejeden pośród chaosu współczesnego świata zastanawia się, dlaczego życie jest tak trudne i dlaczego nie może być lepsze. Cóż, może się takie stać, jeśli przyjmiemy miłość naszego Pana i będziemy nią żyć, ponieważ właśnie w ten sposób człowiek otwiera się na Jego łaskę – łaskę, która niesie dobro i wszystko to, czego potrzeba, by życie zmieniło się na lepsze. Życie tak wielu ludzi jest pełne chaosu i niepewności właśnie dlatego, że zaprzeczają oni miłości Pana, odrzucając tę wspaniałą łaskę. Bóg od początku mówił ludziom, że ich kocha, i wciąż zapewnia ich o swojej miłości. Od początku powtarza, że jeśli ludzkość będzie żyła zgodnie z Jego miłością – kochając Go nade wszystko oraz miłując się nawzajem, życie będzie dobre. Ludzie niestety nie słuchają Go i nadal cierpią.

Czytając te przesłania od Pana miłości, zobaczysz, że każde z nich jest tą miłością przesycone i pozwala zagłębić się w miłości Chrystusa, naszego Pana. Od pierwszych słów, które skierował do mnie Jezus, wiedziałem, że On mnie kocha, a ja kocham Jego, i w każdym słowie, które do mnie wypowiada, poznaję Jego miłość, ona zaś mnie umacnia. W tych słowach Pan jasno daje do zrozumienia, że nikomu nie odmawia swojej miłości i że pragnie, by wszyscy ludzie przyjęli ją oraz wspaniałą łaskę, która jej towarzyszy. Dzieląc się tymi pięknymi słowami z innymi, tak jak poprosił mnie Pan, mam nadzieję, że ci, którzy je czytają, znajdą w każdym słowie tę samą Bożą miłość, co ja, i zostaną napełnieni w wyjątkowy sposób jej bogactwem.

W miłości Bożej

Alan Ames

Wprowadzenie

W trakcie lektury zauważysz, że przy niektórych przesłaniach znajdują się odniesienia do Pisma Świętego, przy innych zaś ich nie ma. Wynika to stąd, że na początku Pan nie przekazywał mi żadnych odniesień, zaczął to robić od czasu do czasu dopiero od grudnia 1995 roku. Są to zwykle jeden lub dwa wersety z Pisma albo zaledwie kilka słów; czasem zaś na odniesienie składają się dwa lub trzy wersety z różnych ksiąg. Na początku cytowałem Biblię jerozolimską lub Biblię Douay-Rheims1, ale później ja i mój kierownik duchowy postanowiliśmy, że aby uniknąć niejasności, będę się posługiwał tylko New American Bible2.

Sakramenty

30.11.1995

MOŻNA SIĘ ZBLIŻYĆ do Mnie przez modlitwę i sakramenty. W trudnych czasach nie przestawaj się modlić – módl się więcej i częściej przystępuj do sakramentów, a trafisz głęboko do mojego serca.

19.12.1995

RÓŻE MIŁOŚCI – sakramenty.

Woń męki – sakramenty.

Kwiaty radości – sakramenty.

Każdy sakrament to róża o przepięknym zapachu, którą daję moim dzieciom, aby stały się kwiatami miłości, bo po to zostały stworzone.

28.12.1995

SAKRAMENTY TO święte dary.

Sakramenty to święta miłość.

Sakramenty to święte dary zesłane z miłością przez Boga.

2.01.1996

CZERPAĆ Z MOJEJ MIŁOŚCI to napełniać się łaską, zaś napełnianie się łaską oznacza przystępowanie do sakramentów. Przystępowanie do sakramentów oznacza więc, że napełniasz się moją miłością.

14.01.1996

NAPEŁNIENI MOJĄ miłością w moim ciele.

Napełnieni moją prawdą w moim ciele.

Napełnieni moją siłą w moim ciele.

Dla wszystkich, jeśli wierzą.

Dla wszystkich, jeśli okazują skruchę.

Dla wszystkich, jeśli proszą.

14.01.1996

JEDZĄC PRZY MOIM STOLE, otrzymujesz życiodajny pokarm.

Jedząc przy moim stole, napełniasz swoją duszę.

Jedząc przy moim stole, otrzymujesz dar wiecznej miłości.

Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35).

24.01.1996

Na spowiedzi obmywasz

swoją duszę i serce,

by stać się czystym w mojej miłości.

[...] i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini [...] (Łk 11, 4).

4.02.1996

PATRZĄC NA ŚWIĘTY OPŁATEK, widzisz Mnie. Jeśli jesteś w stanie patrzeć nań i pojąć to bez cienia wątpliwości, jesteś naprawdę blisko Mnie.

I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem (J 7, 28).

21.02.1996

MOJE CIAŁO, moja krew... Mój dar.

15.06.1996

W HOSTII – jestem.

W sakramencie – jestem.

We Mszy – jestem.

Jestem w nich, uwierz w to.

16.06.1996

RADOŚĆ MSZY jest dla wszystkich.

Poświęcenie,

ofiara,

miłość,

Msza.

2.09.1996

ŻYCIE SAKRAMENTALNE to prawdziwe życie.

Życie sakramentalne to życie miłością.

Życie sakramentalne to życie, które Bóg daje wszystkim, to prawdziwe życie, które daje prawdziwą miłość.

Pan będzie ich mocą [...] (Za 10, 12).

13.11.1996

ISTNIEJE DROGA, którą możesz dojść do nieba. Jest to prosta i prawdziwa droga. Jeżeli ją przejdziesz, czeka cię wielka nagroda. Jeśli jednak z niej zboczysz, czeka cię cierpienie... straszliwe cierpienie.

Każdemu podaję rękę, by go pokierować i pomóc mu trzymać się ścieżki; każdy otrzymuje łaskę przebaczenia, jeśli zboczy z trasy; każdy dostaje siłę do tego, by iść – siła ta jest we Mnie.

Ręka, która kieruje na właściwą drogę, to słowo Boże, łaskę przebaczenia otrzymujesz za pośrednictwem Ducha Świętego w sakramencie spowiedzi, a siłę dają ci moje Ciało i Krew w sakramencie Eucharystii.

2.02.1997

Otul swoją duszę moim ciałem,

nasącz swego ducha moją krwią,

zawsze kiedy przyjmujesz Mnie

w Eucharystii.

Bo właśnie tam mamy Pana

potężnego [...] (Iz 33, 21).

5.02.1997

MODLITWA – ŁASKA, miłość – dar...

Sakramenty – dary, w których znajdziesz wiele łask.

15.08.1997

W SAKRAMENTACH CZEKAM, by napełnić cię dobrem i radością.

W sakramentach czekam, by napełnić cię miłością i nadzieją.

W sakramentach czekam, by napełnić cię sobą.

Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy (Mt 13, 37).

19.08.1997

GDY WYZNAJESZ SWOJE GRZECHY, ukazujesz Mi swoją duszę, jakbyś mówił: „Przepraszam, wybacz mi”.

Gdy wyznajesz swoje grzechy, ukazujesz Mi swoją duszę, Ja zaś dostrzegam prawdę w twoich słowach.

Gdy wyznajesz swoje grzechy, ukazujesz Mi swoją duszę tak, że mogę mocą Ducha Świętego uleczyć, obmyć i oczyścić cię ze wszystkiego, co nie pozwala ci się do Mnie zbliżyć.

Spowiedź – tak ważna, ale zapomniana. Tak konieczna, ale tak często odrzucana. Tak święta, ale tak bardzo kwestionowana.

Przystąp do spowiedzi i zacznij na nowo życie we Mnie.

[...] każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów (Dz 10, 43).

1.09.1997

ABY ZBADAĆ SWOJE SERCE i odnaleźć w nim słabości, uznaj, że tam są, a zobaczysz, że w mojej miłości twoje serce zostaje uzdrowione, a twoje słabości – wybaczone.

To łaska, którą daje sakrament spowiedzi, łaska, która daje ci siłę do pokonania wszystkich słabości w życiu.

Oto oczy wasze będą to oglądały [...] (Ml 1, 5).

28.10.1997

SAKRAMENTY – schody do nieba.

Sakramenty – moc łask.

Sakramenty – święte dary.

Aby cię ustrzec przed drogą występku [...] (Prz 2, 12).

1.11.1997

Sakramenty wprowadzają pokój,

sakramenty wprowadzają miłość,

sakramenty prowadzą cię do Mnie.

Do Ciebie wołam [...] (Ps 141, 1).

1.11.1997

MOJE CIAŁO i krew,

moja miłość i przebaczenie,

moje miłosierdzie i nadzieja...

W sakramentach.

[...] ujrzą zbawienie Boże (Łk 3, 6).

9.11.1997

ABY MNIE MOCNIEJ KOCHAĆ, kochaj sakramenty.

Aby Mnie mocniej kochać, kochaj modlitwę.

Aby Mnie mocniej kochać, kochaj innych.

20.11.1997

SAKRAMENTY – święte dary.

Sakramenty – święte łaski.

Sakramenty – święte dary, które cię napełniają

łaską mojej miłości.

[...] Ducha mojego wyleję [...] (Ez 39, 29).

Modlitwa

13.01.1996

W SERCU chowam twoje modlitwy

i odpowiadam z miłością, tylko z miłością.

W sercu chowam twoje prośby

i z radością ich wysłuchuję.

We sercu chowam nawet twoje myśli

i traktuję je jak skarb.

W swoim ucisku wołali do Pana,

a On ich uwolnił od trwogi (Ps 107, 6).

22.02.1996

GRUPKA DZIECI pogrążonych w modlitwie przed Bogiem

to wspaniały widok.

Wspieraj grupy modlitewne, ponieważ są drogie memu sercu.

3.03.1996

W MODLITWIE odnajdź spokój,

w modlitwie odnajdź pocieszenie,

w modlitwie odnajdź Mnie.

Modlitwa – słowa zamienione z Bogiem,

modlitwa – słowa Boga,

modlitwa – słowa dla Boga.

Przez modlitwę wzmacniaj swą wiarę,

przez modlitwę wzmacniaj swe serce,

przez modlitwę wzmacniaj swą miłość.

Modlitwa – tak wyjątkowy dar,

modlitwa – tak wyjątkowy czas,

modlitwa – tak wyjątkowa nadzieja.

Modlitwa – poezja z głębi serca,

modlitwa – słowa, które obrazują twoją miłość,

modlitwa – rozmowa pełna miłości.

Módl się, módl się, módl się i znajdź właściwą drogę.

4.03.1996

MODLĄC SIĘ z głębi serca, modlisz się najlepiej, bo wówczas twoja modlitwa jest pełna miłości. Słowa nie są tak ważne jak miłość, z którą je wypowiadasz. Myśl o tej miłości zawsze, kiedy się modlisz, i traktuj swoje modlitwy jako dar miłości dla Mnie.

Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 31–32).

12.03.1996

W MODLITWIE znajdź siłę,

w sakramentach znajdź nadzieję,

w miłości znajdź Mnie.

15.03.1996

GDY NADCHODZĄ trudne chwile,

zwróć się do Mnie w modlitwie.

Modlitwa Pańska (zob. Mt 6, 9–13).

24.03.1996

POBUDZAĆ DO MODLITWY to otwierać serca.

Pobudzać do modlitwy to ocalać dusze.

Pobudzać do modlitwy to podobać się Mnie.

[...] chwała pobożności (Ba 5, 4).

8.04.1996

MODLITWA NADZIEI,

modlitwa miłości,

modlitwa pokory...

Modlitwa, która płynie z twojego serca do Boga.

1.06.1996

IDĄC, MÓDL SIĘ,

rozmawiając, módl się,

pracując, módl się,

bawiąc się, módl się,

odpoczywając, módl się,

w czasie wolnym módl się,

oddychając, módl się;

módl się we wszystkim, co robisz.

Módl się w każdy możliwy sposób.

Módl się z miłością i zobacz, kim jesteś.

Każdym swym czynem oddał chwałę

Świętemu i Najwyższemu [...] (Syr 47, 8).

15.06.1996

MÓDL SIĘ z wdzięcznością,

módl się ze czcią,

módl się z miłością... po prostu się módl.

30.06.1996

PIEŚŃ UWIELBIENIA,

głosy rozbrzmiewające miłością.

Słodkie modlitwy.

15.07.1996

GDY MYŚLISZ O MNIE, modlisz się.

Gdy okazujesz Mi swoją miłość, modlisz się.

Gdy żałujesz, że nie możesz spędzić ze Mną czasu, modlisz się.

Każda pełna miłości myśl o Mnie jest modlitwą, którą w sercu przyjmuję.

26.07.1996

MODLITWA... słowa miłości,

modlitwa... słowa uwielbienia,

modlitwa... mowa serca.

Gdy się modlisz, módl się z miłością, módl się z głębi serca i módl się, uwielbiając Boga za Jego miłość do ciebie.

4.08.1996

MODLITWA UMACNIA,

modlitwa daje pokój,

modlitwa otwiera przede Mną twoje serce.

30.09.1996

Módl się w miłości, módl się dla miłości, módl się z miłością.

Tak należy się modlić, bo w miłości zostają wysłuchane twoje modlitwy i z nią otrzymujesz dary,

a dla miłości otwierają się serca.

14.12.1996

W MODLITWIE znajdź pokój,

w modlitwie znajdź odpowiedź,

w modlitwie znajdź Mnie.

Ja jestem odpowiedzią na wszystkie twoje modlitwy

i to Ja wprowadzam pokój.

15.12.1996

GDY ZWRACASZ SIĘ DO MNIE z miłością, Ja czekam na ciebie, by wziąć cię za rękę i wysłuchać twoich modlitw.

Znajdzie on wesele i wieniec radości [...] (Syr 15, 6).

18.01.1997

MODLITWY O POKÓJ, modlitwy o miłość, modlitwy o nadzieję...

Modlitwy dają pokój tym, którzy się modlą z miłością i nadzieją we Mnie.

Oby twój udział w wierze okazał się twórczy w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do spełnienia] wśród was dla Chrystusa (Flm 6).

20.01.1997

CZAS POŚWIĘCONY na modlitwę jest umocnieniem twojej duszy i zmiękcza twoje serce.

[...] a cały ciężar, który na nim wisiał, roztrzaska się (Iz 22, 25).

18.03.1997

MODLITWA UMACNIA, modlitwa napełnia, modlitwa otwiera; gdy się modlisz, twoje serce otwiera się i może zostać napełnione oraz umocnione w mojej miłości.

20.04.1997

MAŁE DARY MIŁOŚCI... modlitwy.

Małe łaski od Boga... modlitwy.

Małe dary, które mogą przynieść wiele łask,

jeśli otworzysz swoje serce w modlitwie.

20.04.1997

GDY SIĘ MODLISZ, módl się o siłę, by modlić się więcej.

Gdy się modlisz, módl się o siłę, by się modlić z głębi serca.

Gdy się modlisz, módl się o siłę, by się modlić z pokorą.

22.05.1997

W SWOICH MODLITWACH zobacz miłość, którą Mi dajesz.

W swoich modlitwach zobacz miłość, którą ci odwzajemniam.

W swoich modlitwach zobacz w sobie miłość Boga ode Mnie.

My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie [...] (Dz 6, 4).

6.06.1997

MARTWIĄC SIĘ, niczego nie zmienisz, ale modląc się – tak.

[...] całym sercem i z całej duszy [...] (Tb 13, 6).

18.06.1997

MODLITWA UMACNIA.

Modlitwa zbliża cię do Mnie.

Modlitwa zawsze zostaje wysłuchana, jeśli przyniesie to dobro.

Módl się!

Kto służy [Bogu], z upodobaniem zostanie przyjęty

a błaganie jego dosięgnie obłoków (Syr 35, 16).

24.06.1997

WSZYSTKIE MODLITWY pełne miłości są natchnione przez Boga.

29.06.1997

MODLITWY, sakramenty i miłość prowadzą cię do Mnie.

Wiara, nadzieja i miłość znajdują się we Mnie.

Ufność, wiara i szczodrość zbliżają cię do Mnie.

Gdy modląc się, szczodrze złożysz ofiarę za innych, zobaczysz, że moja miłość czeka, aby odpowiedzieć na nadzieję, jaką we Mnie pokładasz.

Jeśli masz wiarę i wierzysz we Mnie, to gdy przystąpisz do sakramentów, twoja ufność wzmocni miłość w twoim sercu i napełni cię łaskami, by przybliżyć cię do Mnie.

Jeśli będziesz kochał sakramenty i pragnął się modlić, zobaczysz, że prowadzi cię to coraz bliżej do Mnie, a twoje nadzieje spełnią się w wieczności.

Niech nie zabraknie ufności w twej modlitwie

i nie zaniedbuj czynić jałmużny! (Syr 7, 10).

1.07.1997

MÓDL SIĘ za tych, których zniewala jarzmo grzechu.

Módl się, aby zdjęto z nich ten ciężar.

Módl się zarówno za ciemiężców, jak i uciskanych.

Wielka udręka stała się udziałem każdego człowieka

i ciężkie jarzmo [spoczęło] na synach Adama [...]

(Syr 40, 1).

6.07.1997

Modlitwy potrafią umacniać serca,

leczyć dusze i uzdrawiać ciała,

trzeba tylko wiary i ufności.

[...] wołałem do Pana,

a On mi odpowiedział (Jon 2, 3).

7.08.1997

MODLITWA DZIĘKCZYNNA jest zawsze mile widziana.

Modlitwa dziękczynna to modlitwa uznania.

Modlitwa dziękczynienia to znak pokornego przyjęcia Bożego miłosierdzia.

11.08.1997

BY DĄŻYĆ DO WIECZNOŚCI, módl się.

By dążyć do wieczności nieba, módl się.

By dążyć do Boga, módl się.

Modlitwa doprowadzi cię do Mnie, a we Mnie znajdziesz wieczną radość, która czeka cię w niebie.

Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wiernie będziesz Mi służył [...] (Za 3, 7).

10.09.1997

MODLITWY ZOSTAJĄ wysłuchane;

po prostu nie wszyscy to widzą i w to wierzą.

Raduj się w Panu,

a On spełni pragnienia twego serca (Ps 37, 4).

7.10.1997

WASZE SERCA zjednoczone w modlitwie jednoczą się w miłości.

Wasze głosy zjednoczone w modlitwie jednoczą się w uwielbieniu.

Wasze dusze zjednoczone w modlitwie jednoczą się we Mnie.

7.10.1997

MODLITWY PEŁNE MIŁOŚCI, otwarte serca.

Modlitwy pełne miłości, otwarte dusze.

Modlitwy pełne miłości, otwarte bramy nieba.

7.10.1997

MODLITWA DZIĘKCZYNNA to modlitwa łaski, a taka modlitwa powinna być odmawiana z wdzięcznością.

11.10.1997

LUDZIE MODLITWY to ci, którzy pomagają zbawić zagubione dusze, które się nie modlą.

Ludzie modlitwy to ci, którzy pomagają szerzyć Bożą miłość, czyniąc swoje modlitwy darem i ofiarą. Ludzie modlitwy to ci, którzy przez swoje oddanie Bogu przyczyniają się do umocnienia Kościoła.

To wyjątkowi ludzie, których na tamtym świecie czeka wyjątkowa nagroda.

[...] i będą się tobą chlubić (Jr 4, 2).

19.11.1997

MODLITWA SPRAWIA, że skupiasz się na Mnie.

Modlitwa sprawia, że twoje serce jest bliżej mojego.

Modlitwa sprawia, że twoja dusza czerpie potrzebną siłę z mojej miłości.

Proście, a będzie wam dane [...] (Mt 7, 7).

Słowo Boże

4.12.1995

WIELE RZECZY, które spotykasz na drodze życia, ma na celu odwrócenie twojej uwagi i skłonienie cię do zejścia ze ścieżki miłości. Każda z nich jest pułapką, która ma cię zniewolić, choć wcale może na to nie wygląda. Często wydają się one przyjazne, atrakcyjne i niegroźne. Często wydają się racjonalne – jak właściwy wybór. Nierzadko bardzo trudno odróżnić prawdę od ułudy.

Nic dziwnego, że wielu się zachwieje i wybierze złą drogę. Czasami ludzie się wahają, ponieważ są słabi, a czasami dlatego, że nie słuchają otrzymywanych wskazówek, dzięki którym wytrwaliby na drodze życia. Każdy człowiek ma plan tej trasy przed sobą, musi go jedynie odczytać i podążać zgodnie z nim.

Jeżeli to uczyni, zdobędzie siłę potrzebną, by wytrwać, oraz niezbędne wskazówki. Znajdują się one w Piśmie Świętym, w słowie Bożym. Są one tak wyraźne i tak łatwe do zrozumienia, a wielu tak trudno za nimi

podążać.

31.03.1996

KSIĘGI PISMA ŚWIĘTEGO to słowo Boże, a słowo Boże jest prawdą.

Kto jest z Boga, słów Bożych słucha (J 8, 47).

29.11.1996

W PIŚMIE ŚWIĘTYM odnajdź prawdę życia i życie w prawdzie. Ja jestem prawdą i życiem.

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne [...] (J 3, 36).

7.01.1997

OD SŁOWA BOŻEGO pochodzi życie.

Od Słowa Bożego pochodzi stworzenie.

Od Słowa Bożego pochodzi miłość.

Ja jestem Słowem.

29.04.1997

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Pan miłości. Odkryj prawdę o potędze Bożej Miłości Oczami Jezusa 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu