Usłysz Jezusa

Usłysz Jezusa

Autorzy: Steven K. Scott

Wydawnictwo: Esprit

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

cena od: 19.97 zł

Gdy trwasz w mojej obecności i słuchasz moich słów, żywa woda mojego Ducha i życia napełnia twoje serce i duszę. Tylko wówczas możesz odkryć moje serce, moją miłość oraz mój pokój. Gdy poprzez moje słowa zobaczysz Ojca, także mocniej Go pokochasz. A z miłości do Ojca i do Mnie rzeki wody żywej zaczną się rozlewać z twego serca na innych.

/ fragment

Czy można z Chrystusem stworzyć więź tak prawdziwą i tak realną jak ta, która nas łączy z kimś najważniejszym dla nas tu, na ziemi?

Steven K. Scott swoje modlitwy postanowił rozpoczynać od słów wypowiedzianych bezpośrednio przez Pana Jezusa – skierowanych do Jego uczniów i do zwykłych ludzi – które zachowały się dla nas na kartach Ewangelii. Gdy autor zaczął je rozważać, szybko stały się dla niego źródłem modlitewnej inspiracji i ważną duchową lekcją.

W każdym słowie Jezusa Bóg zwraca się bezpośrednio do ciebie z miłością, prawdą, zrozumieniem i głębokim pokojem. Te słowa radykalnie zmieniają życie.

Usłysz Jezusa to niezwykłe zapiski, niemal prywatne wiadomości Jezusa skierowane do nas. Pozwalają dostrzec i zrozumieć największy cud życia – to, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Bożym.

DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Wszystko, co mam i co cenię, otrzymałem od Ciebie.

Panie Jezu, przez Ciebie dane było mi poznać Ojca.

Przez Ciebie dostąpiłem odpuszczenia grzechów.

Przez Ciebie mam życie wieczne.

Każdego dnia stoję w zachwycie nad Twoim życiem,

Twoimi słowami

oraz Twoją łaską.

DO MOJEGO OJCA W NIEBIE:

Jak możesz mnie kochać – grzesznika, który zasługuje tylko na Twoją wzgardę?

Twoje miłosierdzie mnie zachwyca.

Ojcze, dziękuję Ci za to, że zesłałeś swojego drogiego Syna.

Oto Zbawiciel! Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię!

DO MOICH WNUKÓW:

Maddy, Julii, Melody, Iana, Colina, Harrisona, Ettie

i tych, które dopiero się narodzą –

Jezus żyje i kocha Was bardziej

niż ktokolwiek na ziemi.

Pragnie, żebyście dobrze poznali Jego i Waszego Ojca w niebie.

Och, jak bardzo Was kocha!

Wasz dziadek modli się o to, żebyście Go poznali

takim, jaki jest naprawdę.

Im lepiej będziecie Go poznawać, tym bardziej Go pokochacie.

Bardzo Was wszystkich kocham!

DO MOICH DZIECI:

Marka, Carol, Zacha, Devina, Ryana, Seana i Hallie Rose.

Tak bardzo Was kocham – bardziej, niż dane Wam będzie to odczuć w tym życiu.

A mimo to moja miłość to tylko drobne, zamglone odbicie Jego miłości.

Obyście poznawali i kochali Go coraz bardziej każdego dnia,

do końca Waszego życia na tej ziemi.

Z Nim nikt nie może się równać!

DO MOJEJ NAJDROŻSZEJ ŻONY:

Moja najsłodsza Shannon, codziennie jesteś dla mnie wzorem,

jakim Bóg pragnie, żebym był.

Miłość Chrystusa płynie z Twego serca tak swobodnie

i na zbyt wiele sposobów, by o nich rozprawiać.

Jestem zachwycony Twoją dobrocią, szczodrością, współczuciem,

cierpliwością i zdolnością wybaczania tej niegodnej duszy.

Bardzo Cię kocham.

DO MOICH DROGICH PRZYJACIÓŁ, KTÓRZY SWOIM PRZYKŁADEM NAUCZYLI MNIE KOCHAĆ CHRYSTUSA:

Gary’ego Smalleya, Jima Shaughnessy’ego, Herba i Helen Selbych,

Wayne’a i Mary Shuartów, Dave’a i Sandy Heinzech

oraz Waszej wspaniałej rodziny, Elmera Lappena,

doktora Jima Borrora oraz oczywiście mojej Mamy

i Jej pobożnej rodziny.

Przedmowa

Kilka ważnych słów od doktora Gary’ego Smalleya.

Po tygodniowej lekturze tej książki znałem Jezusa lepiej i odczuwałem z Nim o wiele większą bliskość niż kiedykolwiek wcześniej.

Czy można mieć z Chrystusem więź tak prawdziwą, jak najważniejszy dla nas związek tu, na ziemi? Oczywiście, że tak! W rzeczywistości twoja relacja z Chrystusem może być bardziej satysfakcjonująca i bardziej zażyła niż jakakolwiek inna, jakiej w życiu doświadczyłeś. Pozostaje pytanie, w jaki sposób można doświadczyć takiego poziomu codziennej bliskości i obecności Jezusa.

Jeden z moich najdroższych przyjaciół, Steve Scott, pozwolił mi zaznać zażyłości z Chrystusem na poziomie o wiele głębszym, niż kiedykolwiek w życiu było to moim udziałem. Steve pokazał mi to, co sam Jezus objawił swoim uczniom dwa tysiące lat temu, gdy wspólnie spożywali wieczerzę w sali na górze w noc przed Jego ukrzyżowaniem.

Tej nocy Jezus powiedział: „Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie” (J 14, 21)1. Co za wspaniała obietnica!

Jeżeli zechcesz odkryć i robić to, co On mówi, On i Bóg Ojciec obdarzą cię szczególną miłością. A nawet więcej: On objawi ci siebie! To właśnie jest zażyłość.

Ale to nie wszystko. Jezus mówi dalej: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy” (werset 23). Czy potrafisz sobie wyobrazić, że Ojciec i Syn mieszkają z tobą? Jedyny warunek: trzeba zacząć odkrywać i wypełniać to, co powiedział Jezus.

Wiele lat temu Steve Scott zrobił coś, czego wcześniej nie podjął się nikt inny: uporządkował według tematów wszystkie tysiąc dziewięćset wypowiedzi Jezusa, które zostały zapisane w Nowym Testamencie. Jego dzieło ukazało się pod tytułem: The Greatest Words Ever Spoken: Everything Jesus Said About You, Your Life and Everything Else [„Najważniejsze słowa na świecie. Wszystko, cokolwiek Jezus powiedział o tobie, twoim życiu oraz na każdy inny temat”]. W ciągu dwóch lat, bo tyle trwało napisanie i wydanie książki, oraz w latach następnych Steve doświadczył jeszcze większej przemiany i stał się jeszcze bardziej zafascynowany naukami Chrystusa. Zanim się spostrzegłem, tą pasją zaraził i mnie.

Wskutek tego słowa Jezusa stały się dla mnie jak soczewki, przez które postrzegam życie. Widzę Ojca poprzez słowa Jezusa na Jego temat. Patrzę na życie na ziemi poprzez Jego słowa na temat życia. Na każdą okazję i trudność patrzę przez pryzmat Jego słów. Widzę Go, gdziekolwiek spojrzę. A gdy mój umysł i serce skupiają się na Jego słowach, doświadczam Jego obecności o wiele mocniej niż kiedykolwiek wcześniej.

W tej książce zawierającej codzienne rozważania otrzymasz 365 prywatnych wiadomości opartych na naukach Jezusa. Te rozmyślania skupione są wyłącznie na Jego słowach i każda myśl, która się w nich pojawi, wypływa w całości z zapisanych słów Chrystusa. Jezus obiecał nam, że jeśli będziemy słuchać Jego słów lub w nich zamieszkamy, staniemy się Jego prawdziwymi uczniami. Powiedział, że jeśli zechcemy zbudować nasze życie na słuchaniu i wprowadzaniu w czyn Jego nauk, stanie się ono jak dom wzniesiony na skale. Mieszkając w Jego słowie, przetrwamy nie tylko wszystkie życiowe zawirowania, ale i Boży sąd. Odrzucenie tej drogi jest nieroztropne. Jezus powiedział tym, którzy słuchają Jego słów, ale nie chcą wprowadzić ich w życie, że są jak głupiec, który zbudował dom na piasku. Dom ten całkowicie runął.

Im bliżej będziesz poznawać Jezusa, tym bardziej zaczniesz Go kochać. Jestem przekonany, że książka Usłysz Jezusa pomoże ci poznać Go o wiele lepiej, niż kiedykolwiek wydawało ci się to możliwe.

Oto Zbawiciel! Nie ma takiego drugiego jak On!

1 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty z Pisma Świętego podaje się za Biblią Tysiąclecia (wydanie V, Poznań 2012) [jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie przypisy pochodzą od tłumaczki].

Podziękowania

Panie Jezu, dziękuję Ci za nieopisaną radość Twoich słów i ducha oraz życie, jakim napełniają moją duszę. Dziękuję za Twoją cierpliwość i dobroć, które mi okazałeś, gdy pisałem tę książkę.

Mojemu wspaniałemu redaktorowi, Ronowi Lee, dziękuję za jego wrażliwość na działanie Ducha Świętego, gdy pracował nad niniejszymi słowami. Jestem Ci bardzo wdzięczny!

Dziękuję Alexowi Fieldowi, Laurze Baker, Carol Bartley i wszystkim wspaniałym ludziom z wydawnictwa WaterBrook, dzięki którym ta książka mogła się ukazać.

Janowi Millerowi i Lacy Lynch dziękuję za wiarę i poświęcenie, z jakim doglądali powstawania mojej książki. Kocham was oboje oraz całą rodzinę Dupree i Millerów!

„[...] co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach”.

Mt 10, 27

Przeczytaj, zanim zapoznasz się z książką

Ta książeczka z rozważaniami powstała dla naśladowców Chrystusa oraz tych, którzy chcą za Nim pójść.

Jezus żyje i chce nawiązać bliską relację z każdym ze swoich naśladowców. Modlił się do Ojca: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Jezus pozostawił po sobie prawie dwa tysiące wypowiedzi, które zostały zapisane w Nowym Testamencie. Powiedział: „Moje słowa są duchem i są życiem” (zob. J 6, 63). Jego słowa mogą tchnąć Jego ducha i życie w twojego ducha i twoje życie. Gdy twój duch napełni się Jego Duchem, twoje lęki i rozpacz ustąpią miejsca wierze, nadziei i odwadze – a także miłości Chrystusa.

Jezus dał nam ponad sto obietnic, które mogą zmienić nasze życie, jeżeli spełnimy pewne warunki. Gdy to uczynimy, On dotrzyma słowa.

Dał nam także ponad sto poleceń – które jednak nas nie przytłaczają, ale pozwalają nam się wznieść! W nich otrzymujemy moc postrzegania wszystkich spraw w naszym życiu z Bożej perspektywy. One wprowadzają Jego światłość do świata ciemności wokół nas. Objawiają wszystko, co Bóg ceni oraz czym się brzydzi. Sprawiają, że Jego wola staje się jasna w każdym położeniu, w jakim się znajdziemy, i w każdej decyzji, przed jaką staniemy.

Poza tym nakazy Jezusa dają nam moc łaski i wiary, których potrzebujemy, by czynić wolę Bożą w każdej sytuacji. Gdy jesteśmy posłuszni Jego poleceniom, to posłuszeństwo sprawia, że nasza wiara wzrasta. A chyba najlepszą rzeczą jest to, że posłuszeństwo wobec Jego rozkazów daje nam możliwość kochania Boga tak, jak On chce być kochany.

Gdy pragniesz być posłuszny wobec Boga i kochać Go, słuchanie słów Jezusa zmieni twoje życie. Twoja wiara się umocni, poznasz Boży plan odnośnie do twojego życia, a wątpliwości i lęki znikną. Dlatego właśnie ta książka opiera się w całości na słowach Jezusa.

Fragmenty zapisane na każdej stronie wyróżnioną czcionką to słowa Jezusa przytoczone bezpośrednio z Pisma Świętego.

Każde z codziennych rozważań to parafraza nauki Chrystusa. Nie są to teksty natchnione – bo tę właściwość ma wyłącznie Pismo Święte. Przeznaczona na dany dzień notatka zaczyna się przytoczeniem słów Jezusa, po którym następuje tekst wypowiadany jakby przez Jezusa. Zaimki takie jak: Ja, Mnie, Mój odnoszą się do Chrystusa.

Aby jak najlepiej skorzystać z tej książki, każdego dnia przeczytaj wyróżnione słowa na górze strony i rozważ je, zanim zapoznasz się z następującą po nich refleksją.

Nie ma takiego problemu który nie zostałby poruszony przez Jezusa, ani pytania, którego On nie postawił. Im bliżej Go poznasz, tym bardziej Go pokochasz. Niech Bóg ci błogosławi w pogłębianiu twojej relacji z naszym drogim Zbawicielem.

1 STYCZNIA

Zanurz się w chwili

Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa”? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo.

J 4, 35

Moje drogie dziecko, dlaczego ciągle skupiasz się na przyszłości? Bez względu na to, czy myślami przenosisz się w następne pięć minut czy też pięć miesięcy, tkwienie w przyszłości nie pozwala ci doświadczać mojej obecności. Możesz poznać moją bliskość tylko wtedy, gdy twój umysł jest całkowicie zanurzony w chwili obecnej. Kiedy myślisz o przyszłości, w twojej głowie pojawiają się wszelkie napięcia i lęki. Gdy zaś wracasz do przeszłości, twój umysł zalewają żal i gorycz. Ale kiedy myślami jesteś w chwili obecnej, nie tylko doświadczysz mojej obecności, ale też staniesz się wrażliwy na potrzeby innych wokół ciebie. Tylko kiedy twój umysł żyje trwającą chwilą, do tych, którzy dzielą ją z tobą, będą płynąć przez ciebie moja miłość, współczucie i dobroć. Inni zobaczą w tobie Mnie i wspólnie przemienimy ich dzisiejszy dzień, tak że odniesie to skutek w ich wieczności. Dziś poświęć swój czas i uwagę na to, by żyć ze Mną w chwili obecnej.

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień [każdy] swojej biedy.

Mt 6, 34

2 STYCZNIA

Nie pozwól na to, by obowiązki przysłoniły ci najważniejsze zadanie

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy [...].

J 6, 27

Gdy jadłem w domu Marty i jej siostry, Marii, Marta uwijała się, przygotowując dla nas posiłek, Maria zaś siedziała u moich stóp, słuchając uważnie każdego mojego słowa. Marta nie była zadowolona, że cała praca spadła na nią, Maria zaś nic nie robi. W istocie potrawy, które przygotowywała, miały przetrwać zaledwie kilka minut, ale pokarm, który Maria otrzymywała ode Mnie, miał jej wystarczyć na całe życie. Moje słowa przygotowywały ją do wieczności. Tak jak Marta, również i ty często poświęcasz zbyt wiele czasu na pracę i zabieganie o rzeczy, które znaczą tak niewiele. Chciałbym, abyś spędzał więcej czasu, karmiąc się moimi słowami. Zbliżysz się przez to do Mnie, moje słowa zaś przemienią twój dzień i dadzą ci moc wywierania na życie innych takiego wpływu, który przemieni ich wieczność. Pobożnie napawaj się moimi słowami dziś i każdego dnia. Jeżeli to uczynisz, Ja i mój Ojciec uczynimy u ciebie mieszkanie, a Ja nieustannie będę ci się objawiał.

Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Mt 6, 33

3 STYCZNIA

Zapanuj nad swoim sercem oraz zaufaj Mnie i mojemu Ojcu

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

J 14, 1

Moi uczniowie byli świadkami każdego z moich cudów. Widzieli, jak uspokoiłem wzburzone morze, przywracałem wzrok niewidomym, a nawet wskrzeszałem umarłych. A mimo to nadal trudno im było zapanować nad swoimi udręczonymi sercami i zaufać Mnie oraz mojemu Ojcu. Nie przestałem ich kochać mimo ich niedowiarstwa, ono jednak nie pozwoliło im w pełni doświadczyć radości, spokoju i mocy mojej obecności. To samo dotyczy ciebie. Gdy poczujesz, że przytłaczają cię stres i zmartwienia, uświadom sobie, iż z własnej woli odmawiasz mi swojego serca. Postanawiasz nie ufać Mi ani swojemu Ojcu w niebie, który tak bardzo cię kocha. Nie słuchasz moich słów i nie jesteś im posłuszny. Jeżeli zechcesz poświęcić więcej czasu na słuchanie moich słów i rozważanie ich w ciągu dnia, twoja wiara wzrośnie, a nawet wystrzeli w górę. A gdy będziesz posłuszny moim naukom, doświadczysz bliskości ze Mną oraz moim Ojcem na zupełnie nowym poziomie. Twoja miłość, wiara i moc wzmocnią się o wiele bardziej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Obiecuję ci to.

Nie bój się, wierz tylko!

Mk 5, 36

4 STYCZNIA

Kochaj Mego Ojca i Mnie tak, jak My chcemy być kochani

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. [...] Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.

J 14, 21.23

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak Ja i mój Ojciec chcemy być kochani? Miłość, której pragniemy, to posłuszeństwo. Zawsze okazywałem miłość Ojcu, będąc Mu posłusznym, i My chcielibyśmy, żebyś w ten sam sposób wyrażał miłość do Mnie. Kiedy będziesz Mnie kochał, słuchając moich nauk, doświadczysz prawdziwej bliskości ze Mną. Ojciec i Ja przyjdziemy do ciebie i zamieszkamy z tobą. Obiecuję też, że objawię ci siebie. Chociaż cieszą Nas twoja chwała i cześć, to właśnie przez posłuszeństwo naprawdę wyrażasz wiarę w Nas i miłość do Nas. Dzięki niemu znajdujesz się tam, gdzie możemy obdarzyć cię zdrojami miłości. Moje nakazy cię nie przytłoczą, ale wręcz przeciwnie – pozwolą ci się wznieść. W nich wyraża się wola Ojca w każdej sytuacji, one też dadzą ci moc łaski i wiary, byś w każdych okolicznościach tę wolę wypełniał.

Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich.

J 14, 24

5 STYCZNIA

Jeżeli naprawdę we Mnie trwasz, przyniesiesz obfity owoc

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

J 15, 5

Wartości gałęzi nie określają jej długość ani grubość, ale liczba i jakość owoców, jakie rodzi. Tak samo jest z moimi uczniami. Nie zostałeś stworzony tylko po to, by żyć. Nie jesteś tu, aby robić tylko to, co sprawia ci radość i zaspokaja twoje pragnienia. Wychwalasz mojego Ojca, gdy przynosisz obfity owoc i okazujesz, że jesteś moim uczniem. Owoc ten, który jest wieczny, wypływa z serca nieustannie przemienianego przez moc moich słów, która daje oczyszczenie i odnowienie. To może się dziać tylko, jeśli trwasz we Mnie. A robisz to, gdy poświęcasz czas na czytanie, studiowanie i pobożne rozważanie moich nauk. W ten sposób odkrywasz moje obietnice i polecenia. Postępując w wierze, wierząc w moje obietnice i wykonując moje nakazy, zaczniesz przynosić obfity owoc w życiu swoim i tych, których stawiam na twojej drodze. Zaplanuj dziś trochę czasu na to, by wlać moje słowa, życie i mojego Ducha w swój umysł i serce. Pozwól, bym ci pokazał swoje serce i objawił to, czego dla ciebie pragnę.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał [...].

J 15, 16

6 STYCZNIA

Pozwól, bym wlał w ciebie mojego Ducha i moje życie

To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

J 6, 63

Często bywa tak, że gonisz resztkami sił. Starasz się coś robić, lecz w głębi serca jesteś wyczerpany. Odczuwasz tępy ból lub delikatny smutek, który nie mija. Nawet jeśli uda ci się dużo zrobić, czujesz się tak, jakbyś niczego ważnego nie osiągnął. Chociaż szukasz wskazówek u innych, nic nie zaspokaja twojego najgłębszego pragnienia. Jest tak dlatego, że słowa i rady ludzi przekazują ci wyłącznie informacje, a większa liczba danych nie jest tym, czego potrzebujesz! Potrzebujesz ducha, potrzebujesz prawdziwego życia. W przeciwieństwie do słów wypowiadanych przez innych moje słowa nie tylko dostarczają ci informacji. One też napełniają moim Duchem i moim życiem umysły i serca tych, którzy w nich trwają. W moich słowach znajdziesz odpowiedź na każde swoje pytanie, światłość, gdy otaczają cię ciemności, pociechę, kiedy cierpisz, i nadzieję, gdy jesteś w rozpaczy. Co najważniejsze, odkryjesz moją doskonałą wolę wobec chwili, w której się znajdujesz. Moje słowa tchną mojego Ducha i moje życie w twojego ducha i twoje życie. Czekam na ciebie już teraz.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

Mt 7, 24

7 STYCZNIA

Nie pozwól, by twoja przeszłość stanęła między nami

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

Łk 9, 62

Wezwałem cię do życia, którego celem jest wieczność. Umieściłem cię na polu, które jest gotowe do żniw. Ale gdy twoja uwaga skupia się na przeszłości, bez względu na to, czy chodzi o ostatnich kilka minut czy miesięcy, nasze przymierze zostaje zerwane. Nie możesz iść za Mną i być blisko Mnie. Twoja uwaga odwraca się ode Mnie i przeszkadza ci w osiągnięciu tego, co w danej chwili przeznaczył dla ciebie mój Ojciec. Oglądanie się za siebie jest rzeczą naturalną, ale głupią. Potrafi rozpraszać, a nawet działać destrukcyjnie na twoją duszę i naszą relację. Wiem, że zranienia, których doznałeś, mogą sprawiać, iż będziesz tkwił w przeszłości. Zamiast tego pójdź za Mną, prosząc Ojca w niebie, by wybaczył tym, którzy cię skrzywdzili, tak jak Ja poprosiłem Go o wybaczenie dla ciebie, gdy wisiałem na krzyżu. Potem wróć do chwili obecnej i pozwól, abym przez ciebie obdarzał ludzi swoją miłością. Jestem twoim Pasterzem, a ty jesteś moim ukochanym jagnięciem. Usłysz mój głos i pójdź za Mną. Zbierzmy razem plon z pola, które rozciąga się przed nami. Kocham cię.

Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem.

J 4, 36

8 STYCZNIA

Okaż dziś miłosierdzie innym, tak jak My okazaliśmy je tobie

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Mt 9, 12–13

Mój Ojciec posłał Mnie na ziemię, bym uratował grzeszników przed okowami i straszliwymi konsekwencjami ich grzechów. Moje dziecko, znosiłem męki na krzyżu, by spłacić dług za twoje winy. Doświadczyłem nieznośnego bólu spowodowanego rozłąką z Ojcem, by zapłacić za to, że nie kochałeś Go z całego serca, całej duszy, ze wszystkich sił i całym swoim umysłem. Stałem się każdą złą myślą, słowem i czynem, które kiedykolwiek pojawiły się w twojej głowie lub sercu. Nigdy się nie dowiesz, ile grzechów mógłby ci policzyć mój Ojciec, a mimo to odpowiedział milionami łask na każdy z nich. Właśnie tak bardzo cię kochamy – Ja i mój Ojciec. Czy wiedząc, jak bezbrzeżne miłosierdzie ci okazaliśmy, rozumiesz, dlaczego chcemy, abyś i ty wykazał się nieograniczonym miłosierdziem wobec wszystkich, którzy cię skrzywdzili? Wobec każdego z nich! Proszę, żebyś im wybaczył i pobłogosławił ich. Módl się za nich i traktuj ich z życzliwością. Wtedy i ty doznasz radości z bycia lekarzem dla tych obolałych dusz, które tak rozpaczliwie Mnie potrzebują.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Mt 5, 7

9 STYCZNIA

Moi prawdziwi uczniowie muszą przebaczać

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

Mt 6, 14–15

Gdy powiedziałem moim uczniom, że muszą przebaczać innym siedem razy w ciągu dnia, oni od razu zawołali: „Dodaj nam wiary” (Łk 17, 5). Trudność sprawiało im nawet przebaczenie komuś raz dziennie. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że Ja i Ojciec przebaczyliśmy już każdemu z nich tysiąckrotnie. A ty? Czy tobie również trudno jest przebaczać? Mój Ojciec żąda, abyś przebaczał innym nie dlatego, że na to zasługują, ale dlatego że On ci przebaczył. Twoje przewinienia wobec Niego składają się na dług o wiele większy, niż ktokolwiek mógłby zaciągnąć wobec ciebie. Przebaczenie to nie uczucie, lecz decyzja o uwolnieniu tego, kto ci zawinił, od potępienia i zemsty. Chcę, żebyś zamiast odpłacać, wydając na nich wyrok, pomodlił się za nich i ich zbawienie. Gdy odmawiasz szybkiego udzielenia komuś przebaczenia, wybierasz okazanie sprzeciwu wobec mojego przykazania. To Mnie znieważa i pomniejsza wszystko, co wycierpiałem, by spłacić dług twoich grzechów. Wzywam cię teraz: okaż skruchę i posłuchaj mojego polecenia, by wybaczać wszystkim, którzy cię skrzywdzili.

[...] i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili [...].

Mt 6, 12

10 STYCZNIA

Chcę, żebyś radował się każdym dniem – oto dlaczego

Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.

Łk 10, 20

Gdy rozesłałem siedemdziesięciu dwóch moich naśladowców, dając im władzę czynienia cudów, wrócili, radując się swoją nową mocą i rzeczami, których dokonali. Oświadczyli: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. (Łk 10, 17) Choć było to czymś niezwykłym, nie mogło się nawet równać z jeszcze większym cudem, który uszedł ich uwadze – cudem tak wielkim i wiecznym, że powinien codziennie wzbudzać radość. Jest to cud, którego dokonał mój Ojciec, gdy uwolnił ich od nieubłaganej mocy i straszliwych konsekwencji ich grzechu. Mieli przeżyć wieczność w pełnej chwały bliskości naszego kochającego Ojca! Moje dziecko, Bóg zrobił to samo również dla ciebie! Gdy się narodziłeś na nowo, twoje imię zostało zapisane w niebie i nigdy nie zostanie zatarte. Jeżeli naprawdę to zrozumiesz, będziesz świętował z tego powodu niezależnie od okoliczności. Próby, które przechodzisz, to tylko chwilowe trudności, ale ze Mną będziesz żył wiecznie. Ciesz się tą świadomością dziś i każdego dnia!

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

J 15, 11

11 STYCZNIA

Przyjdź najpierw do Mnie!

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Mt 11, 28

Mój drogi, zawsze gdy stajesz przed trudnym pytaniem, zmagasz się z jakąś skomplikowaną sprawą lub doświadczasz ciężkiej próby, przyjdź do Mnie, zanim udasz się do kogokolwiek innego – słuchaj moich słów i pobożnie nad nimi rozmyślaj. Tak często postępujesz zupełnie odwrotnie. Szukasz odpowiedzi, rozwiązań, pocieszenia i wskazówek u innych, nim przybiegniesz do Mnie. Nikt inny nie może dać ci odpowiedzi, pokrzepienia i rady, które mogę zapewnić Ja. Obdarzę cię moim światłem nawet w najczarniejszych chwilach. Chcę, abyś wiedział, że moja rada nie pochodzi wyłącznie ode Mnie – otrzymujesz ją bezpośrednio od Ojca. Ogromnie się cieszę, gdy szukasz rady u mądrych ludzi, ale najpierw zwróć się ku Mnie i moim słowom. Moje słowa są duchem i życiem. W nich nie tylko znajdziesz najlepszą radę, ale wlewają też one mojego Ducha i moje życie w twojego ducha i twoje życie. Gdy nie wiesz, co robić, albo ogarnia cię zniechęcenie lub rozpacz, duch i życie, które odnajdziesz w moich słowach, dadzą ci o wiele więcej tego, czego potrzebujesz, niż wskazówki tysiąca doradców.

Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.

J 12, 49

12 STYCZNIA

Przylgnij do Mnie, żebym mógł nieść twoje brzemię!

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

Mt 11, 29–30

Pragnę nie tylko tego, żebyś najpierw przychodził do Mnie, ale także, byś przylgnął do Mnie, nawiązując ze Mną zażyłą relację. Chcę, abyś się uczył ode Mnie, słuchając moich słów i obserwując moje życie. Nie ma innego sposobu. W moich słowach znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje najważniejsze pytania i problemy. Moje słowa dają twojej wierze podstawę mocną jak skała. Tak naprawdę kiedy będziesz działał według moich słów, twoja wiara wzrośnie jak nigdy wcześniej. Obiecuję, że gdy przylgniesz do Mnie, będę niósł twoje brzemię i wypełnię swoje słowa w twoim życiu. To sprawi, że nawet największy twój ciężar stanie się lżejszy. Możesz przylgnąć do Mnie, gdy robisz to, co mówię. Jak często czytasz moje słowa? Moje dziecko, nie możesz Mnie naśladować ani przylgnąć do Mnie, jeśli nie przyjmujesz moich słów sercem i umysłem. Gdy zachowasz moje słowa, odczujesz bliskość ze Mną i moim Ojcem w stopniu, który przekroczy wszystko, czegokolwiek wcześniej doświadczyłeś. Obiecuję ci to!

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

Mt 7, 24

13 STYCZNIA

To jest życie wieczne

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

J 17, 3

Mój Ojciec powiedział: „Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech się chlubi tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje [...]” (Jr 9, 22–23). Zrozumienie i bliskie poznanie Go powinno się znaleźć na szczycie twojej listy priorytetów. Nawiązanie bliskiej więzi ze Mną i moim Ojcem da ci większą chwałę niż jakiekolwiek inne osiągnięcie. Dotąd podejmowałeś tylko niewielki wysiłek, by Mnie poznać. Często poświęcasz więcej czasu innym pragnieniom niż zbliżeniu się do Mnie. Twoje życie wieczne musi się zacząć już w tym życiu. Poznanie Nas tak, jak chcemy być poznani, jest życiem wiecznym. Obiecuję, że jeśli będziesz chciał spędzać czas, trwając w moim Słowie, słuchając moich nauk i postępując według nich, poznasz Mnie i Ojca tak, jak nigdy wcześniej. Gdy zbliżymy się do ciebie, spostrzeżesz, że robisz to, co Ja robiłem na ziemi. Ojciec i Ja będziemy dokonywać cudów w tobie i w życiu tych, których stawiamy na twojej drodze.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.

J 14, 23

14 STYCZNIA

Zamartwiając się, świadomie okazujesz Mi nieposłuszeństwo i nie wierzysz Mi

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień [każdy] swojej biedy.

Mt 6, 34

Czy poddajesz się zmartwieniom i lękowi? Koncentrowanie się na przyszłości sprawia, że stajesz się ślepy na szanse, jakie mój Ojciec daje ci w danej chwili. Mówię ci: przestań się martwić i zacznij Mi ufać. Być może zapytasz: „W jaki sposób mam się przestać martwić, skoro każdy mój dzień jest pełen trosk i kłopotów?”. Zaczynaj każdy poranek od moich słów i myśl o nich przez cały dzień. Gdy moje obietnice i nauki wypełnią twoje myśli, zaczną się przesączać do twego serca, przemienią cię i umocnią. Są one twardą skałą, na której może się oprzeć twoja wiara. W nich odkryjesz moją wolę odnośnie do każdej decyzji, którą masz podjąć. Gdy wypełnisz moją wolę, twoja wiara wzrośnie i zajmie miejsce strachu oraz zwątpienia. Skup się na chwili obecnej. Niech twój umysł już teraz skoncentruje się na moich słowach, a ty działaj według nich. Wtedy moja radość wypełni twoje serce, a twoja radość rozleje się bez granic.

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat.

J 16, 33

15 STYCZNIA

Ja chcę, aby twoje modlitwy zostały wysłuchane!

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

J 15, 7–8

Wiem, że zastanawiasz się nad tym, dlaczego tak wiele twoich modlitw pozostaje bez odpowiedzi. Czasami mój Ojciec jej udzielił, ale nie w taki sposób, jakiego oczekiwałeś, ponieważ Jego plan jest lepszy niż twój. Wiele razy jednak twoje modlitwy nie zostają wysłuchane, ponieważ nie trwałeś we Mnie, a moje słowa nie trwały w tobie. Musisz trwać w moich słowach i pozwolić im sączyć się do twojego serca. Czytaj je, módl się nad nimi i stosuj je w swojej postawie i postępowaniu. Wówczas kiedy tylko będziesz potrzebował mojego słowa, Duch Święty sprawi, że sobie je przypomnisz. Gdy zaś będziesz posłuszny moim słowom, moje pragnienia staną się twoimi, a wtedy pragnienia, które wyrażasz w modlitwie, zostaną wysłuchane. Moja miłość i radość napełnią twoje serce, promieniejąc na wszystkich wokół ciebie. To ukaże światu moją miłość oraz moc i będzie świadczyć o tym, że jesteś moim uczniem.

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

J 14, 26

16 STYCZNIA

Bądź moim świadkiem

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Mt 10, 32–33

Jednych wezwałem, by byli kaznodziejami, a innych – by byli nauczycielami. Moje dziecko, ciebie wezwałem, byś był moim świadkiem, byś opowiadał innym o Mnie i o prawdach, które głosiłem. Mów innym szczerze i otwarcie o Mnie, Ojcu i naszej więzi z tobą. Im bardziej się do Mnie zbliżysz, tym bardziej zmieni się twoje życie i stanie się drogowskazem dla innych. Gdy ludzie będą chcieli wiedzieć, dlaczego jesteś tak pełen miłości i przebaczenia, tak cierpliwy i szczodry, tak spokojny w czasach pełnych niepokoju, opowiedz im o twojej więzi ze Mną. Nikt nie będzie mógł we Mnie uwierzyć, jeżeli najpierw nie usłyszy o Mnie prawdy od ciebie. A jak ludzie na świecie poznają prawdę o Mnie, jeśli ty im tego nie powiesz? Pozwól, aby dziś blask twoich dobrych uczynków lśnił w oczach twoich bliskich i każdego, kto stanie na twojej drodze. Niech usłyszą o twojej wdzięczności za całe dobro, jakie otrzymałeś od Pana. I jak ty przyznasz się do Mnie przed innymi, tak Ja przyznam się do ciebie przed moim Ojcem.

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.

Mk 5, 19

17 STYCZNIA

Wiara we Mnie daje życie

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.

J 7, 37–38

Gdy po raz pierwszy uwierzyłeś we Mnie w swoim sercu, otrzymałeś Ducha Świętego obiecanego przez Ojca. Przyszedł On, by zamieszkać w tobie i wydać swoje życiodajne owoce, do których należą bezwarunkowa miłość, nieograniczona radość, niewypowiedziany pokój, nieskończona cierpliwość, czynienie dobra, wiara, łagodność, samokontrola i łaknienie sprawiedliwości. Ale wiara we Mnie oznacza uwierzenie Mi. Aby Mi uwierzyć, musisz słuchać moich słów i codziennie podejmować decyzję o ich wypełnianiu. Jeżeli na to, co powiedziałem, reagujesz obojętnością albo okazujesz nieposłuszeństwo, postanawiasz Mi nie wierzyć. Ta niewiara sprawi, że Duch Święty nie będzie wypływał z ciebie, by błogosławić i przemieniać życie innych. Ale jeśli postanowisz trwać w moich słowach i wcielać je w czyn, Duch Święty i Jego owoce nieustannie będą płynęły z twojego serca jak rzeka życiodajnej wody. Uwierz Mi dzisiaj i pozwól, by wspaniałe rzeki wody żywej wypływały z ciebie do każdego, kogo stawiam na twojej drodze. Wywrzesz na ich życie tak potężny wpływ, jakiego nie możesz sobie wyobrazić.

[...] gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Dz 1, 8

18 STYCZNIA

Nie wpadaj w panikę, gdy ludzie źle mówią o tobie lub cię krzywdzą

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Mt 5, 11–12

Wiem, że wciąż zaskakują cię i ranią słowa oraz czyny osób, które cię krzywdzą. Świat jest pełen ludzi, którzy dbają wyłącznie o własny interes. Wielu ludzi mówi o Bogu, choć w głębi serca mogą być bardzo daleko ode Mnie. Niewielu rozpaczało, gdy Mnie krzyżowano; większość ludzi wiwatowała. A mimo to poprosiłem Ojca, by im wybaczył, postanowiłem za nich umrzeć. Świat Mnie wówczas nienawidził, zaś ci, którzy kochają to, co ceni świat, często dziś nienawidzą moich naśladowców. Gdy cierpisz prześladowanie z powodu swojej więzi ze Mną, nie rozpaczaj, ale raduj się, bo wielka będzie twoja nagroda. Uczestniczysz w mojej męce. Choć oni myślą, że cię ranią, umożliwiają ci gromadzenie skarbów w niebie. Te skarby to owoce prawdy, sprawiedliwości, miłości, miłosierdzia i naśladowania Mnie. Pewnego dnia usłyszysz, jak witam cię w progach królestwa mojego Ojca, mówiąc: „Dobrze, sługo dobry [...]” (Łk 19, 17).

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?

Mt 5, 46

19 STYCZNIA

Nie musisz ślepo brnąć przez życie

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

J 8, 12

Chodzenie w ciemnościach może być niebezpieczne. Niczego przed sobą nie widzisz, możesz więc podążać za ścieżką lub osobą, myśląc, że zmierzasz w bezpieczne miejsce, ale w końcu odkrywasz, że jesteś prowadzony ku niebezpieczeństwu i zagładzie. W ciemności wybór, który zdaje się słuszny, może być zupełnie niewłaściwy. Moje drogie dziecko, wcale nie musi tak być. Jeżeli zechcesz się do Mnie zbliżyć, moje światło poprowadzi cię przez każdą decyzję, jaką musisz podjąć, i po każdej ścieżce, którą postanowisz iść. Nie będziesz musiał dokonywać wyborów w ciemności ani w niej trwać. Jednak moje światło możesz mieć tylko wtedy, gdy Mnie naśladujesz – to zaś jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy przyglądasz się mojemu życiu i słuchasz moich słów. Usłysz moje polecenia i wykonuj je. Dostrzeż moje obietnice, uwierz w nie i je otrzymaj. W ten sposób Mnie naśladujesz. Zobaczysz życie takim, jakim jest naprawdę, i odkryjesz, co ma prawdziwą wartość, a co nie. Zanurz się dziś w moich słowach. Jeżeli zechcesz to uczynić, poprowadzę cię bezpiecznie przez to ulotne życie do królestwa mojego Ojca, gdzie będziesz żył wiecznie.

Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.

J 12, 46

20 STYCZNIA

Niech mój pokarm stanie się twoim pokarmem

Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.

J 4, 34

Pokarm, który spożywasz, daje ci uczucie sytości tylko na kilka godzin. Mój zaś pokarm sprawia, że jesteś zawsze syty. Nie wypełnia twojego żołądka, ale przepaja twe serce pokojem i radością. Nada twoim dniom sens, poczucie spełnienia i wieczną wartość. Gdy spożywasz pokarm, który Ja rozdaję, twoje modlitwy zostaną wysłuchane i zobaczysz, jak w życiu twoim i tych, których stawiam na twojej drodze, dzieją się cuda. Mój pokarm to wypełnianie woli Ojca i ten właśnie pokarm proponuję tobie. Aby jednak wypełniać Jego wolę, musisz ją znać. Objawiają ci ją moje nauki w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Jeżeli trwasz w moich słowach, Duch Święty przypomni ci je wtedy, gdy będziesz ich potrzebował, da ci też wówczas łaskę i moc wypełniania woli Ojca. Krocz w wierze, postępując według moich słów i czyniąc to, co mówiłem. Z każdym krokiem twoja wiara będzie rosła. Zachowuj w pamięci moje słowa, słuchaj podszeptów Ducha Świętego i postępuj według nich. Twoja wiara bardzo podoba się Ojcu!

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

Mt 4, 19

21 STYCZNIA

Jak zaczynać dzień i kończyć noc

Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

J 14, 11

Obyś mógł poznać Ojca tak, jak Ja Go znam! Obyś pojął, jak pełna światłości i wspaniałości jest Jego miłość oraz jak doskonała jest Jego sprawiedliwość. Obyś poznał nieskończoną mądrość Jego wyroków i nieorganiczony zdrój Jego miłosierdzia. Aby Go dobrze poznać, musisz uwierzyć, że Ja jestem w Nim, a On we Mnie. On polecił Mi, co i jak mam powiedzieć – dotyczy to wszystkich moich słów. Wszystko, co uczyniłem na ziemi, zrobiłem dokładnie według Jego woli. Czy chcesz zobaczyć i naprawdę poznać Ojca? A więc każdego dnia patrz na Mnie. W moich czynach zobaczysz Jego działanie. Słuchaj moich słów, a usłyszysz, jak On mówi. Prorocy mówili o moim Ojcu oraz zapisywali Jego czyny i słowa. Ja zaś JESTEM Jego Słowem! Wcieliłem się i mieszkałem wśród ludzi, by świat mógł zobaczyć Ojca takiego, jaki jest naprawdę. Jeżeli Mi uwierzysz, napełnisz swoje serce moimi słowami i nic nie będzie dla ciebie niemożliwe.

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Mt 11, 27

22 STYCZNIA

Chcę, abyś dziś żył obfitością

Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie, i miały je w obfitości.

J 10, 10

Czy odczuwasz zniechęcenie? Czy żyjesz nastawiony wyłącznie na przetrwanie, starając się prostu przeżyć kolejny dzień? Szatan, twój wróg, to złodziej. On chce cię okraść z życia. Chce, byś stał się bezużyteczny dla królestwa Bożego. Jednym ze sposobów, w jaki to robi, jest odwrócenie twojej uwagi i pragnień ode Mnie w stronę rzeczy z tego świata. Szatan chce, żebyś się skupił na tym, czego nie masz, co utraciłeś albo co zostało ci odebrane. Lecz Ja jestem twoim Pasterzem i przyszedłem, by dać ci życie, prawdziwe życie, pełne obfitości i wieczne. Gdy oddałem za ciebie życie na krzyżu, pokonałem Szatana i obróciłem wniwecz moc oraz władzę, jaką miał nad tobą. Ale gdy skłaniasz serce ku przemijającym rzeczom tego świata (który jest królestwem Szatana), dobrowolnie poddajesz się jego panowaniu. To ograbia cię z radości, jaką możesz znaleźć tylko wtedy, gdy twój umysł i serce skierowane są na Mnie. Zaczynaj i kończ moimi słowami każdy dzień, a moje pełne obfitości życie oraz radość staną się twoim udziałem.

Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Mt 6, 33

23 STYCZNIA

Czy chcesz wyzdrowieć?

Czy chcesz być zdrowy2?

J 5, 6

Pewien człowiek chorował od prawie czterdziestu lat. Gdy go zapytałem, czy pragnie wyzdrowieć, nie odpowiedział twierdząco, ale opowiedział Mi o swojej sytuacji, która wyglądała na beznadziejną. Skrycie liczył na to, że rozwiążę jego problem, wpływając na bieżące okoliczności – zaniosę go do miejsca, gdzie jego zdaniem mógł dostąpić uzdrowienia. Nie wiedział jednak, że mój Ojciec dał Mi całą swoją moc i władzę. Ów człowiek potrzebował więc nie zmiany niesprzyjających okoliczności, ale mojego słowa! Wystarczyłoby, żeby powiedział: „Tak, Panie”, a potem wysłuchał moich słów i był im posłuszny. Dziecko, jak często prosisz, bym rozwiązał trapiący cię problem na twój sposób albo abym cię całkowicie od niego uwolnił? To nie jest wiara. Nie proś Mnie o pomoc, określając, w jaki sposób mam jej udzielić. Powiedz tylko: „Tak, Panie, chcę wyzdrowieć”, a następnie wysłuchaj moich słów i bądź im posłuszny – wtedy Ja cię uzdrowię po swojemu. Choroby duszy są o wiele poważniejsze niż te nękające twoje ciało. Jeżeli uzdrowię twoją duszę, choroby i okoliczności nie będą już jej blokowały. Nie potrzebujesz zmiany swojej sytuacji, ale przemiany wewnętrznej. Usłysz Mnie i bądź Mi posłuszny, a Ja cię uzdrowię.

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

J 14, 1

2 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008.

24 STYCZNIA

Nie pozwól, by ziarno zwątpienia przeszkadzało twojej wierze

[...] nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.

J 20, 27

Pomimo wszystkich cudów, których dokonałem, moi uczniowie nadal łatwiej wątpili, niż wierzyli. W końcu poleciłem Tomaszowi, by nie był niedowiarkiem, ale uwierzył. Wiara to nie uczucie, ale postanowienie, by czynić to, co mówię. Gdy znajdujesz się w sytuacji wymagającej wiary, naturalne skłonności podpowiadają ci, by wątpić. Kwestionujesz moją obecność, moje wezwanie, a nawet słowa. Dziecko, choć nie jesteś w stanie nic poradzić na to, że ziarna zwątpienia pojawiają się w twoim umyśle, możesz sprawić, że nie wykiełkują i nie zakorzenią się w twoim sercu. Na każdą wątpliwość możesz odpowiedzieć wiarą i postanowić ją wyrazić, wypełniając moje słowa. Kiedy do naśladowania Mnie potrzebna jest odwaga, zwątpienie wzbudzi w tobie lęk. Wtedy Duch Święty przypomni ci moje słowa: „Odwagi, [...] nie bójcie się!” (Mk 6, 50). Gdy podążasz za tym, co mówią moje słowa, twoja wiara sprawi, że miejsce strachu zajmą odwaga i działanie. Świat pragnie zobaczyć, zanim uwierzy. Ja chcę, abyś ty najpierw uwierzył, a wtedy zobaczysz. Prawdziwa wiara to działanie według moich słów, zanim zobaczysz. Gdy będziesz działał w wierze, dokonam wszystkiego, co obiecałem.

Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

J 20, 29

25 STYCZNIA

Możesz pokonać swoje największe lęki

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.

Mt 10, 28

Lęk przed zranieniem, a zwłaszcza przed śmiercią, jest rzeczą całkowicie naturalną. Ale jeśli zechcesz pójść za Mną, wyprowadzę cię z krainy strachu do wiary. Przez całe życie będziesz się mierzyć ze strachem. Kiedy jednak zobaczysz Ojca i Mnie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy, i gdy spojrzysz na swoje życie i sytuację z naszej perspektywy, pokonanie strachu przyjdzie ci z łatwością. Oddałem swoje życie na krzyżu, by dać ci życie wieczne, a gdy uwierzyłeś we Mnie i narodziłeś się na nowo, mój Ojciec i Ja przyjęliśmy cię do naszej rodziny. Nawet śmierć nie będzie zatem dla ciebie tragedią, lecz upragnionym nowym początkiem. Wróbel nie spada na ziemię bez woli i troski Ojca, On zaś troszczy się o ciebie nieskończenie bardziej niż o całą masę wróbli. Dziecko, kiedy się boisz, odczuwasz strach, ponieważ koncentrujesz się na tym, co w życiu przemija. Skup się na Mnie i przylgnij do Mnie sercem, napełnij je moimi słowami. Chcę pokierować twoim umysłem, byś podążał moją drogą, a w twoje serce wlać moją odwagę. Nie lękaj się.

Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!

Mt 14, 27

26 STYCZNIA

Nie pozwól, by twoje oczy utraciły światło

Lampą ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności. Bacz więc, czy światło, które jest w tobie, nie jest ciemnością.

Łk 11, 34–35

Twoje oczy są oknem dla serca i duszy, dlatego tak ważne jest zwracanie bacznej uwagi na to, co pozwalasz im oglądać. Gdy twój wzrok skupia się na tym, co dobre i sprawiedliwe, do twego serca i umysłu dociera życiodajne światło. Serce pełne blasku daje miłość, cierpliwość, życzliwość, dobroć i współczucie. Ale gdy patrzysz na to, co jest mroczne i złe, do twego serca i umysłu wkrada się ciemność i wydaje swoje owoce: samolubność, chciwość, zazdrość, pychę i wszelkie inne zło. Wezwałem cię do tego, abyś był światłością świata, aby w tobie odbijały się moja prawda, sprawiedliwość, moje miłosierdzie i Ja sam. Jeśli oddasz swój wzrok ciemności, twoje życie zaowocuje jej dziełami. Gdy chodziłem po świecie, byłem jego Światłością, lecz teraz moi naśladowcy są moim światłem na ziemi, ukazują światu moją miłość i sprawiedliwość. Moje dziecko, podsycaj swój płomień, by świecił jasnym blaskiem. Aby tak było, wystrzegaj się patrzenia na to, co sprawia, że twoją duszę ogarniają ciemności.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.

Mt 5, 14

27 STYCZNIA

Jak być wielkim w królestwie niebieskim

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Mt 5, 19

Dałem moim uczniom wiele przykazań, które ukazały im drogi i wolę Ojca. Objawiłem im też, że ich postawa wobec tych przykazań będzie stanowiła o tym, kto zostanie uznany wielkim, a kto najmniejszym w królestwie niebieskim. Ci, którzy umniejszają nawet najdrobniejsze z moich przykazań i uczą innych, by czynili podobnie, w królestwie niebieskim będą najmniejszymi. Ci zaś, którzy będą posłuszni moim przykazaniom i tego samego nauczą innych, zostaną uznani w niebie za wielkich. W królestwie Bożym wielkość nie zależy od inteligencji, wieku czy ziemskich osiągnięć. Wyznacza ją to, jak odpowiesz na te proste pytania: „Czy zaufałeś Mi na tyle, by Mnie naśladować? Czy uwierzyłeś Mi wystarczająco, by robić to, co powiedziałem, i czy nauczyłeś innych tego samego? Czy byłeś posłuszny moim przykazaniom i naśladowałeś Mnie?”. Nieważne, jaka była twoja przeszłość. Nigdy nie jest za późno na to, by z najmniejszego stać się wielkim. Słuchaj moich przykazań i wypełniaj je! Duch Święty daje ci łaskę, której potrzebujesz na każdym kroku. On cię nie opuści.

Uczcie je [narody] zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Mt 28, 20

28 STYCZNIA

Naśladuj moją sprawiedliwość bez obłudy

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Mt 5, 20

Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.

Łk 12, 1

Gdy żyłem na ziemi, ludzie sądzili, że nie ma nikogo bardziej sprawiedliwego od faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Dokonywali oni pobożnych czynów, które wszyscy widzieli. Lekceważyli jednak to, co dla Boga najważniejsze, to znaczy serce człowieka. Ich serca były pełne obłudy, chciwości, pychy, zazdrości, nienawiści, zawiści i nieczystości. Dziś łatwiej niż kiedykolwiek wypełnić sobie czas pobożnymi czynami. Ale bez względu na to, jak dobre są te uczynki, nie znaczą one nic dla mojego Ojca, jeżeli twoje serce jest daleko od Niego. On pragnie, żebyś skupił się raczej na tym, co dzieje się w twoim sercu, niż na tym, jak postrzegają cię inni. Chcę, abyś mocą mojego Słowa oczyścił swoje serce, myśli, a także pobudki i intencje. Gdy będziesz trwał w moich słowach, Duch Święty wyda w twoim sercu owoce. Wtedy twoje życie stanie się realizacją moich słów, a nie ich obłudnym zaprzeczeniem.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.

Mt 23, 27

29 STYCZNIA

Gdy przytłaczają cię troski

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat.

J 16, 33

Kiedy na twojej drodze pojawiają się kłopoty, często wydajesz się tym zaskoczony. Być może myślisz: „Jak to się mogło stać? Dlaczego spotkało to właśnie mnie? Co zrobiłem nie tak?”. A przecież, jak powiedziałem moim uczniom tej nocy, której Mnie pojmano, dopóki żyjesz na tym świecie, będziesz borykał się z problemami. To należy do twojego życia, tak samo jak powietrze, którym oddychasz, czy woda, którą pijesz. Dziecko, masz jednak dostęp do pocieszenia, pewności, pokoju i radości, którego nie ma reszta świata. Masz Mnie, a Ja pokonałem świat. Żadna z twoich trosk nie będzie dla Mnie zaskoczeniem, nigdy Mnie nie pokona ani nie wpłynie na wieczny plan, jaki dla ciebie przeznaczyłem. Nawet w twoich najcięższych próbach przewaga będzie po mojej stronie. Okażę ci i poprzez ciebie moją miłość, miłosierdzie, łaskę oraz moc. Nawet gdy Szatan świętuje, przekonany, że odniósł nad tobą zwycięstwo, Ja obrócę tę pozorną wygraną w prawdziwy triumf mojego Ojca i Jego królestwa. Nic nie może cię oddzielić od mojej miłości i przeznaczenia. Słuchaj mojego głosu i idź za Mną.

Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej

Originally published under the title

Jesus Speaks by Steven K. Scott

Copyright © 2015 by Steven K. Scott

Published by WaterBrook Press, an imprint of The Crown Publishing Group

a division of Penguin Random House LLC, 10807 New Allegiance Dr., Ste. 500

Colorado Springs, Colorado 80921 USA

This translation published by arrangement with

WaterBrook Press, an imprint of The Crown Publishing Group

a division of Penguin Random House LLC

Polish edition © 2017 Wydawnictwo Esprit

Copyright © for the Polish translation by Wydawnictwo Esprit 2017

All rights reserved

NA OKŁADCE: © Greg Olsen

By arrangement with Greg Olsen Art, Inc. For information on art prints

by Greg Olsen please visit www.GregOlsen.com or call 1-800-352-0107

Tło: © StevanZZ / iStock by Getty Images

REDAKCJA: Agnieszka Frankiewicz, Ewa Micyk, Agnieszka Mańko

IMPRIMATUR:

Kuria Metropolitalna w Krakowie

nr 3730/2016 z 21 grudnia 2016 r.

bp Jan Szkodoń, wik. gen.; o. prof. Tomasz Dąbek, cenzor

ISBN 978-83-65706-66-9

Wydawnictwo Esprit sp. z o.o.

ul. Przewóz 34/100, 30-716 Kraków

tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19

e-mail: sprzedaz@esprit.com.pl, ksiegarnia@esprit.com.pl

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

Plik opracował i przygotował Woblink

woblink.com

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Usłysz Jezusa 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu