Różaniec Maryi Dziewicy

Różaniec Maryi Dziewicy

Autorzy: o. Antonello Cadeddu o. Henrique Porcu

Wydawnictwo: Esprit

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Formaty: EPUB MOBI

cena od: 12.17 zł

Słynne Maryjne fiat to moment, w którym Najświętsza Maryja wyraziła zgodę na przyjęcie łask Ducha Świętego, stając się tym samym wzorem odwagi w przyjmowaniu Bożych darów. Znani charyzmatycy, ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu, posługujący na całym świecie modlitwą o uzdrowienie, pragną w tej książce na nowo odkryć przed nami wielką tajemnicę słowa, które zmieniło historię ludzkości. Kluczem do rozważań jest właśnie różaniec, stanowiący niesamowite połączenie między człowiekiem a Maryją, prowadzącą nas do Jezusa.

Dzięki tej książce dowiemy się, w jaki sposób dobrze odmawiać modlitwę różańcową, jak rozważać poszczególne tajemnice, a przede wszystkim poznamy cudowną siłę różańca, przez który Matka Boża pragnie przygotować nas na spotkanie z kochającym Panem.

Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa

św. Jan Paweł II*

* Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae (dalej: RVM), nr 3 [przyp. tłum.].

APEL PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. […] Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. […] To modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. […] Ileż łask otrzymałem w tych latach od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec. Magnificat anima mea Dominum!1

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!2

1 RVM, nr 2.

2 RVM, nr 43.

WPROWADZENIE

„ABY ROK RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO SIĘ NIE KOŃCZYŁ”

Ojciec św. Jan Paweł II, wydając List Apostolski Rosarium Virginis Mariae – Różaniec Najświętszej Maryi Panny, ogłosił, że czas od 16 października 2002 roku do października 2003 roku będzie Rokiem Różańca Świętego.

Papież uczy nas w tym tekście, jak w praktyczny i głęboki sposób modlić się na różańcu, by było to skuteczne i owocne dla naszego życia duchowego.

Papież, tak jak ojciec, który pragnie wspierać swoje dzieci, zanim je opuści, ukazuje nam wielki skarb oraz sekret swojego życia, pozostawiając nam różaniec niemal jako swój duchowy testament. W ten sposób przekazuje nam swoje osobiste doświadczenie i moc, która podtrzymywała go w ciągu wielu lat pontyfikatu pełnego prób i cierpień.

Jan Paweł II chciał, by Rok Różańca Świętego zaczął się symbolicznie w święto Matki Bożej Różańcowej. Święto ustanowił papież św. Pius V w roku 1571 na pamiątkę zwycięstwa w bitwie pod Lepanto, w której zachodni chrześcijanie odparli inwazję Imperium Osmańskiego próbującego nawrócić Zachód przez podboje „świętej wojny”.

Ojciec św. Jan Paweł II, ogłaszając Rok Różańca, ostrzegł nas przed strasznymi zagrożeniami dla pokoju na świecie i wskazał nam wielką broń, jaką jest różaniec. Kościół zawsze doświadczał skuteczności modlitwy różańcowej, również w najtrudniejszych momentach swojej historii.

Dzisiaj, w kilka lat po ogłoszeniu Roku Różańca Świętego, w tym samym dniu, to jest w dniu święta Matki Bożej Różańcowej, pragniemy opublikować ten tekst, by przyczynić się do szerzenia w sposób zwyczajny i prosty treści Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae św. Jana Pawła II, aby Rok Różańca Świętego się nie kończył, lecz rozkwitał w „nowym czasie” Różańca Świętego.

Jesteśmy pewni, że ten „nowy czas” różańca nie przestanie oświecać przyszłości i ożywiać płomienia miłości, który jest nam dany poprzez Niepokalane Serce Maryi.

Dlatego wierzymy, że książka ta w swojej prostocie przyczyni się do triumfu Niepokalanego Serca Maryi, zapowiedzianego w Fatimie, a wcześniej przez św. Ludwika Marię Grignon de Montfort, który przepowiadał „czasy ostateczne” jako „czas Maryi”; czas, który przygotuje świat na przyjście Odkupiciela.

Pragniemy, by apel Jana Pawła II, wielokrotnie powtarzany przez jego następcę Benedykta XVI, mógł dotrzeć do wszystkich. Aby ci, którzy znają różaniec, powrócili do niego, a ci, którzy jeszcze nie potrafią się na nim modlić, dzięki lekturze drugiej części tej książki mogli w sposób praktyczny i prosty nauczyć się tej tradycyjnej modlitwy Kościoła, która uformowała wielu świętych.

Tak jak pierwsze przyjście Chrystusa dokonało się poprzez osobę Matki Bożej, tak w tym nowym adwencie łaski i miłosierdzia Maryja, lśniąca w swym pięknie, przygotowuje całą ludzkość do powtórnego przyjścia Jezusa.

Niech Różaniec Święty, który zachowuje swoją aktualność także w trzecim tysiącleciu, dotrze do szpitali, więzień, fabryk, szkół, rodzin, niech powróci przed mszami świętymi, do grup i ruchów kościelnych.

Poprzez tę modlitwę uczymy się modlić bez ustanku, siejąc pełnymi garściami ziarno pokoju na świecie pozbawionym pokoju!

o. João Henrique i o. Antonello Cadeddu

16 października 2008 roku

święto Różańca Świętego

PAPIEŻ BENEDYKT XVI WYJAŚNIA, ŻE RÓŻANIEC PRZYNOSI POKÓJ I POJEDNANIE

Jak powiedział Benedykt XVI na zakończenie modlitwy maryjnej, której przewodniczył 3 maja 2008 roku w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, „Różaniec Święty nie jest praktyką z przeszłości, ale jest modlitwą, która niesie pokój i pojednanie”.

Było wielu wiernych, którzy w pierwszą sobotę maja – miesiąca tradycyjnie przeznaczonego Maryi – uczestniczyli w tej starej praktyce pobożności maryjnej, poświęconej przy tej okazji tajemnicom radosnym: od zwiastowania Maryi do odnalezienia Jezusa w świątyni, gdzie przebywał między uczonymi w piśmie.

Ze słowami „Ty jesteś Piotr” papież wszedł do najstarszej bazyliki maryjnej w Rzymie, erygowanej przez Sykstusa III po Soborze Efeskim, który w roku 431 ogłosił Maryję Theotokos, Matką Boga.

Przed rozpoczęciem modlitwy ojciec św. zatrzymał się, by uczcić w ciszy ikonę Matki Bożej, Salus Populi Romani – Ocalenie ludu rzymskiego. Według tradycji wizerunek ten został wykonany przez Łukasza Ewangelistę. Pozostająca obecnie pod pieczą bazyliki ikona była w przeszłości noszona w procesji przez ludność, jako wyraz dziękczynienia za opiekę roztoczoną przez Matkę Jezusa w czasie klęsk żywiołowych.

Papież powiedział, że w doświadczeniu jego pokolenia majowe wieczory przywołują słodkie wspomnienia z dzieciństwa związane z wieczornymi spotkaniami na cześć Matki Bożej. Zaznaczył jednak, że pobożność maryjna ciągle jest żywa: „Dzisiaj razem potwierdzamy, że Różaniec Święty nie jest praktyką zepchniętą do przeszłości, jak modlitwa innych czasów, o której myślimy z nostalgią […]”.

Różaniec doświadcza niemal nowej wiosny – dodał. – To jest bez wątpienia jeden z najbardziej wymownych znaków miłości młodych pokoleń, którą żywią do Jezusa i do Jego Matki, Maryi […].

W obecnym, rozproszonym świecie ta modlitwa pomaga postawić Chrystusa w centrum, tak jak Maryja, która rozważała wewnętrznie wszystko: i to, co mówiło się o Jej Synu, i to, co On robił i mówił.

Papież zaniósł wezwanie do Matki Bożej, by pomogła przyjąć łaskę, która emanuje z tajemnic różańcowych, „aby przez nas mogła «nawodnić» społeczeństwo, zaczynając od codziennych relacji, oczyścić je z wielu negatywnych sił, otwierając je na nowość Boga”.

Dodał, że „w efekcie, gdy człowiek modli się na różańcu w sposób autentyczny, nie mechaniczny i powierzchowny, ale głęboki, to niesie on pokój i pojednanie. Zawiera w sobie potencjał uzdrowienia w imię Najświętszego Jezusa, przyzywanego z wiarą i miłością w środku każdego Zdrowaś, Maryjo”.

Stąd zaproszenie papieża dla wszystkich wiernych, by w ciągu miesiąca maryjnego czuli się „bliscy i zjednoczeni na modlitwie”, aby formować z pomocą Matki Bożej „jedno serce i jedną duszę”.

Podczas wizyty w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (Włochy) Benedykt XVI podkreślił: „Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, dostępną dla wszystkich: dorosłych i małych, świeckich i duchownych, światłych i mniej wykształconych. Jest duchową więzią z Maryją, jednoczącą z Jezusem, pomagającą się do Niego upodobnić, podzielać Jego uczucia i postępować jak On. Różaniec jest duchową «bronią» w walce ze złem, z wszelką przemocą, w walce o pokój w sercach, w rodzinach, w społeczeństwie i na świecie”1.

Papież zaprosił nas także do tego, byśmy byli apostołami różańca. Ale aby być apostołem różańca, należy mieć osobiste doświadczenie piękna i głębi tej modlitwy, prostej i dostępnej dla wszystkich. Dlatego niezbędne jest pozwolenie, by Maryja Dziewica poprowadziła nas za rękę, i kontemplowanie oblicza Chrystusa: oblicza radosnego, świetlistego, bolesnego i chwalebnego. Kto tak jak Maryja i razem z Nią zachowuje i rozważa wytrwale tajemnice Jezusa, upodabnia się do Niego.

Różaniec jest szkołą kontemplacji i ciszy. Na pierwszy rzut oka może wydawać się modlitwą, która kumuluje słowa, dlatego trudno pogodzić ją z ciszą zalecaną do medytacji i kontemplacji. W rzeczywistości rytmiczna powtarzalność Zdrowaś, Maryjo nie zakłóca wewnętrznej ciszy, przeciwnie – powiększa ją i przynosi pokój.

1 Benedykt XVI, homilia podczas mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, „L’Osservatore Romano” 2008, nr 12 (308), s. 48.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Wartość Różańca Świętego

Dostępne w wersji pełnej

CZĘŚĆ DRUGA

Struktura Różańca Świętego

Dostępne w wersji pełnej

CZĘŚĆ TRZECIA

Nauka modlitwy na różańcu

Dostępne w wersji pełnej

DODATEK

Świadectwa i teksty o Różańcu Świętym

Dostępne w wersji pełnej

POLECANE KSIĄŻKI

Dostępne w wersji pełnej

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia

Dostępne w wersji pełnej

Originally published under the title

O Rosário da Virgem Maria

Copyright © by Associação Aliança de Misericórdia

Copyright © for the Polish translation by Michalina Seroka 2016

Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Esprit 2016

All rights reserved

Na okładce: The Virgin in Prayer (oil on canvas), Sassoferrato, Il (Giovanni Battista Salvi) (1609-85) / © Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, London, UK / Bridgeman Images / PhotoPower

Redakcja: Anna Gądek, Monika Marczyk, Marzena Lipińska

ISBN 978-83-65706-50-8

Wydawnictwo Esprit Sp. z o.o.

ul. Przewóz 34/100, 30-716 Kraków

tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19

e-mail: sprzedaz@esprit.com.pl

ksiegarnia@esprit.com.pl

biuro@wydawnictwoesprit.com.pl

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

Plik opracował i przygotował Woblink

woblink.com

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Różaniec Maryi Dziewicy Drogą uzdrowienia jest Jezus Uzdrowienie miłości ojcowskiej. Jak pokochać Boga jako Ojca i uleczyć relacje rodzinne Bądźcie miłosierni jak Ojciec 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu