Bóg wskrzesza miłosierdziem

Bóg wskrzesza miłosierdziem

Autorzy: ks. Krzysztof Kralka SAC

Wydawnictwo: Esprit

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Formaty: EPUB

Ilość stron: 128

cena od: 8.45 zł

Jeżeli chcesz, aby Jezus przemienił twoje życie, jeżeli chcesz, by dotknęło cię dzisiaj Jego miłosierdzie, otwórz się na tę nowość, stań się nowym naczyniem.

fragment

Niezgłębiona tajemnica Bożego miłosierdzia stawia przed człowiekiem wiele pytań. Odpowiedzi na nie kry­ją się w Ewangelii. Ksiądz Krzysztof Kralka skupia się na najważniejszym przesłaniu Dobrej Nowiny Bożym miłosierdziu, które kryje się w każdym słowie, geście, darze pochodzącym od Boga. To dowody bezgranicznej miłości, oddania i ufności w człowieka, nawet tego najbardziej grzesznego. Czy jesteś gotowy na czerpanie z pełni Bożej miłości i miłosierdzia?

ks. Krzysztof Kralka sac pallotyn, ewangelizator i rekolekcjonista. Jest za­łożycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Prowadzi cieszące się niezwykłą popularnością wieczory uwielbienia oraz modlitwy o uzdrowienie.

WSTĘP

NOWE ŻYCIE DZIĘKI MIŁOSIERDZIU

Sierpień 2002 roku był dla mnie wyjątkowy. Jako młody chłopak – student historii, zbuntowany i w niewłaściwy sposób przeżywający pragnienie bycia wolnym i niezależnym, żyłem daleko od Boga. Nic nie wskazywało na to, by w moim patrzeniu na świat, a tym bardziej na Boga i na religię, miało się coś zmienić. W kontekście tego, co grzech czyni z sercem człowieka, byłem martwy. Ten brak życia z Bogiem nie był oczywiście odczuwalny dla mnie w żaden istotny sposób – tak wtedy myślałem. Lęk, samotność, poczucie pustki, brak nadziei i sensu w wielu przestrzeniach życia nie były kojarzone z konsekwencją porzucenia Boga i życiem przekreślającym ład, który ustanowił. Na szczęście Bóg nie chciał śmierci grzesznika, ale chciał, żeby ten się nawrócił i miał życie. Pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski, pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”, stała się wielkim zwycięstwem Boga w moim życiu i prawdziwym zmartwychwstaniem mojej martwej wiary. Bóg wskrzesił mnie miłosierdziem. Orędzie głoszone przez Świętego Papieża dotknęło głęboko mojego serca pomimo tego, że w ogóle nie planowałem Go słuchać. Bóg jednak ma swoje sposoby na to, by objawiać człowiekowi wskrzeszającą prawdę o Jego miłosiernej miłości.

Oddaję do Twoich rąk te kilka refleksji o miłosierdziu Boga, który potrafi przywrócić do życia to, co w Tobie umarło. Każdy z nas ma bowiem w swoim wnętrzu obszary ziemi pogańskiej, zamkniętej na Boga, obszary martwe i z utęsknieniem czekające na wskrzeszenie.

Bóg wskrzesza miłosierdziem – to szansa dla Ciebie!

ks. Krzysztof Kralka SAC

OTWÓRZ SIĘ NA NOWOŚĆ

Z Ewangelii Świętego Marka.

„Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki [przepadną]. Raczej młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków»” (Mk 2, 18–22).

Jezus wypowiedział te słowa w bardzo konkretnym kontekście. Kiedy przychodzi i głosi Ewangelię, kiedy przynosi Izraelowi Dobrą Nowinę – nowinę o miłości Boga, o Jego miłosierdziu i przebaczeniu, słuchają Go dwie grupy ludzi. Z jednej strony mamy uczonych w Piśmie, faryzeuszów, czyli osoby bardzo pobożne, które poszczą, wkładają wysiłek w relację z Bogiem, starają się, próbują zasłużyć na miłość Boga, wypełniają wszystkie przepisy Prawa. Pokładają oni nadzieję w tym, że Bóg się nad nimi zmiłuje, skoro wkładają tyle wysiłku w relację z Nim. Z drugiej strony mamy grupę ludzi bardzo biednych, chorych na grzech, świadomych tego, że są słabi, że zawiedli Boga. Wielu z nich zniszczyło swoje życie, jak na przykład cudzołożnica, którą przyłapano na grzechu, czy jak Zacheusz, dla którego pieniądze były tak ważne, że zrujnowały mu życie. Wielu z tych, którzy słuchali Jezusa, było biednymi ludźmi. Uświadamiali sobie oni, że przyczyną ich biedy jest grzech, ale wiedzieli też, że nie są w stanie sami, o własnych siłach z tym grzechem walczyć. Mieli świadomość, że wysiłek, który wkładają w walkę nie przynosi efektu. Ci ludzie przychodzili do Boga z pustymi rękami. Nie mieli kolekcji dobrych uczynków, nie mieli siły ani dobrego, moralnego życia, aby móc pewnie stanąć przed Nim i spojrzeć Mu w twarz. To byli ludzie czujący wstyd. Ludzie podobni człowiekowi, który przyszedł i modlił się gdzieś tam w przedsionku świątyni, bijąc się w pierś i mówiąc: „miej miłosierdzie, Panie, bo zgrzeszyłem, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, jestem biedny, jestem grzesznikiem. Jeżeli Ty, Panie, czegoś nie zrobisz, to ja sam nie potrafię”.

Warto zauważyć, w jak różny sposób Ewangelię, którą głosi Jezus, odbierają te dwie grupy ludzi. Owi biedni pogubieni grzesznicy, którzy zniszczyli swoje życie przez grzech, słysząc Ewangelię, radują się, bo słyszą prawdziwie Dobrą Nowinę! Słyszą, że mimo pustych rąk, mimo tego, że sami nie potrafią walczyć, że są uwikłani, jest dla nich nadzieja. Nadzieja w Bogu. Nadzieja w Jego miłosierdziu. Jest dla nich nadzieja w Bogu, który kocha za darmo, który przebacza. On zawsze przebacza, kiedy tylko ktoś przychodzi do Niego i o przebaczenie prosi. Ci ludzie słuchają i otwierają się na nowość tej Ewangelii, ponieważ widzą, że Ewangelii potrzebują, żeby żyć. Bez Dobrej Nowiny ich życie nie ma sensu. Oni z radością i nadzieją wyciągają ręce do Jezusa, wołają Go, idą za Nim. W tłumie, który podąża za Jezusem są przede wszystkim grzesznicy, którzy uświadomili sobie, że Ewangelia to naprawdę Dobra Nowina dla nich. Potrzebują jej. Być może nawet to ostatnia szansa dla ich poranionego życia. Faryzeusze, uczeni w Piśmie, ludzie pobożni, którzy liczą na swoje dobre uczynki, na swą pobożność, słuchając Jezusa, bulwersują się, mają mnóstwo pytań, ponieważ widzą, że czegoś brakuje Jego nauczaniu. Zdają sobie sprawę, że nauczania Jezusa nie da się pogodzić z tym, jak dzisiaj wygląda ich życie. Nie da się pogodzić z ich poglądami. Jest w nich zatem dużo gniewu, dużo buntu, szukają dziury w całym, są bardzo nerwowi. W pewnym momencie mówią nawet, że Jezus głosi natchniony mocą złego ducha! Bo to na pewno nie może być od Boga! Przecież podważa tradycję, podważa ich system myślenia, ich mentalność.

Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej

MIŁOSIERNY PLAN ZBAWIENIA

Dostępne w wersji pełnej

MIŁOSIERNA PRAWDA

Dostępne w wersji pełnej

MIŁOSIERNY POKARM

Dostępne w wersji pełnej

MIŁOSIERNE OCZY

Dostępne w wersji pełnej

MIŁOSIERNE USZY

Dostępne w wersji pełnej

MIŁOSIERNE SŁOWA

Dostępne w wersji pełnej

MIŁOSIERNE RĘCE

Dostępne w wersji pełnej

MIŁOSIERNA EWANGELIZACJA

Dostępne w wersji pełnej

EWANGELIA MIŁOSIERDZIA

Dostępne w wersji pełnej

BÓG PEŁEN MIŁOSIERDZIA

Dostępne w wersji pełnej

PAPIEŻ MIŁOSIERDZIA

Dostępne w wersji pełnej

Copyright © Krzysztof Kralka 2016

Copyright © for the Polish edition

by Wydawnictwo Esprit 2016

All rights reserved

Na okładce: święty Brat Albert (Adam Chmielowski),

Ecce Homo / Wikimedia Commons

Redakcja: Anna Chojowska-Szymańska, Marzena Lipińska

ISBN 978-83-65706-57-7

Wydawnictwo Esprit Sp. z o.o.

ul. Przewóz 34/100, 30-716 Kraków

tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19

e-mail: sprzedaz@esprit.com.pl

ksiegarnia@esprit.com.pl

biuro@wydawnictwoesprit.com.pl

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

Plik opracował i przygotował Woblink

woblink.com

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Bóg wskrzesza miłosierdziem Siedem grzechów głównych Bóg jest portem. W poszukiwaniu pokoju serca Jezus uzdrawia małżeństwa. Wspólnie wejdźcie na drogę uzdrowienia 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu