Urządzenia elektroenergetyczne

Urządzenia elektroenergetyczne

Autorzy: Henryk Markiewicz

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Formaty: PDF

cena od: 38.50 zł

Autor omawia w książce między innymi obliczanie prądów zwarciowych, zjawiska powodowane przepływem prądów roboczych i zwarciowych, a także zasady działania, rozwiązania konstrukcyjne, właściwości techniczne oraz kryteria doboru różnych urządzeń elektroenergetycznych, głównie średniego i wysokiego napięcia.
Przedstawia też układy połączeń stacji i sieci elektroenergetycznych, urządzenia kierowania pracą stacji oraz inne warunkujące przesył energii elektrycznej od źródeł jej wytwarzania do szyn zbiorczych rozdzielnic niskiego napięcia.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Urządzenia elektroenergetyczne Utarczki i perswazje. 1947-2006 Czytanie Irzykowskiego Dialogi z tradycją Żartem i pół serio