O wartościach odmienności

O wartościach odmienności

Autorzy: Samantha Shannon

Wydawnictwo: Sine Qua Non

Kategorie: Fantastyka / SF

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

cena od: 3.00 zł

O wartościach odmienności to najważniejsze dzieło w literaturze jasnowidzów. Po raz pierwszy zostało wydane anonimowo w 2031 roku przez, jak się później okazało, Jaxona Halla – jasnowidza i późniejszego mim-lorda znanego szerzej jako Białe Spoiwo.

 

Hall jako pierwszy usystematyzował formy odmienności – zarówno te sobie znane, jak i te, których istnienie jedynie dopuszcza. Pozwoliło mu to stworzyć siedem kategorii jasnowidzenia. Kontrowersyjny tekst rozprzestrzenił się po podziemiu niczym plaga, rewolucjonizując syndykat oraz zapoczątkowując brutalne wojny gangów – toczone po dziś dzień.

 

Odkrywcze i wywrotowe O wartościach odmienności powinien przeczytać każdy, kto pragnie wejść głębiej w stworzony przez Samanthę Shannon niesamowity świat The Bone Season.

Klub Spirytualistyczny przedstawia

O wartościach odmienności

Unikatowy traktat prawiący o Siedmiu Kategoriach Jasnowidzenia

autorstwa Mało Znanego Pisarza

O wartościach odmienności

Dzisiaj, moi dobrzy Ludzie, przedkładam do Waszej wiadomości nowy Dekret naszego ukochanego Rządu. Albowiem to właśnie dzisiaj Westminster Archon ogłosił niekwestionowaną Wojnę z naszym uciemiężonym, nieszczęsnym Ludem. Nocna Dywizja Kontrolna, zmora naszego nękanego nieustannie Ludu, zatrudniła obecnie Oficjeli, którzy posiadają umiejętność WIDZENIA DUCHA. Będą oni działać w obrębie Londyńskiego Metra, które do tej pory stanowiło jeden z bezpieczniejszych środków przemieszczania się po Cytadeli. Ci nowi Agenci, znani jako PODSTRAŻNICY, są władni do przeprowadzania Indywidualnych Kontroli w celu wykrycia obecności AURY, aresztowań oraz więzienia podejrzanych Odmieńców bez procesu. Ponadto będą mogli użyć każdej dowolnej fizycznej oraz eterycznej Siły, aby obezwładnić swoich pojmanych i zaciągnąć ich przed Inkwizytorski Sąd. To jedne z wielu kajdan, za pomocą których WIELKI INKWIZYTOR Zettler pozbawia nas naszych naturalnych Praw jako Mieszkańców i Istot Ludzkich, zmusza do skulenia się ze strachu w domach, ewentualnie stawienia czoła zatrzymaniu, wtrąceniu do więzienia i ostatecznie Egzekucji. Zagrożone stało się nie tylko nasze prawo do przemieszczania się, moi drodzy Przyjaciele, lecz również nasze prawo do Życia.

Dla Ciebie, mój drogi Czytelniku, nie jest to oczywiście nic nowego. ODMIENNOŚĆ jest Anatemą rzuconą przez nasze nieszczęsne Społeczeństwo. Minęło sto dwadzieścia lat, odkąd wielki despota, PIERWSZY INKWIZYTOR James Ramsay MacDonald, założył tę Cytadelę w 1929 roku. Od tego czasu plaga normalności – Ślepota – wyjaławia ulice. Jej ofiary obawiają się Dotyku Śmierci i Mocy, którą my, „Odmieńcy”, posiadamy. Mają się czego obawiać. Nic dziwnego, że chcą nas wyeliminować. I niby nie jesteśmy od nich lepsi, my, Odmieńcy? Toż zbieramy Kości Społeczeństwa, choć pełzamy w Rynsztokach i błagamy o Utrzymanie, jesteśmy żywymi Kanałami do Tamtego Świata. Jesteśmy Dowodem Pomocniczego Istnienia. Jesteśmy Katalizatorami ostatecznej Energii, wiecznych Zaświatów. Ujarzmiamy samą Śmierć. Zrzucamy z konia Rozpruwacza. Swoimi Czarnymi Listami i nieustającym Zakazem naszej Sztuki Sajon obrabował nas z możliwości wglądu w losy naszych Przodków Jasnowidzów. Dowiedzieliśmy się o naszej Przeszłości dzięki Ustnym Przekazom, niemniej nie ma jednego Dokumentu, który omawiałby naszą Historię. Właśnie dlatego, moi dobrzy Ludzie, przedstawiam Wam współczesną Historię Jasnowidzenia za pomocą słowa pisanego. Ja, Mało Znany Pisarz, który przedarł się przez okowy Niewiedzy.

Ta Ulotka jest przeznaczona wyłącznie dla Jasnowidzów. To na tym Papierze prezentuję wam Wyniki moich Badań, które przeprowadzałem przez ostatnie dziesięć lat z największą Starannością i Zapałem. Moim Celem było opracowanie odpowiedniego Katalogu zarówno tych znanych, jak i domniemanych Form Jasnowidzenia i uszeregowanie ich pod kątem Użyteczności i Nieskazitelności[1]. Poprzez słowo Nieskazitelność, mój drogi Czytelniku, odwołuję się do sedna mojej Teorii: niespotykanego dotychczas poglądu, że niektóre Rodzaje Jasnowidzów są lepsze od innych, ponieważ osiągają większą Harmonię z Zaświatami. Aby ocenić każdy Dar i odpowiadające mu Cechy, a także jego pozycję w tym bezprecedensowym Systemie, przeprowadziłem badanie w sześciu Kohortach Londynu, a także przestudiowałem stronice licznych tekstów zakazanych, które zabrałem z Czarnego Rynku Covent Garden i najbardziej prestiżowej Biblioteki KLUBU SPIRYTUALISTYCZNEGO, w której wiele takich Dokumentów jest przechowywanych.

Zapamiętaj, mój szanowny Czytelniku, że ta Ulotka, bez względu na swą kontrowersyjną zawartość, nigdy nie może wpaść w ręce wroga. Wyszczególnia ona bowiem wszystkie znane Rodzaje Odmienności, dzieli je na siedem Kategorii, a także podaje Wartości każdej z nich. Rodzaje te są uszeregowane w sposób odzwierciedlający ich Wyjątkowość, konsekwentnie zatem pierwsza Kategoria zawiera najpowszechniejsze Rodzaje Jasnowidzenia. Według mojej Wiedzy nie było wcześniej żadnej próby skategoryzowania Daru w taki sposób, co budziło ogromną niepewność co do tego, co każdy z nas potrafi robić i jak powinniśmy zorganizować siły, aby uzyskać maksymalną Skuteczność w obszarze Syndykatu[2]. Jestem przekonany, że do odkrycia pozostaje wiele więcej Typów i gdy tylko zostaną ujawnione, dokonam ich klasyfikacji w kolejnej Ulotce.

Mógłbym o każdym z Darów napisać krótki Esej, ale ze względu na zwięzłość opracowania zaprezentowałem po prostu ich edukacyjny zarys. Istnieje zatem wiele Wartości Odmienności i powinny one być znane w całym Podziemiu, począwszy od Zagonu Diabła i Kaplicę aż po niezłomny Bastion Pierwszej Kohorty. Z największą Pokorą śmiem twierdzić, że jest to Literackie Dzieło najwyższej Wartości, sugeruję więc, by przeczytał je każdy, kto ma Dar Jasnowidzenia. Każdy Mim-Lord, Mim-Królowa i Faworyta, każdy Chałturnik i Kurier, każdy Mistrz Seansu i Nocny Wędrowiec. Dzięki temu nie będziemy zjednoczeni tylko przez wspólne Cierpienie, lecz również dzięki wzajemnej Wiedzy licznych odmian naszego Daru.

Przedmowa o Jasnowidzeniu

Chciałbym wpierw poświęcić mały Rozdział tej Ulotki, aby opisać, co nasz ukochany Rząd uznał za ODMIENNOŚĆ i to, co od dawna nazywamy JASNOWIDZENIEM. To ostatnie Słowo ma korzenie francuskie, clair oznacza jasny, voyance znaczy wizja. Nie wiadomo, w jaki sposób wchodzimy w posiadanie tego Daru. Jak można jednak wywnioskować z nazwy, widzimy duchy na własne oczy. Ukazują się nam pod różnymi postaciami. Jedni donoszą o Ciałach Niebieskich, inni z kolei postrzegają świetlne Smugi Koloru. Jeszcze inni zaś doświadczają jakiś rodzaj Mroczków czy też Zaburzeń Widzenia. Wizje te są zawsze bezkształtne i w niczym nie przypominają żywej Postaci. Dokładność Słowa JASNOWIDZENIE jest przedmiotem ożywionej dyskusji, jako że nie do wszystkich odnosi się ten drugi człon – Widzenie. Twierdzi się, że właściwie jedynie w pełni Widzący, którzy cały czas widzą Duchy, albo Półwidzący, którzy mogą decydować, kiedy je widzą, powinni zostać nazywani Jasnowidzami[3]. Niemniej jednak Słowo to tak głęboko zakorzeniło się w Świadomości, że mało prawdopodobne jest, aby zostało zmienione w tym stuleciu. Co za tym idzie, nawet Niewidzący są potocznie opisywani jako Jasnowidze. Zresztą to nie nasze jasnowidzenie czyni nas wyklętymi, a raczej umiejętność kontroli Duchów dzięki fenomenowi Aury.

Każda osoba, która posiada Aurę, ma prawo zostać nazwana Jasnowidzem, nawet jeśli nie posiada zdolności Widzenia. Aura jest naszym indywidualnym Łączem z Zaświatami, tym nieprzeniknionym Światem zamieszkałym przez Duchy. Ślepcy są przekonani, że ten Świat nie istnieje, a jeśli nawet tak, to ich zdaniem nie powinien być używany ani uznawany przez Istoty Żywe. To, czego ślepcy jednak nie rozumieją, to fakt, iż zawsze musi istnieć kanał, za pomocą którego z ciemności Zaświatów do Świata przepływa pradawna Mądrość. To dzięki Duchom mogliśmy uzupełnić luki w historii Ludzkości, choć niektóre pozostawały niejasne wiekami, dopóki nie pojawił się Jasnowidz, który oświecił kompletnie oszołomionych Uczonych. Teraz, kiedy jesteśmy prześladowani, to właśnie dzięki Duchom możemy przeżyć, sprzedając swoją Wiedzę i Umiejętności na Ulicach[4]. Aura przyciąga i zjednuje większość Duchów, pozwala nam wyczuć ich Obecność. To Odbicie Kolorów i Kształtów zgromadzonych w obszarze PODŚWIADOMOŚCI, czyli Scenerii i Wnętrzu poszczególnych Umysłów. Niektórzy Jasnowidze są bardziej dostrojeni do Zaświatów niż inni, ich Dar zazwyczaj wiąże się z jaśniejszą Aurą.

Widzący postrzegają Aurę jako Spektrum. Pomimo że Ślepcy posiadają Podświadomość, to nie mają oni Aury, ponieważ ich Podświadomość jest całkowicie bezbarwna i nie daje Duchom żadnych przyjaznych Sygnałów. Jasnowidze, których przedstawiam na początku tej Ulotki, mają zazwyczaj Aury koloru Fioletowego albo Niebieskiego, kolejni mają Zielone, Żółte, Pomarańczowe, Czerwono-Pomarańczowe lub Koralowe, a ostatni – Czerwone. To tajemnicze Spektrum pozostaje niedostrzegalne dla Ślepców. Niewidzący donoszą, że zamiast postrzegania Koloru wyczuwają unikalne czuciowe wskazówki z każdej Aury, które pozwalają im oszacować, z jakim rodzajem Jasnowidza mają do czynienia. Przejdźmy zatem do poznania i zbadania siedmiu Kategorii Jasnowidzenia.

On The Merits of Unnaturalness

Copyright © by Samantha Shannon-Jones 2015

The moral right of the author has been asserted

Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo SQN 2016

Copyright © for the Polish translation Regina Kołek 2016

Redakcja i korekta – Kamil Misiek / Editor.net.pl

Okładka – Paweł Szczepanik / BookOne.pl

All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Książka ani żadna jej część́ nie może być przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy.

Wydanie I, Kraków 2016

ISBN: 978-83-7924-747-9 (mobi)

ISBN: 978-83-7924-748-6 (epub)

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

O wartościach odmienności

Przedmowa o Jasnowidzeniu

I kategoria. Wróżbici

II kategoria. Augurzy

III kategoria. Media

IV kategoria. Sensorzy

V kategoria. Stróże

VI kategoria. Narwańcy

VII kategoria. Skoczki

Posłowie

Nota od Samanthy Shannon

Przypisy

Strona redakcyjna

Przypisy

[1] W tym miejscu uznaję Mądrość Złotej Baronessy, Pierwszej ZWIERZCHNICZKI Cytadeli Sajonu Londyn, która we wczesnych latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku zauważyła, że Jasnowidze z Aurami w tym samym kolorze odznaczali się takimi samymi Talentami. Była to zaiste niezwykle spostrzegawcza Pani. To ogromna strata, że została zamordowana niebawem po swoim odkryciu.

[2] Dotychczas, czego Czytelnik jest zapewne zupełnie świadomy, staraliśmy się zorganizować za pomocą różnorodnych niezdarnych i niedorzecznych sposobów, takich jak Luminacja naszych Aur (czy też, jak zostało to zasugerowane w 1986 roku przez Faworytę zwaną Głupcem Farringtonu, za pomocą Rozmiarów naszych Butów), ale te próby Kategoryzacji pozbawione były szczegółów i powinny, skromnym zdaniem Autora, zostać zaniechane.

[3] Dzięki moim Badaniom dowiedziałem się, że w pełni Widzący mają często krótszą Trwałość Koncentracji niż Półwidzący i Niewidzący, ponieważ muszą oni koncentrować się jednocześnie na Wzrokowych Bodźcach tego Świata, jak i Zaświatach. Interesujące byłoby móc przedstawić tę kwestię ze wszystkimi szczegółami, ale temat Widzenia Ducha mógłby sam w sobie stanowić osobną Ulotkę.

[4] Ogólne przypomnienie dla niewtajemniczonego Czytelnika, dlaczego nasi Przywódcy w Syndykacie znani są jako Mim-Lordowie i Mim-Królowe. Oto cytat z oryginalnego tekstu Deklaracji Eterycznego Stowarzyszenia autorstwa Thomasa Ebou Merrita (1964): „Wychowałem was do Ważnej Roli, będziecie się zatem nazywać Lordami i Królowymi tego nieszczęsnego Ludu; zauważcie jednak, że upokorzyłem was przedrostkiem MIM. Pamiętajcie zatem, że mimo wszystko jesteście jedynie Mimami. Duchy Zmarłych udzieliły nam swojej Wiedzy po to tylko, żebyśmy mogli szmacić je za Monety na Ulicach, poświęcając ich Sekrety przez wzgląd na naszą Egzystencję. Wy, Odmieńcy, możecie jedynie naśladować ich Wspaniałość”. Pomimo tego, że bardzo szanuję pamięć o naszym pierwszym Zwierzchniku, śmiem zauważyć, że był on raczej gburem.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Czas żniw. Tom 3. Pieśń jutra O wartościach odmienności Czas Żniw. Tom 2. Zakon Mimów Czas Żniw (The Bone Season, #1) 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Szklany tron. Tom 5.5. Wieża świtu Zwrotnik Węży Księga cmentarna Zimowy monarcha Inwazja Przeklęta korona