Biologia cz.1. Organizer gimnazjalny

Biologia cz.1. Organizer gimnazjalny

Autorzy: Sebastian Grabowski

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book darmowy

Formaty: EPUB

cena od: 0.00 zł

ABY POBRAĆ ORGANIZER NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID LUB iOS, ŚCIĄGNIJ NAJNOWSZĄ WERSJĘ APLIKACJI WOBLINK Z ANDROID MARKET LUB Z APP STORE. Organizer gimnazjalisty to prosty sposób na usystematyzowanie pracy przed egzaminem gimnazjalnym.

Przedmiot został rozpisany na 30 jednostek tematycznych, które uczeń powinien przyswoić w ciągu 30 kolejnych tygodni nauki.

Każda część opatrzona jest tytułem, który nie tylko kierunkuje pracę, ale także ułatwia poszukiwanie wiadomości potrzebnych do bieżących lekcji.

Materiał odpowiada treściom zawartym w nowej podstawie programowej do gimnazjum. Wszystkie materiały wykraczające poza podstawę zaznaczone są w spisie treści.

Tekst został wzbogacony licznymi multimediami, zdjęciami, filmami, nagraniami.
Organizer gimnazjalny

Biologia. Część 1

Tygodnie 1-6

Fragment

Wydawnictwo Szkolne PWN

Wstęp

Drogi Gimnazjalisto!

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany według nowych zasad. Nowa formuła to jednak także zmiany w strukturze egzaminów. Z dotychczasowej części matematyczno-przyrodniczej wydzielono matematykę oraz część przyrodniczą, na którą składają się: biologia, chemia, geografia i fizyka. Z części humanistycznej wyodrębniono język polski i historię z wiedzą o społeczeństwie. Język angielski zdawany będzie na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne przygotowywane będą w oparciu o ogólne i szczegółowe wymagania zapisane w podstawie programowej.

W związku z tak dużą ilością zmian przygotowaliśmy propozycję w postaci e-booków do nauki wszystkich przedmiotów, z których należy przygotować się do egzaminu. W każdym z ebooków, także w tym który właśnie otwierasz, materiał podzielony został na 30 modułów tematycznych, co w pewien sposób wyznacza rytm powtórek i przygotowań do egzaminu w ciągu 30 tygodni. Organizer, zgodnie ze swą nazwą, ma być sposobem na organizację pracy i nauki. Proponowany podział zagadnień umożliwia systematyczną powtórkę przed egzaminem i ułatwia bieżące przygotowanie do lekcji. Pozwala także na wybór tych zagadnień, które najbardziej Cię interesują lub sprawiają najwięcej trudności.

Każdy Organizer, to solidna porcji wiedzy ale także dodatkowe multimedia. Wśród nich zdjęcia i mapy - wiele z nich można powiększać. Schematy i wykresy porządkujące materiał a także krótkie filmy i prezentacje, które opisują prezentowane ciekawostki lub zagadnienia. Możesz zatem obejrzeć, posłuchać albo po prostu przeczytać, bo czytanie zdarza się wszędzie.

Więcej o egzaminie i naszych publikacjach na www.gimnazjalni.pl.

Życzymy sukcesów!

Autorzy i Wydawca

Tydzień 1

Skład chemiczny żywych organizmów

Pierwiastki chemiczne budujące organizmy żywe

Każdy organizm jest zbiorem ogromnej ilości związków organicznych i nieorganicznych pełniących rozmaite funkcje. Związki te składają się z: ultraelementów, mikroelementów oraz makroelementów.

Ultraelementy: złoto, srebro, rad, platyna.

Mikroelementy: jod, fluor, miedź, żelazo, cynk, kobalt, mangan i bor.

Makroelementy, należą tu: węgiel, wodór, tlen, fosfor, azot i siarka, które zwane są pierwiastkami biogennymi, gdyż są kluczowe dla życia organizmu.

Wśród związków organicznych budujących organizmy żywe znajdują się: węglowodany, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe.

Kwasy nukleinowe

Kwasy nukleinowe pełnią rolę nośnika informacji genetycznej. Zbudowane są z nukleotydów.

Budowa kwasów nukleinowych

DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) – każdy z nukleotydów składa się z jednej z czterech zasad azotowych (adenina, tymina, guanina, cytozyna), pięciowęglowego cukru (deoksyrybozy) oraz reszty kwasu fosforowego; znajduje się w jądrze komórkowym, mitochondriach, chloroplastach.

RNA (kwas rybonukleinowy) – cukier deoksyryboza zostaje zastąpiony przez rybozę; zamiast tyminy występuje uracyl.

Węglowodany

Węglowodany (cukry) to związki organiczne złożone z węgla, tlenu i wodoru. W zależności od budowy wyróżniamy: monosacharydy (cukry proste), disacharydy (dwucukry) oraz polisacharydy (wielocukry).

Główne funkcje węglowodanów: energetyczna, budulcowa, zapasowa i informacyjna.

Białka

Białka zbudowane są z aminokwasów. Dotychczas poznano ich około 400 (20 z nich występuje w białkach). Każdy z aminokwasów zawiera grupę aminową (-NH2), kwasową (-COOH) oraz resztę (R). Aminokwasy łączą się między sobą za pomocą wiązań peptydowych.

Podział białek (ze względu na strukturę i skład):

proste – zbudowane tylko z aminokwasów (albuminy, globuliny, histony);

złożone – zbudowane z aminokwasów i niebiałkowej grupy prostetycznej (lipoproteidy, glikoproteidy, fosfoproteidy, nukleoproteidy).

Funkcje białek

Budulcowa – tworzą rusztowanie komórek, tkanek i narządów (kolagen, keratyna).

Regulatorowa – uczestniczą w procesach utrzymania homeostazy (insulina, adrenalina).

Transportowa – odpowiadają za przemieszczanie substancji w organizmie (hemoglobina, mioglobina).

Enzymatyczna – uczestniczą w procesie trawienia (amylaza trzustkowa).

Motoryczna – odpowiadają za skurcze włókien mięśniowych (aktyna, miozyna).

Odpornościowa – biorą udział w zwalczaniu obcych patogenów (przeciwciała).

Tworzenie wiązania peptydowego:

Tłuszcze (lipidy)

Cechą charakterystyczną tłuszczów jest ich nierozpuszczalność w wodzie. Oprócz kwasów tłuszczowych w ich skład wchodzi zawsze cząsteczka alkoholu – glicerolu.

Podział tłuszczów ze względu na budowę:

tłuszcze proste – do tej grupy należą tłuszcze właściwe (złożone z glicerolu i kwasów tłuszczowych) oraz woski;

tłuszcze złożone – oprócz kwasu tłuszczowego zawierają inną grupę chemiczną (np. fosfolipidy, glikolipidy).

Funkcje tłuszczów

Energetyczna – 1 g lipidów daje ok. 9 kcal;

Magazynująca/zapasowa – spalenie 100 g lipidów dostarcza ponad 100 g wody metabolicznej.

Budulcowa – tworzą błony komórkowe.

Tydzień 2

Sposoby odżywiania oraz przemiany energii w organizmach żywych

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 3

Budowa i funkcjonowanie komórki

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 4

Charakterystyka tkanek roślinnych i zwierzęcych

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 5

Bakterie i wirusy

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 6

Budowa i funkcje życiowe protistów i grzybów

Dostępne w wersji pełnej

Karta redakcyjna

Autor: Sebastian Grabowski

Projekt okładki: Kuba Rudziński,

Parastudio, www.parastudio.pl

Opracowanie redakcyjne: Ilona Turowska

Konsultacja merytoryczna: Marzena Grzegorczyk, Agnieszka Mizgała

Korekta: Wojciech Baturo

Redakcja techniczna: Maryla Broda

Fotoedycja: Jolanta Antczak, Mariusz Kurkowski

Rysunki: CARTA BLANCA, Rafał Bojdys, Maciej Hryculak, Marek Klimek, Izabela Kruźlak, Janusz Skierkowski

© Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała 2011

ISBN 978-83-262-1410-3

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała

ul. Mieszka I 38

43-300 Bielsko-Biała

tel./faks (33) 822 97 97, 822 90 90, 822 90 80

Wydanie I

Zobacz więcej na www.gimnazjalni.pl

Plik opracował i przygotował Woblink

www.woblink.com

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Biologia cz.1. Organizer gimnazjalny Chemia cz. 1. Organizer gimnazjalny