Historia cz.1. Organizer gimnazjalny

Historia cz.1. Organizer gimnazjalny

Autorzy: Piotr Krzesicki Małgorzata Poręba

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book darmowy

Formaty: EPUB

cena od: 0.00 zł

ABY POBRAĆ ORGANIZER NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID LUB iOS, ŚCIĄGNIJ NAJNOWSZĄ WERSJĘ APLIKACJI WOBLINK Z ANDROID MARKET LUB Z APP STORE. Organizer gimnazjalisty to prosty sposób na usystematyzowanie pracy przed egzaminem gimnazjalnym.

Przedmiot został rozpisany na 30 jednostek tematycznych, które uczeń powinien przyswoić w ciągu 30 kolejnych tygodni nauki.

Każda część opatrzona jest tytułem, który nie tylko kierunkuje pracę, ale także ułatwia poszukiwanie wiadomości potrzebnych do bieżących lekcji.

Całość stanowi przypomnienie wszystkich treści z podstawy programowej. Materiał zamieszczony w książce zawiera przykłady i wyjaśnienia, które pozwolą na powtórkę i uzupełnienie ewentualnych braków.Tekst został wzbogacony licznymi multimediami, zdjęciami, filmami, nagraniami.
Organizer gimnazjalny

Historia. Część 1

Tygodnie 1-6

Fragment

Wydawnictwo Szkolne PWN

Wstęp

Drogi Gimnazjalisto!

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany według nowych zasad. Nowa formuła to jednak także zmiany w strukturze egzaminów. Z dotychczasowej części matematyczno-przyrodniczej wydzielono matematykę oraz część przyrodniczą, na którą składają się: biologia, chemia, geografia i fizyka. Z części humanistycznej wyodrębniono język polski i historię z wiedzą o społeczeństwie. Język angielski zdawany będzie na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne przygotowywane będą w oparciu o ogólne i szczegółowe wymagania zapisane w podstawie programowej.

W związku z tak dużą ilością zmian przygotowaliśmy propozycję w postaci e-booków do nauki wszystkich przedmiotów, z których należy przygotować się do egzaminu. W każdym z ebooków, także w tym który właśnie otwierasz, materiał podzielony został na 30 modułów tematycznych, co w pewien sposób wyznacza rytm powtórek i przygotowań do egzaminu w ciągu 30 tygodni. Organizer, zgodnie ze swą nazwą, ma być sposobem na organizację pracy i nauki. Proponowany podział zagadnień umożliwia systematyczną powtórkę przed egzaminem i ułatwia bieżące przygotowanie do lekcji. Pozwala także na wybór tych zagadnień, które najbardziej Cię interesują lub sprawiają najwięcej trudności.

Każdy Organizer, to solidna porcji wiedzy ale także dodatkowe multimedia. Wśród nich zdjęcia i mapy - wiele z nich można powiększać. Schematy i wykresy porządkujące materiał a także krótkie filmy i prezentacje, które opisują prezentowane ciekawostki lub zagadnienia. Możesz zatem obejrzeć, posłuchać albo po prostu przeczytać, bo czytanie zdarza się wszędzie.

Więcej o egzaminie i naszych publikacjach na www.gimnazjalni.pl.

Życzymy sukcesów!

Autorzy i Wydawca

Tydzień 1

Narodziny i ekspansja gatunku ludzkiego

Chronologia dziejów jest umowna i opiera się na różnych kryteriach. Zasadniczo dzieje dzieli się na prehistorię i historię, a oś podziału to data wynalezienia pisma (ok. 3 tys. lat p.n.e.). Pojawiają się wtedy źródła pisane, które mogą badać historycy. Prehistoryczne źródła niepisane (np. naczynia, kości) wydobywają archeolodzy. Z kolei historia kształtowana przez ludzi jest podstawą dalszych umownych podziałów na ery, epoki i okresy.

Kryterium podziału – rodzaj materiału używanego do wytwarzania narzędzi (podział zależny od rejonu geograficznego).

Początki człowieka – afrykańskie korzenie

Gatunek ludzki powstał na drodze ewolucji, gdy jeden z gatunków małp porzucił nadrzewny tryb życia na rzecz naziemnego. Pierwsze istoty człekokształtne pojawiły się ok. 10 mln lat temu na afrykańskich sawannach. Dalsza ewolucja form człowiekowatych obejmowała zarówno zmiany fizyczne, jak i umysłowe. Bezpośredni przodek ludzi współczesnych – człowiek rozumny – pojawił się ok. 200 tys. lat temu (paleolit) w Afryce i z czasem zaludnił cały świat.

TEORIA EWOLUCJI

Twórcą teorii ewolucji był angielski biolog Karol Darwin. Jego poglądy spotkały się początkowo z krytyką, gdyż podważały upowszechnione przez chrześcijaństwo przekonanie, że człowiek został ulepiony z gliny przez Boga. Z czasem jednak Kościół częściowo zaakceptował tezy Darwina i pogodził w swojej nauce obie teorie. Dlatego biblijne stworzenie świata dziś interpretuje się nie dosłownie, a symbolicznie.

Migracje pierwszych ludzi

Prehistoryczne formy praludzkie

Ludy koczownicze – myśliwi i zbieracze

Pierwsi ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia – ciągle się przemieszczali w poszukiwaniu dogodnych warunków i pożywienia. Żyli w zorganizowanych grupach o wyraźnie zaznaczonym podziale prac na męskie (myślistwo, łowiectwo, obrona) oraz kobiece (zbieractwo, opieka nad dziećmi, zajęcia domowe). Nabyte z czasem umiejętności krzesania ognia, wykonywania ubrań ze skór zwierzęcych i wyrobu narzędzi umożliwiły im przetrwanie nawet w zimnych regionach Europy i Azji. Życie w grupie zapewniało bezpieczeństwo i pozwalało na zajmowanie się rzeczami niezwiązanymi z pracą: rozrywką i sztuką. Powstawały pierwsze rzeźby i naskalne malowidła przedstawiające życie codzienne myśliwych paleolitu, a także świadczące o ich wierze w szczególną więź łączącą ludzi i cały świat przyrody.

Rewolucja neolityczna i początki osadnictwa

Mniej więcej 10 tys. lat temu polepszenie warunków klimatycznych umożliwiło rozwój roślinności i ograniczyło wędrówki zwierząt – a wraz z nimi ludzi. Doprowadziło to do porzucenia koczowniczego trybu życia na rzecz osiadłego, opartego na hodowli i rolnictwie. Ludzie nauczyli się wypalać lasy, uprawiać ziemię, siać, sadzić i magazynować plony. Udomowili dzikie zwierzęta (pies, kot, koń) i zaczęli je hodować dla mięsa, skór i mleka (świnie, kozy, owce, krowy). Wymienianie się tymi produktami zapoczątkowało handel. Przemiany te zachodziły w różnym czasie na różnych obszarach i w sumie trwały ok. 6 tys. lat. Ponieważ objęły niemal cały neolit, nazwano je rewolucją neolityczną.

Tryb życia

Koczowniczy Osiadły

warunki klimatyczne

niestabilne, naprzemienne okresy ociepleń i zlodowaceń stabilne, ocieplenie

siedziby

jaskinie, szałasy ze skór ziemianki, domy z drewna i gliny, niekiedy z cegieł

zdobywanie pożywienia zbieractwo i myślistwo uprawa i hodowla, handel

społeczności grupy, plemiona wsie, miasta, państwa

zajęcia ludności zdobywanie pożywienia i obrona, wykonywanie prostych rzeźb i naskalnych malowideł produkowanie żywności, rzemiosło, garncarstwo, budownictwo

kultura i duchowość silna więź z przyrodą, strach przed siłami natury, życie w zbiorowości podyktowane względami bezpieczeństwa podporządkowanie sobie natury, życie w zorganizowanej zbiorowości będącej wspólnotą duchową i kulturową

PODSUMOWANIE

Ewolucja ludzkości doprowadziła do powstawania coraz większych i lepszych osad, budowania miast, rozwoju kultury, religii oraz pisma – czyli kształtowania się cywilizacji. Wynalezienie i doskonalenie technologii wytopu metali (epoki miedzi, brązu i żelaza) oznaczało z jednej strony wyrób narzędzi rolniczych, naczyń, ozdób i biżuterii, z drugiej – broni.

Tydzień 2

Pierwsze starożytne cywilizacje

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 3

Świat starożytnych Greków

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 4

Świat starożytnych Rzymian

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 5

Dorobek kulturowy antyku i rozwój chrześcijaństwa

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 6

Arabowie i świat islamski

Dostępne w wersji pełnej

Karta redakcyjna

Autorzy: Piotr Krzesicki, Małgorzata Poręba

Projekt okładki i ukłądu typograficznego: Kuba Rudziński,

Parastudio, www.parastudio.pl

Opracowanie redakcyjne: Paulina Kielan

Konsultacja merytoryczna: Łukasz Świątek, Piotr Zych

Redakcja techniczna: Maryla Broda

Fotoedycja: Mariusz Kurkowski

Rysunki: Izabela Kruźlak, Katarzyna Mleczko, Janusz Skierkowski, Agnieszka Szczygielska

Wykorzystano fragmenty filmów wyprodukowane przez Wydawnictwo WAM Studio Inigo

© Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała 2011

ISBN 978-83-262-1385-4

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała

ul. Mieszka I 38

43-300 Bielsko-Biała

tel./faks (33) 822 97 97, 822 90 90, 822 90 80

Wydanie I

Więcej o egzaminie i naszych publikacjach na www.gimnazjalni.pl

Plik opracował i przygotował Woblink

www.woblink.com

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Historia cz.1. Organizer gimnazjalny WOS cz. 1. Organizer gimnazjalny