Język angielski cz.1. Organizer gimnazjalny

Język angielski cz.1. Organizer gimnazjalny

Autorzy: Anna Szafarz Agnieszka Szurek

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book darmowy

Formaty: EPUB

cena od: 5.68 zł

ABY POBRAĆ ORGANIZER NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID LUB iOS, ŚCIĄGNIJ NAJNOWSZĄ WERSJĘ APLIKACJI WOBLINK Z ANDROID MARKET LUB Z APP STORE. Organizer gimnazjalisty to prosty sposób na usystematyzowanie pracy przed egzaminem gimnazjalnym.

Organizer składa się z 15 działów zgodnych z podstawą programową dla poziomu kontynuacyjnego.

Podstawa programowa dla poziomu podstawowego nie zawiera działu Życie społeczne.

Pozostałe 14 działów obowiązuje wszystkich uczniów, również tych zdających angielski na poziomie podstawowym.

Każdy dział podstawy został rozpisany na dwa tygodnie (weeks) powtórzeniowe. Wszystkie tygodnie mają taką samą budowę. Najpierw jest część teoretyczna, zawierająca porcję wiedzy podzieloną na bloki tematyczne: gramatykę (grammar), struktury językowe (language), scenki sytuacyjne (situations) oraz przydatne wyrażenia i zwroty (useful expressions). Podział tematów na poziomy podstawowy i rozszerzony jest wyraźnie zaznaczony w spisie treści.

Tekst został wzbogacony licznymi multimediami, zdjęciami, filmami, nagraniami.
Organizer gimnazjalny

Język angielski. Część 1

Tygodnie 1-6

Fragment

Wydawnictwo Szkolne PWN

Wstęp

Drogi Gimnazjalisto!

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany według nowych zasad. Nowa formuła to jednak także zmiany w strukturze egzaminów. Z dotychczasowej części matematyczno-przyrodniczej wydzielono matematykę oraz część przyrodniczą, na którą składają się: biologia, chemia, geografia i fizyka. Z części humanistycznej wyodrębniono język polski i historię z wiedzą o społeczeństwie. Język angielski zdawany będzie na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne przygotowywane będą w oparciu o ogólne i szczegółowe wymagania zapisane w podstawie programowej.

W związku z tak dużą ilością zmian przygotowaliśmy propozycję w postaci e-booków do nauki wszystkich przedmiotów, z których należy przygotować się do egzaminu. W każdym z ebooków, także w tym który właśnie otwierasz, materiał podzielony został na 30 modułów tematycznych, co w pewien sposób wyznacza rytm powtórek i przygotowań do egzaminu w ciągu 30 tygodni. Organizer, zgodnie ze swą nazwą, ma być sposobem na organizację pracy i nauki. Proponowany podział zagadnień umożliwia systematyczną powtórkę przed egzaminem i ułatwia bieżące przygotowanie do lekcji. Pozwala także na wybór tych zagadnień, które najbardziej Cię interesują lub sprawiają najwięcej trudności.

Każdy Organizer, to solidna porcji wiedzy ale także dodatkowe multimedia. Wśród nich zdjęcia i mapy - wiele z nich można powiększać. Schematy i wykresy porządkujące materiał a także krótkie filmy i prezentacje, które opisują prezentowane ciekawostki lub zagadnienia. Możesz zatem obejrzeć, posłuchać albo po prostu przeczytać, bo czytanie zdarza się wszędzie.

Więcej o egzaminie i naszych publikacjach na www.gimnazjalni.pl.

Życzymy sukcesów!

Autorzy i Wydawca

Week 1

A man is as old as he feels

GRAMMAR

Personal pronouns – zaimki osobowe

Zaimki osobowe zastępują w zdaniu nie tyle osoby, co osoby gramatyczne, czyli rzeczowniki. Ich forma zależy od funkcji w zdaniu (tego, czy zastępują podmiot, czy dopełnienie).

Osoba Zaimki zastępujące podmiot Zaimki zastępujące dopełnienie

l. poj.

1.

I

ja

me

mnie, mi, mną

2.

you

ty

you

ciebie, cię, tobie, tobą

3.

he

on

him

jego, niego, go, nim

she

ona

her

ją, nią

it

ono

it

tego, go, to, tym

l. mn.

1.

we

my

us

nas, nami, nam

2.

you

wy

you

was, wami, wam

3.

they

oni

them

ich, im, je, nimi, nich

Paul’s gone to France. He’ll stay there for three weeks.

Susan and John met in April. They got married in December.

Tell Adam I will miss him.

Where are my glasses? I can’t find them.

I’m looking for my book. Where can it be?

ZAPAMIETAJ

Zaimka it często używamy w zdaniach z podmiotem domyślnym (kiedy w zdaniu „nie ma” podmiotu).

It’s raining.

It’s Tuesday.

It was difficult to learn all those words.

It can be very cold in October.

Tłumaczenia, a użycie zaimków

W codziennym angielskim często używa się dopełnieniowych zaimków w takich wypowiedziach, gdzie po polsku mówimy „ja”, „ty”, a nie „mnie”, „ciebie”.

– Who's there? – Kto tam?

– Me! – Ja!

– Who broke this window? – Kto wybił to okno?

– I think it was him. – Myślę, że to on.

– Does anybody want another piece of cake?– Czy ktoś ma ochotę na jeszcze jeden kawałek ciasta?

– Us! – My!

Demonstrative pronouns and determiners – zaimki i określniki wskazujące

Zaimki wskazujące wskazują na konkretną rzecz, osobę lub zjawisko.

l. poj THIS THAT

l. mn. THESE THOSE

zastosowanie

o rzeczach znajdujących się blisko

o rzeczach i zdarzeniach bliskich w czasie, współczesnych

o rzeczach znajdujących się daleko

o rzeczach i zdarzeniach odległych w czasie, przeszłych

This is a car, that is an old banger.

These are boys, those are hooligans.

This is a snowman. These are my apples.

That was a snowman. Those were my apples.

ZAPAMIĘTAJ

Kiedy telefonujemy do kogoś, użyjemy this w odniesieniu do siebie, a that – do rozmówcy.

Hello, this is Agnieszka. Is that Martin?

W amerykańskim angielskim (AmE) można jednak użyć this w odniesieniu do obu osób.

Hello, this is Agnieszka. Is this Martin?

Którego z zaimków uzyć?

W dłuższych odpowiedziach this i that można stosować wymiennie

z zaimkami osobowymi it i they.

– What's this?

– It's a cup. (This is a cup)

– What are these?

– They are cups. (These are cups)

Natomiast w krótkich odpowiedziach nie używamy this/these, a wyłącznie it/they.

– Is this your cup?

– Yes, it is.

– Are these your cups?

– Yes, they are.

Interrogative pronouns – zaimki pytające

Zaimki pytające wprowadzają pytania szczegółowe.

who – kto

what – co, jaki, jaka, jakie

where – gdzie

when – kiedy

why – dlaczego

how – jak

which – który

whose – czyj

– Where do you live?

– I live in Glasgow.

– Gdzie mieszkasz?

– Mieszkam w Glasgow.

– When did you start learning English?

– Six years ago.

– Kiedy zacząłeś/zaczęłaś naukę angielskiego?

– Sześć lat temu.

– How was your geography test?

– It was quite easy.

– Jak wypadł test

– Był dość łatwy.

Zaimków pytających czasami nie można tłumaczyć dosłownie.

What is your favourite colour?

Jaki jest twój ulubiony kolor?

What does he look like?

Jak on wygląda?

How old are you?

Ile masz lat?

LANGUAGE

Email address – adres e-mail

Adres e-mail możemy przeliterować lub czytać całe wyrazy

sylvia_kaminska@vmail.com = sylvia underscore kaminska at vi mail dot com

_ underscore . dot @ at

ZAPAMIĘTAJ

Zaimki pytające wprowadzają także specjalny typ pytań szczegółowych, tzw. pytania o podmiot. Wówczas nie stosuje się inwersji.

Who said that?

Kto tak powiedział?

ALE

Who are you talking to?

Z kim rozmawiasz?

What happened?

Co się stało?

ALE

What did you buy yesterday?

Co wczoraj kupiłeś?

USEFUL EXPPRESSIONS

Asking about personal details – pytania dane osobowe

How old are you?

Ile masz lat?

What are you interested in?

Czym się interesujesz?

What are your interests?

Jakie są twoje zainteresowania?

What's your address/job/height/weight/name/surname/nationality/marital status?

Jaki jest twój adres/zawód/wzrost/waga/imię/nazwisko/narodowość/stan cywilny?

When were you born?

Kiedy się urodziłeś?

Where are you from?

Skąd jesteś?

Where do you come from?

Skąd pochodzisz?

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

Week 2

Clothes do not make the man

Dostępne w wersji pełnej

Week 3

A house is not a home

Dostępne w wersji pełnej

Week 4

Good fences make good neighbours

Dostępne w wersji pełnej

Week 5

Practise makes perfect

Dostępne w wersji pełnej

Week 6

Learn to walk before you run

Dostępne w wersji pełnej

Karta redakcyjna

Autorki: Anna Szafarz, Agnieszka Szurek

Projekt okładki: Kuba Rudziński,

Parastudio, www.parastudio.pl

Opracowanie redakcyjne: Paulina Kielan

Konsultacja merytoryczna: Marzena Grzegorczyk, Agnieszka Mizgała

Korekta: Dominika Kielan

Redakcja techniczna: Maryla Broda

Fotoedycja: Jolanta Antczak, Ewa Galczak

Rysunki: Monika Pollak

Nagrania: Media-art

© Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała 2011

ISBN 978-83-262-1375-5

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała

ul. Mieszka I 38

43-300 Bielsko-Biała

tel./faks (33) 822 97 97, 822 90 90, 822 90 80

Wydanie I

Więcej o egzaminie i naszych publikacjach na www.gimnazjalni.pl.

Plik opracował i przygotował Woblink

www.woblink.com

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Język angielski cz.1. Organizer gimnazjalny