Geografia cz.1. Organizer gimnazjalny

Geografia cz.1. Organizer gimnazjalny

Autorzy: Daniel Gwizdała

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book darmowy

Formaty: EPUB

cena od: 0.00 zł

ABY POBRAĆ ORGANIZER NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID LUB iOS, ŚCIĄGNIJ NAJNOWSZĄ WERSJĘ APLIKACJI WOBLINK Z ANDROID MARKET LUB Z APP STORE. Organizer gimnazjalisty to prosty sposób na usystematyzowanie pracy przed egzaminem gimnazjalnym.

Przedmiot został rozpisany na 30 jednostek tematycznych, które uczeń powinien przyswoić w ciągu 30 kolejnych tygodni nauki.

Każda część opatrzona jest tytułem, który nie tylko kierunkuje pracę, ale także ułatwia poszukiwanie wiadomości potrzebnych do bieżących lekcji.

Materiał odpowiada treściom zawartym w nowej podstawie programowej do gimnazjum. Wszystkie materiały wykraczające poza podstawę zaznaczone są w spisie treści.

Tekst został wzbogacony licznymi multimediami, zdjęciami, filmami, nagraniami.
Organizer gimnazjalny

Geografia. Część 1

Tygodnie 1-6

Fragment

Wydawnictwo Szkolne PWN

Wstęp

Drogi Gimnazjalisto!

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany według nowych zasad. Nowa formuła to jednak także zmiany w strukturze egzaminów. Z dotychczasowej części matematyczno-przyrodniczej wydzielono matematykę oraz część przyrodniczą, na którą składają się: biologia, chemia, geografia i fizyka. Z części humanistycznej wyodrębniono język polski i historię z wiedzą o społeczeństwie. Język angielski zdawany będzie na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne przygotowywane będą w oparciu o ogólne i szczegółowe wymagania zapisane w podstawie programowej.

W związku z tak dużą ilością zmian przygotowaliśmy propozycję w postaci e-booków do nauki wszystkich przedmiotów, z których należy przygotować się do egzaminu. W każdym z ebooków, także w tym który właśnie otwierasz, materiał podzielony został na 30 modułów tematycznych, co w pewien sposób wyznacza rytm powtórek i przygotowań do egzaminu w ciągu 30 tygodni. Organizer, zgodnie ze swą nazwą, ma być sposobem na organizację pracy i nauki. Proponowany podział zagadnień umożliwia systematyczną powtórkę przed egzaminem i ułatwia bieżące przygotowanie do lekcji. Pozwala także na wybór tych zagadnień, które najbardziej Cię interesują lub sprawiają najwięcej trudności.

Każdy Organizer, to solidna porcji wiedzy ale także dodatkowe multimedia. Wśród nich zdjęcia i mapy - wiele z nich można powiększać. Schematy i wykresy porządkujące materiał a także krótkie filmy i prezentacje, które opisują prezentowane ciekawostki lub zagadnienia. Możesz zatem obejrzeć, posłuchać albo po prostu przeczytać, bo czytanie zdarza się wszędzie.

Więcej o egzaminie i naszych publikacjach na www.gimnazjalni.pl.

Życzymy sukcesów!

Autorzy i Wydawca

Tydzień 1

Elementy mapy oraz metody prezentacji zjawisk na mapach

Mapa – przedstawia powierzchnię Ziemi lub jej fragment na płaszczyźnie w odpowiednim odwzorowaniu i skali. Prezentuje określoną treść za pomocą umownych znaków. Jeśli przedstawiony jest mały fragment Ziemi (np. miasto), bez użycia siatki kartograficznej i oddania jej kulistości w skali większej niż 1 : 10 000, mamy do czynienia z planem.

Elementy mapy:

treść – miejsce lub zjawisko przedstawione na mapie;

osnowa matematyczna – skala, odwzorowanie kartograficzne (siatka kartograficzna);

legenda – wytłumaczenie oznaczeń użytych na mapie;

dane uzupełniające – tabele, przekroje, wykresy.

Podział map

ze względu na treść:

ogólnogeograficzne – prezentują wiele zagadnień, żadne z nich nie dominuje (np. mapy administracyjne, polityczne);

tematyczne – dominuje jedno zjawisko, np. przyrodnicze (mapy klimatyczne, geologiczne, hydrologiczne), społeczno-ekonomiczne (mapy przemysłowe, demograficzne).

ze względu na skalę:

topograficzne (wielkoskalowe) – skala większa niż 1 : 200 000 (np. 1 : 25 000), bardzo szczegółowe;

przeglądowo-topograficzne (średnioskalowe) – skale od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000;

przeglądowe (małoskalowe) – skale mniejsze niż

1 : 1 000 000 (np. 1 : 30 000 000).

Metody prezentacji zjawisk na mapach

Metody jakościowe pokazują miejsce występowania danego zjawiska.

Metoda sygnaturowa – polega na wykorzystaniu umownych znaków:

powierzchniowa (las, morze, łąka) Lasy;

liniowa (granice, rzeki, drogi)

Drogi główne; Granice miast Rzeki

punktowa (miasto, kościół, parking): literowa (PL, USA, RPA),

geometryczna , obrazkowa .

Metoda zasięgów– linie na mapie wyznaczają obszar, na którym występuje danego zjawisko (np. zasięg poszczególnych zlodowaceń).

Metoda powierzchniowa – obszary, na których występuje określone zjawisko, oznaczone są kolorami lub szrafem (kreskowaniem), np. mapa polityczna czy administracyjna.

Generalizacja mapy – polega na uogólnieniu treści mapy. Wiąże się to ze zmianą skali z większej na mniejszą. Przy opracowywaniu takiej mapy pomijane są zbędne elementy, aby czytelniej zaprezentować dane zjawisko.

Skala – stosunek długości odcinka na mapie do długości odcinka odpowiadającego mu w terenie.

Rodzaj skali

Przykładowy zapis

liczbowa

1 : 200 000

mianowana

1 cm – 2 km

liniowa (podziałka)

PRZYKŁAD

Na mapie w skali 1 : 250 000 odległość między dwoma miastami wynosi 10 cm. Oblicz, jaka jest rzeczywista odległość między nimi. Rozwiązanie:

1. Zamiana skali z liczbowej na mianowaną

skala mapy 1 : 250 000

1 cm – 250 000 cm

1 cm – 2500 m

1 cm – 2,5 km

2. Tworzenie odpowiedniej proporcji

1 cm – 2,5 km

10 cm – x

x × 1 cm = 10 cm × 2,5 km

x = 2,5 km × 10 = 25 km

Metody ilościowe pokazują intensywność danego zjawiska.

Kartogram – intensywność zjawiska przedstawiona jest za pomocą zmiany natężenia barwy.

Kartodiagram – zasięg i rozmieszczenie zjawiska przedstawia się za pomocą diagramów umieszczonych na podkładzie mapy administracyjnej.

Metoda kropkowa – występowanie i natężenie zjawiska (np. gęstość zaludnienia) przedstawia się za pomocą kropek.

Metoda izolinii – linie łączące punkty o tej samej wartości liczbowej pokazują obszary występowania zjawiska (np. wysokość nad poziomem morza – poziomice, temperatura – izotermy, głębokość – izobaty).

Tydzień 2

Współrzędne geograficzne

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 3

Powstawanie wszechświata i budowa Układu Słonecznego

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 4

Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 5

Atmosfera ziemska

Dostępne w wersji pełnej

Tydzień 6

Pogoda i klimat

Dostępne w wersji pełnej

Karta redakcyjna

Autor: Daniel Gwizdała

Projekt okładki: Kuba Rudziński,

Parastudio, www.parastudio.pl

Opracowanie redakcyjne: Ilona Turowska

Korekta: Wojciech Baturo

Redakcja techniczna: Maryla Broda

Fotoedycja: Jolanta Antczak, Mariusz Kurkowski

Rysunki: Marek Klimek, Sebastian Książkiewicz, Janusz Skierkowski, Joanna Surzyn, Agnieszka Szczygielska

© Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała 2011

ISBN 978-83-262-1395-3

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała

ul. Mieszka I 38

43-300 Bielsko-Biała

tel./faks (33) 822 97 97, 822 90 90, 822 90 80

Wydanie I

Plik przygotował i opracował Woblink

Zobacz więcej na www.gimnazjalni.pl

www.woblink.com

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Geografia cz.1. Organizer gimnazjalny