Włochy północne. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wydanie 5

Włochy północne. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wydanie 5

Autorzy: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Bezdroża

Kategorie: Podróżnicze

Typ: e-book

Formaty: PDF

Ilość stron: 576

Cena książki papierowej: 49.90 zł

cena od: 39.92 zł

Włochy północne to ojczyzna artystów, skarbnica zabytków, kraina rozgrzana słońcem... Trudno orzec, co w tym kraju jest bardziej godne zachwytu: przyroda - ośnieżone Alpy, zielone wzgórza Toskanii, zatoki Wenecji i Genui, a może ślady historii - grobowce etruskie, rzymskie ruiny, średniowieczne miasta, zabytki baroku... Chcemy pokazać, że zamiast dokonywać podobnych wyborów, lepiej po prostu chłonąć wszystkimi zmysłami piękno włoskich krajobrazów i miasteczek, słuchać szeptu ruin, podziwiać obrazy i rzeźby, odkrywać smaki śródziemnomorskiej kuchni, a przede wszystkim cieszyć się słońcem i życiem.

Lubisz podróżować samodzielnie, chcesz poznać historię, kulturę i przyrodę odwiedzanych regionów i krajów? Seria Bezdroża Classic powstała z myślą o Tobie. Informacje praktyczne pomogą Ci zaplanować wyjazd i ułatwią zwiedzanie, a przejrzyste opisy i ciekawostki zapewnią ciekawą lekturę, nie tylko podczas podróży!

10 ZASAD

ODPOWIEDZIALNEGO PODRÓŻOWANIA

PODRÓŻUJ ODPOWIEDZIALNIE – DBAJ O ŚRODOWISKO

I DZIEDZICTWO KULTUROWE KRAJÓW I REGIONÓW, KTÓRE ZWIEDZASZ

1

Zaplanuj swoją podróż

i przygotuj się do niej.

3 Kupuj lokalne

produkty i pamiątki.

2

Naucz się choćby kilku słów i zwrotów

w języku kraju czy regionu, który odwiedzasz.

4

Korzystaj z usług miejscowych

ludzi, tak by jak najwięcej

Twoich wydatków wspierało

6

lokalną gospodarkę.

Szanuj mieszkańców, ich kulturę

i tradycje, staraj się nie zwracać

na siebie uwagi strojem

5 Kosztuj miejscowej kuchni,

i zachowaniem zupełnie

kupuj sezonowe produkty

odmiennym od miejscowych

spożywcze na targach

zwyczajów, proś o zgodę, gdy

i jarmarkach.

chcesz zrobić komuś zdjęcie.

8

Dbaj o dziedzictwo kulturowe, nie zostawiaj po

7

sobie śladu, zwiedzając obiekty zabytkowe

i stanowiska archeologiczne.

Nie zostawiaj po sobie śmieci,

szczególnie w miejscach cennych

przyrodniczo i parkach narodowych.

9

Korzystaj z ekologicznych

środków transportu

i komunikacji publicznej.

10

Podróżuj aktywnie i poznawczo !

Propagując zasady odpowiedzialnego podróżowania, Wydawnictwo Bezdroża popularyzuje przyjazne

środowisku formy turystyki, które przyczyniają się do aktywnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego

• Kup książkę

• Księgarnia internetowa

i kulturowego, wspierają rdzennych mieszkańców regionów i krajów oraz uwrażliwiają turystów na

lokalne tradycje i ochronę środowiska naturalnego.

• Poleć książkę

• Lubię to!

Oprac. Dominika Zaręba, Wydawnictwo Bezdroża

Nasza społeczność

Rysunki i oprac. graficzne: Joanna Nowak

• Oceń książkę

10 ZASAD

ODPOWIEDZIALNEGO PODRÓŻOWANIA

PODRÓŻUJ ODPOWIEDZIALNIE – DBAJ O ŚRODOWISKO

I DZIEDZICTWO KULTUROWE KRAJÓW I REGIONÓW, KTÓRE ZWIEDZASZ

Włochy północne

1

Zaplanuj swoją podróż

Wszystkie drogi

i przygotuj się do niej.

3 Kupuj lokalne

prowadzą do Rzymu

produkty i pamiątki.

2

Naucz się choćby kilku słów i zwrotów

w języku kraju czy regionu, który odwiedzasz.

4

Korzystaj z usług miejscowych

ludzi, tak by jak najwięcej

Twoich wydatków wspierało

6

lokalną gospodarkę.

Szanuj mieszkańców, ich kulturę

i tradycje, staraj się nie zwracać

na siebie uwagi strojem

5 Kosztuj miejscowej kuchni,

i zachowaniem zupełnie

kupuj sezonowe produkty

odmiennym od miejscowych

spożywcze na targach

zwyczajów, proś o zgodę, gdy

i jarmarkach.

chcesz zrobić komuś zdjęcie.

8

Dbaj o dziedzictwo kulturowe, nie zostawiaj po

7

sobie śladu, zwiedzając obiekty zabytkowe

i stanowiska archeologiczne.

epositphotos.com

Nie zostawiaj po sobie śmieci,

szczególnie w miejscach cennych

akov | D© I

przyrodniczo i parkach narodowych.

Każdy człowiek cywilizowany

ma dwie Ojczyzny: własną i Włochy

9

Henryk Sienkiewicz

Korzystaj z ekologicznych

środków transportu

i komunikacji publicznej.

10

Podróżuj aktywnie i poznawczo !

Propagując zasady odpowiedzialnego podróżowania, Wydawnictwo Bezdroża popularyzuje przyjazne środowisku formy turystyki, które przyczyniają się do aktywnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspierają rdzennych mieszkańców regionów i krajów oraz uwrażliwiają turystów na lokalne tradycje i ochronę środowiska naturalnego.

Oprac. Dominika Zaręba, Wydawnictwo Bezdroża

Rysunki i oprac. graficzne: Joanna Nowak

Kup książkę

Poleć książkę

Niezbędnik turysty

zawsze pod ręką

Polskie placówki

Ważne telefony

Turystyczny savoir-vivre

dyplomatyczne

Policja: 113

Ô Włosi są bardziej swobodni

Ambasada Rzeczypospolitej

Karabinierzy: 112

i bezpośredni w kontaktach

Polskiej we Włoszech,

Straż pożarna: 115

niż wiele innych nacji. Mają

Rzym, Via P.P. Rubens 20 (Monti

Pogotowie: 118

też inną barierę dotykową.

Parioli), ( +39 06 36204200

Pomoc drogowa: 116

Ô Do kościołów należy wcho-

(centrala);

dzić z zakrytymi ramiona-

@ ambaroma@msz.gov.pl,

Numery kierunkowe

mi, w spodniach lub spód-

www.rzym.msz.gov.pl.

nicach za kolana. Trzeba też

Do Polski: +48

wyłączyć telefony komór-

Do Włoch: +39

kowe.

Ô Nie należy fotografować

ludzi bez ich zgody. Czę-

sto w muzeach i kościołach

zabronione jest robienie

zdjęć (lub zdjęć z fleszem –

jasne światło może uszka-

dzać malowidła).

Elektryczność

Strefa czasowa

Ô Nie ma zwyczaju zostawia-

nia napiwków. Do rachunku

W włoskiej sieci elektrycznej

Włochy leżą w tej samej

w restauracji zawsze doli-

płynie prąd o napięciu

strefie czasowej co Polska –

czane jest tzw. coperto.

230 V i częstotliwości 50 Hz.

obowiązuje czas letni: UTC+2

Ô We włoskich restauracjach,

Najczęściej spotkamy gniazdka

oraz czas zimowy: UTC+1.

barach i kawiarniach, a tak-

takie jak w Polsce (typ C i F),

Wjeżdżając na teren

że w pociągach jest suro-

zdarzają się też gniazdka typu

Włoch, nie musimy

wo przestrzegany całkowity

L (można kupić przejściówki).

przestawiać zegarków.

zakaz palenia.

Kup książkę

Poleć książkę

Niezbędnik turysty

zawsze pod ręką

Przepisy drogowe

Zagrożenia

Ô W samochodzie musimy mieć trójkąt bez-

Ô W dużych miastach: drobna przestępczość,

pieczeństwa i kamizelkę odblaskową

kradzieże torebek, smartfonów itp.

(apteczka nie jest wymagana).

Ô Na plaży: przegrzanie, odwodnienie; do

Ô Poza miastem należy mieć zawsze włączo-

morza najlepiej wchodzić w butach plażo-

ne światła.

wych – w wielu miejscach przy brzegu żyją

Ô Ograniczenia prędkości: teren zabudo-

jeżowce – nadepnięcie na nie kończy się

wany 50 km/godz., droga krajowa 70 km/

bolesną i trudno gojącą się raną.

godz., droga szybkiego ruchu 90 km/

Ô Samotnym kobietom odradza się podró-

godz., autostrada 130 km/godz.

żowanie autostopem – Południowcy czę-

Ô Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi:

sto traktują próbę zatrzymania samocho-

0,5 promila.

du przez dziewczynę jako jednoznaczną

Polskie placówki

Ważne telefony

Turystyczny savoir-vivre

Więcej – zob. s. 52.

propozycję.

dyplomatyczne

Policja: 113

Ô Włosi są bardziej swobodni

Ambasada Rzeczypospolitej

Karabinierzy: 112

i bezpośredni w kontaktach

Polskiej we Włoszech,

Straż pożarna: 115

niż wiele innych nacji. Mają

Rzym, Via P.P. Rubens 20 (Monti

Pogotowie: 118

też inną barierę dotykową.

Parioli), ( +39 06 36204200

Pomoc drogowa: 116

Ô Do kościołów należy wcho-

(centrala);

dzić z zakrytymi ramiona-

@ ambaroma@msz.gov.pl,

Numery kierunkowe

mi, w spodniach lub spód-

www.rzym.msz.gov.pl.

nicach za kolana. Trzeba też

Do Polski: +48

wyłączyć telefony komór-

Do Włoch: +39

Przydatne zwroty

kowe.

Ô Nie należy fotografować

0 zero

5 cinque

10 dieci

ludzi bez ich zgody. Czę-

1 uno

6 sei

100 cento

sto w muzeach i kościołach

2 due

7 sette

200 duecento

zabronione jest robienie

3 tre

8 otto

1000 mille

zdjęć (lub zdjęć z fleszem –

4 quattro

9 nove

jasne światło może uszka-

dzać malowidła).

Dzień dobry (do obiadu) .......................................................................................................................................... Buon giorno Elektryczność

Strefa czasowa

Ô Nie ma zwyczaju zostawia-

nia napiwków. Do rachunku

Dzień dobry (po sjeście) ...............................................................................................................................................buona sera W włoskiej sieci elektrycznej

Włochy leżą w tej samej

w restauracji zawsze doli-

Dobry wieczór ....................................................................................................................................................................Buona sera płynie prąd o napięciu

strefie czasowej co Polska –

czane jest tzw. coperto.

Do widzenia ..........................................................................................................................................................................Arrivederci 230 V i częstotliwości 50 Hz.

obowiązuje czas letni: UTC+2

Ô We włoskich restauracjach,

Dobranoc ............................................................................................................................................................................Buona notte Najczęściej spotkamy gniazdka

oraz czas zimowy: UTC+1.

barach i kawiarniach, a tak-

Dziękuję..............................................................................................................................................................................................Grazie takie jak w Polsce (typ C i F),

Wjeżdżając na teren

że w pociągach jest suro-

Nie rozumiem ...................................................................................................................................................................Non capisco zdarzają się też gniazdka typu

Włoch, nie musimy

wo przestrzegany całkowity

L (można kupić przejściówki).

przestawiać zegarków.

Gdzie jest…? ............................................................................................................................................................Dove si trova…?

zakaz palenia.

Ile to kosztuje?............................................................................................................................................................. Quanto costa?

Pomocy! ..............................................................................................................................................................................................Aiuto!

Czy może mi Pan / Pani pomóc? ......................................................................................................................Può aiutarmi?

Kup książkę

Poleć książkę

Zobacz koniecznie

1 Rzym

Stolica Włoch, Wieczne Miasto, do którego „prowadzą wszystkie drogi”, to jedno z najciekawszych i najpiękniejszych miast Europy. We Włoszech, słynących z historycznych ośrodków i niezliczonych zabytków, stanowi klasę samo dla siebie. Na jego choćby pobieżne poznanie trzeba zarezerwować kilka dni, na bardziej dogłębne –

tygodnie bądź miesiące. . Przygodę z Rzymem wypada zacząć od zwiedzenia jego naj-ważniejszych zabytków: Bazyliki św. Piotra (i innych bazylik patriarchalnych), Forum Romanum, Koloseum i Panteonu. Nie można też pominąć fontanny di Trevi, Term Dioklecjana, Kaplicy Sykstyńskiej, wspaniałych Muzeów Watykańskich i Muze-

ów Kapitolińskich oraz atrakcji Villi Borghese. Na tych, którzy chcą wyjść poza tury-styczny kanon czekają setki innych znakomitych zabytków wszystkich epok, dziesiątki renomowanych muzeów i galeri , wspaniałe parki i klimatyczne zaułki starych dzielnic.

Rzym może przytłaczać swoją wielkością, onieśmielać dostojeństwem starych murów i majestatem Watykanu; jednocześnie zachwyca i uzależnia każdego, kto choć raz tu przyjedzie. Więcej zob. s. 115.

lia.com

oto

orbel | F

© n

Fontanna di Trevi

Kup książkę

Poleć książkę

lia.com

oto

io | F

am© l

Vil a Hadriana

2 Tivoli – Vila Adriana i Vila d’Este

Niezwykłe zabytki sztuki rezydencjonalnej. Wil a rzymskiego cesarza Hadriana powstała w II w.; pozostałością po niej są dobrze zachowane ruiny budynków i obiekty małej architektury parkowej. Pobliska XVI-wieczna Vil a d’Este zachwyca tarasowymi ogrodami i licznymi fontannami. Jako arcydzieło architektury i projektowania krajobrazu została doceniona wpisem na listę UNESCO. Więcej zob. s. 171.

3 Alpy i jeziora podalpejskie

Rozciągające się wzdłuż całej

północnej granicy Włoch – od Zato-

ki Genueńskiej po Zatokę Wenecką –

Alpy nie potrzebują reklamy. Najwyższe

góry Europy przez cały rok przyciągają

wędrowców, narciarzy, wspinaczy, miło-

śników przyrody, fotografów. . Włoskie

Alpy oferują wielką różnorodność kra-

jobrazów. Znajdziemy tu wyniosłe ska-

liste granie i ośnieżone szczyty, długie

zielone doliny i strzeliste wapienne lia.com

turnie. Niezapomniane wrażenia przy-

oto

wieziemy też znad pięknie położonych

alpejskich jezior, z których najbardziej

znane to Como i Garda. Więcej zob. ostadelsol56 | F© c s. 240, 289, 497–550.

Jezioro Garda

Kup książkę

Poleć książkę

lia.com

oto

hiarafornasari | F

© c

4 Novara – bazylika San Gaudenzio

Do piemockiej Novary warto przyjechać, by zobaczyć eklektyczną bazylikę św. Gau-dencjusza z imponującą 121-metrową kopułą i smukłą barokową dzwonnicą. Świątynię budowano ponad 300 lat! Więcej zob. s. 202.

5 Turyn

Stolica Piemontu, położona malowniczo u podnóży Alp, słynie z okazałego budyn-ku Mole Antonelliana, sabaudzkich pałaców wpisanych na listę UNESCO oraz renesan-sowej katedry kryjącej kaplicę Całunu Turyńskiego. To oczywiście nie wszystkie zabytki i atrakcje miasta. . Także w jego okolicach znajdziemy prawdziwe perły architektury –

należą do nich klasycystyczna bazylika Superga oraz rokokowa królewska Villa Stupinigi. Więcej zob. s. 206.

Villa Stupinigi

lia.com

oto

otti | F

abio L

© F

Kup książkę

Poleć książkę

lia.com

oto

lia.com

oto

hiarafornasari | F

graphy | F

© c

4

hoto

Novara – bazylika San Gaudenzio

FL P

© J

Do piemockiej Novary warto przyjechać, by zobaczyć eklektyczną bazylikę św. Gau-Cinque Terre, Veranza

dencjusza z imponującą 121-metrową kopułą i smukłą barokową dzwonnicą. Świątynię 6 Cinque Terre

budowano ponad 300 lat! Więcej zob. s. 202.

Park Narodowy Cinque Terre chroni krajobraz i przyrodę odcinka wybrzeża Liguri , na którym działa przyrody i rąk ludzkich łączą się ze sobą w harmonijną całość. Taraso-5

wo rozłożone winnice i pola sąsiadują tu ze skalistymi, zarośniętymi lasem urwiskami, Turyn

schodząc nad morze, gdzie pośród

Stolica Piemontu, położona malowniczo u podnóży Alp, słynie z okazałego budyn-klifów ulokowały się kolorowe mia-

Genua, portal katedralny

ku Mole Antonelliana, sabaudzkich pałaców wpisanych na listę UNESCO oraz renesan-steczka ze żwirowymi lub piaszczy-

sowej katedry kryjącej kaplicę Całunu Turyńskiego. To oczywiście nie wszystkie zabytki stymi plażami. Więcej zob. s. 225.

i atrakcje miasta. . Także w jego okolicach znajdziemy prawdziwe perły architektury –

należą do nich klasycystyczna bazylika Superga oraz rokokowa królewska Villa Stupinigi. Więcej zob. s. 206.

7 Genua

Villa Stupinigi

Stolica Ligurii, ze starówką

wpisaną na listę UNESCO, to jedno

z najciekawszych miast północnych

Włoch. Zobaczymy tu nie tylko

ciekawe zabytki – jak katedra San

Lorenzo (IX–XII w.), liczne zabyt-

kowe pałace i XI -wieczna latar-

nia morska – ale także Stary Port,

kryjący takie atrakcje, jak Muzeum

Morskie, galeon „Neptun” z Pira-

lia.com

tów Polańskiego, model biosfery

oto

lia.com

ziemskiej, widokową windę i jedno oto

otti | F

z największych w Europie akwariów

abio L

re250 | F

© F

morskich. Więcej zob. s. 216.

© c

Kup książkę

Poleć książkę

A

Schwyz

Lombardia

U S TR Sölden

0

20 km

I A

Chur

PLANY MIAST

Zobacz koniecznie

Scuol

Merano

Warto zobaczyć

Silandro

St. Martin

Livigno

St. Moritz

J C A R I A

Fondo

A

Bórmio

W

Mezzana

Cles

Z

E35

Chiavenna

Tirano

S

Madonna

Locarno

Sóndrio

di Campíglio

Morbegno

Mezzolombardo

Jezioro

Édolo

Como

Pian delle

Valbondione

Lugano

Betulle

Dezzo

Bellano

TRYDENT

Intróbio

Val Camonica

Angolo

Bellágio Barzio

Terme

Breno

Riva

A9

Moggio

Clusone

d.Garda

E35

Galliano

Brembilla

Rovereto

Serina

Boário Terme

Lecco

Varese Como

Zogno

Lòvere

Merate

Jezioro

Malcésine

Imberago

Inverigo

Garda

A4

E64

Carate Brianza

Gardone Riv.

Agliate

BERGAMO

Garda

Valdagno

Busto

MONZA

s. 232–233

Salo

BRESCIA

Arsízio

Bardolino

MEDIOLAN

s. 238–239

Lazise

Novara

s. 252–255

Tréviglio

WERONA

Descenzano

Chiaravalle

A4

Viboldone

Crema

Del Garda

E70

Morimondo

Mirasole

A21

Villafranca di V.

Vallégio S.M.

Lodi

E70

Vigévano

Certosa

Di Pavia

A1

Cremona

Canette

Mantua

Pawia

san Oglio

s. 247

s. 241

E35

Regrentino

s. 264

A21

E70

Sabbioneta

PIACENZA

Voghera

A1

A22

Alessándria Tortona

Fideneza

E45

A26

Bóbbio

Béttola

E25

MODENA

s. 270

Campo

Busalla

Bardi

s. 326

Ligure

Montebruno

s. 186

s. 284

Bolzaneto

s. 196

Voltri

s. 352

Carasco

Chiávari

GENUA

s. 214

Pontrémoli

Nervi

G O L F O

s. 394

s. 472

Z

D

a t o

I

k

a

G

s. 444

G

E

La Spézia

e n

N

u e

O

Carrara

ń

V

s. 172

s k

A

s. 114

a

oprac. T. Zając

Kup książkę

Poleć książkę

Lombardia

A

Schwyz

Lombardia

U S TR Sölden

0

20 km

I A

Chur

PLANY MIAST

Zobacz koniecznie

Scuol

Merano

Warto zobaczyć

Silandro

St. Martin

Livigno

St. Moritz

J C A R I A

Fondo

A

Lombardia jest najbogatszym i najbardziej

™ Certosa di Pavia (s. 267) – klasztor

Bórmio

W

Mezzana

uprzemysłowionym regionem Włoch, pod

Kartuzów, przykład rozwoju sztuki

Cles

Z

E35

Chiavenna

względem gospodarczym jest też „drugą

lombardzkiej

Tirano

S

Madonna

Locarno

Sóndrio

di Campíglio

stolicą” kraju. Nazwa regionu wywodzi się

™ Dolina Val Camonica (s. 235) –

Morbegno

Mezzolombardo

Jezioro

Édolo

od barbarzyńskiego plemienia Longobar-

prehistoryczne rysunki naskalne

Como

Pian delle

Valbondione

Lugano

Betulle

Dezzo

Bellano

TRYDENT

dów, którzy podbili te tereny, kładąc kres

™ Jezioro Como (s. 240) –

Intróbio

Val Camonica

Angolo

Bellágio Barzio

rzymskiemu panowaniu. Region ten od

jego piękno sławiono już

Terme

Breno

Riva

A9

Moggio

Clusone

d.Garda

E35

Galliano

Brembilla

zawsze znajdował się na styku kultur Pół-

w starożytności

Rovereto

Serina

Boário Terme

Lecco

Varese Como

Zogno

Lòvere

nocy i Południa. Dziś można tu zaobserwo-

™ Mantua (s. 245) – otoczone z trzech

Merate

Jezioro

Malcésine

Imberago

Inverigo

Garda

wać ciekawą zależność pomiędzy tym, co

stron jeziorami miasto rodzinne

A4

E64

Carate Brianza

Gardone Riv.

Agliate

BERGAMO

zachowało się w krajobrazie z dawnych cza-

Wergiliusza, ze starówką wpisaną

Garda

Valdagno

Busto

MONZA

s. 232–233

Salo

BRESCIA

sów, a ekspansywną nowoczesnością, któ-

na listę UNESCO

Arsízio

Bardolino

MEDIOLAN

s. 238–239

Lazise

Novara

s. 252–255

Tréviglio

WERONA

ra naznaczyła raz na zawsze charakter tego

™ Mediolan (s. 249) – drugie co

Descenzano

Chiaravalle

A4

Viboldone

Crema

Del Garda

E70

regionu. W Dolinie Val Camonica podziwiać

do wielkości miasto Włoch,

Morimondo

Mirasole

A21

Villafranca di V.

Vallégio S.M.

Lodi

E70

można prehistoryczne malowidła naskalne

centrum finansowe, gospodarcze

Vigévano

Certosa

Di Pavia

i petroglify. Mediolan – współczesna włoska

i przemysłowe kraju, stolica mody,

A1

Cremona

Canette

Mantua

Pawia

san Oglio

s. 247

s. 241

metropolia przyciągająca miliony młodych

jedna z najbardziej znanych scen

E35

Regrentino

s. 264

A21

E70

Sabbioneta

ludzi – jest znanym miastem uniwersytec-

operowych – La Scala, siedziba

PIACENZA

kim. Zabytkowe zespoły miejskie Mantui

muzeów i ośrodków kultury;

Voghera

A1

A22

i Sabbionety zostały uhonorowane wpisem

wspaniała katedra i inne cenne

Alessándria Tortona

Fideneza

E45

na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturo-

zabytki; to tu, we wpisanym na

A26

Bóbbio

Béttola

wego UNESCO. W uprzemysłowionej Lom-

listę UNESCO zespole klasztornym

E25

MODENA

s. 270

bardii znajdują się też mniejsze, równie zna-

Dominikanów Santa Maria

Campo

Busalla

Bardi

s. 326

Ligure

Montebruno

s. 186

ne i czarujące miasta, jak Cremona, Brescia,

del e Grazie znajduje się jeden

s. 284

Bolzaneto

Lodi i Pawia. W regionie istnieje doskonała

z najsłynniejszych fresków świata –

s. 196

Voltri

s. 352

Carasco

infrastruktura turystyczna, zarówno w części

Ostatnia Wieczerza Leonarda da

Chiávari

GENUA

s. 214

Pontrémoli

Nervi

G O

nizinnej, jak i alpejskiej. I naprawdę nigdzie

Vinci

L F O

s. 394

s. 472

Z

D

nie trzeba reklamować Dolomitów i dolin

™ Sabbioneta (s. 268) – renesansowe

a t o

I

k

a

G

s. 444

G

E

La Spézia

e

alpejskich w Lombardi .

„miasto idealne”, zabytek UNESCO

n

N

u e

O

Carrara

ń

V

s. 172

s k

A

s. 114

a

oprac. T. Zając

Kup książkę

Poleć książkę

232

Bergamo

się w kolejnych epokach na leżącej poni-

żej równinie. Stacja kolejki prowadzącej do

. 117 tys.

Bergamo Alta znajduje się przy Via Vittorio

dia Miasto powstało jako osada celtycka, Emmanuele. Bergamo Alta to jedno z naj-następnie znalazło się pod władzą Rzy- piękniejszych miasteczek włoskich, które mian i Longobardów. W średniowieczu do dnia dzisiejszego zachowało niegdy-Lombar

miało status wolnej komuny miejskiej, siejszy charakter.

po czym było kolejno pod władzą wszyst-

kich niemal okolicznych hegemonów.

Warto zobaczyć

Bergamo

Miasto ma charakterystyczny układ i dzieli

się na dwie części. Bergamo Alta to otoczone Okolice bramy Sant’Agostino murami historyczne centrum na wzgórzu, Głównym wejściem do historycznego cena Bergamo Bassa to osada, która rozwinęła trum jest Porta (brama) Sant’Agostino, Hostel Nuovo Ostello di Bergamo, Miejscowości przedalpejskie

G

V

i

i

u

a

l

i

F

o

e

C

l

Goisis

ic

Sporchia

r

e

e

s

Cav

e

V

c

arg

t

ia

e

is

n

n

C

z

o

ri

i

s

P

t

o

fo

d

V

a

ro

e

i

l

a

i

Berlendis

B

L

a

a

l

S

o

zz

n

a

a Il Gourmet

i

rett

n

o

V

V

i

ia

g

C

S

o

udo

i

l

Porta Garibaldi

r

l

le

m

l

Aperto Baltram

i

o

o

(San Lorenzo)

Ghirardeli

Vi

Stacja kolejki

Via G. Marioni d

a Borgo

R

Ca

Porta

o

n

s

a

s

l

e

V

e

l

ia

Sant’Alessandro

d

i

egli Orti

Museo Archeologico

Via del a Buccola

Via de

V

V

l a Fara

i

. d

a

e

Museo Scienze Naturali

l

V

Dawny kościół

N

a

V

gi

i

n

a

a

e

z

Ba

Sant’Agostino

r

B

t

ara

Via Giulio Cesare

o

c

a

ca

r

l

i

o

o

La Cittadella

m

V. Tassis Palazzo

e

V

Pinacoteca S

o

Museo del

a

Col della Biblioteca

San Michele ai

u

leon

Risorgimento

F

dell’Accademia r

i

o

V. S. Lorenzo

al Pazzo ar

e della Resistenza

a

Carrara

Torre

Bianco

Scaletta

Museo

PIAZZA

Katedra Civica VECCHIA

Angelo

Dionizettiano

del a Noca

Via Borgo Santa Caterina

Vi

V

ura

al

i

d’Oro

e

a

Potra

d

A

e

re

l

Sant’Agostino

l

n

Pal. della

alla

V

e

a

i

V

M

Via Rocca

a

ia

u

Ragione

Via Porta Dipinta

Viale dele M

C

V

Tr

ra

S. Maria Kaplica

Stacja

e

ia

e

Maggiore

Galleria d’Arte s

d

A

V.

Colleoni

G. D

r

onizetti

kolejki

V

a

San Andrea

i

V Maglio del Ra

e

a

r

m

l

m

Moderna

e

i

e

l

a

o

i

P

B

S

Al Cantinone

ig

Via San Tommaso

A

e Contemporanea a

l

t

n

t

b

a

t

t

o

i

e

u

s

r

lo

t

t

t

Via del Paradiso

i

o

o

Viale Vittorio Emmanuele I

P

Viale del e Mura

it

Via San Giacomo

e

Via Albe

n

rto

t

Sant’Alessandro

i

n

Ri

Porta San

della Croce

M

o

va

Giacomo

u

Suardi

Vi

r

Grataroli

l

a

la

in

s

V

e

a

V

i

n

ia

a

inzoni

Cat aneo

ta

Stacja

A

V

i

c

o

iano Chiesa

Vicolo Santa Lucia

M

V

n

Museo Diocesano

l

o

ecchia

t

kolejki

S

o

a

A

n G

n

i

l

o

b

dell’Arte Sacra V

v

i

a

o

n

i

i

n

V

n

a

i

ia A

Z

i

Via Dam

n

L

t

o

o

a

asone

P

ni

ca

m

ig

M

o R

te

b

n

a

o

ia

z

s

V

l

Via Monte Ortiga

Via M

o

z

m

l

n

i

ini

i

i

co

D

c

o

h

lo

m

i

Angello

l

t’Anna

o

in

Via Teodoro Frizzoni

s

Via Santa Lucia

an

i

Via Fabio Filzi

C

ia San

arlo

V

cer

V

Rism

ia

o

o

Via Brigata Lupi

i

B

a

n

o

d

ul

rgo Pala

V

zzo

V

To

o

Vi

r

a Sant’Ales

ia

ozzi

ia

Pastic

V

d

i

s

P

i

V

r

a

e

n

a

l

o

a

l

ia B

d

G

o

n

ilano

d

bre

S

e

iu

ta

r

Via Giuseppe Verdi

l

er

Via 24 Maggio

o

l

t

o

i

u

Via Torquato Tasso

o

t

Via Carlo Bot a

Rudolfo Zelasco

t

o

Via M

olo B

V

Via dei

T

i

r

a

Partigiani

e

V

Enric

elotti

P

i

R

o

Via Francesco N

o

as

Via Gabriele Cam

a

H

s

M

elve

Ne

m

tia

gri

a

i

ad

Cappucini

Via 4 novem

A

o

n

n

Bergamo

C

t

n

Via

o

Giu

a

seppe Mazz

a

ini

n

Via Adamel o

San

s

a

i

d

Via Giuseppe Ga

o

ribaldi

l

e

i

Bartolomeo

n

S

l

Sora

M

o

to

a

0

200 m

. Bletek

e

p

N

C

ff

p

r

e

e

i

Nulo

s

l

a

Bo

p

v

rfur

i

s

n

e

o

Via Sentione

i

Lapacano

Porta Nuova, Hotel Piemontese

Lotnisko

oprac. R

Kup książkę

Poleć książkę

233

w murach miejskich pochodzących z XVI w. walki o zjednoczenie Włoch i ruchu oporu Dawny kościół Sant’Agostino z freskami z czasie II wojny światowej).

z XIV i XV w. rozpoczyna stromą Via Porta

Via Gombito prowadzi do serca mia-

Dipinta, która prowadzi do Piazza Mercato sta, na które składają się dwa place: Piaz-dia

del e Scarpe, gdzie w XIV-wiecznym budyn- za Vecchia i Piazza del Duomo (plac Stary ku znajduje się górna stacja wyciągu (można i Katedralny).

nim dojechać do Bergamo Bassa; 1,25 EUR).

Lombar

Przy Via Porte Dipinte mieszczą się dwa Piazza Vecchia

kościoły: San Michele al Pozzo Bianco i San Piazza Vecchia zdominowany jest przez Andrea. Pierwszy pochodzi z XI w. – wnętrze zabytki świeckie: Pallazzo della Ragione Bergamo

przyozdobione jest freskami z XI I–XV w., drugi (Pałac Rozumu; ) wt.–nd. VI–IX 10.00–21.00, to kościół neoklasyczny. Po prawej stronie roz- X–V wt.–pt. 9.30–17.30, sb. i nd. 10.00–18.00; ciąga się park, gdzie znajduje się Museo del 6 i 4 EUR) z XII w. reprezentujący wenecki Risorgimento e del a Resistenza (Muzeum gotyk, otwierający się na parterze porty-kiem z wieżą Torre Civica z XII w. (moż-

Hostel Nuovo Ostello di Bergamo, Miejscowości przedalpejskie

liwy jest wjazd windą na szczyt; ) IV–X

G

V

i

i

u

a

l

i

F

o

e

C

l

Goisis

ic

Sporchia

r

e

e

s

wt.–pt. 9.30–18.00, sb. 9.30–20.00, XI–III

Cav

e

V

c

arg

t

ia

e

is

n

n

C

z

o

ri

i

s

P

t

d

wt.–pt. 9.30–13.00 i 14.30–18.00, sb. 9.00–

ofo

V

a

ro

e

i

l

a

i

Berlendis

B

L

a

a

l

S

o

zz

n

a

a Il Gourmet

i

rett

n

o

18.00; 3 EUR). W pałacu można podziwiać

V

V

i

ia

g

C

S

o

udo

i

l

Porta Garibaldi

r

l

le

m

l

Aperto Baltram

i

o

o

freski z XIV–XV w. autorstwa m.in. Donato

(San Lorenzo)

Ghirardeli

Vi

Stacja kolejki

Via G. Marioni d

a Borgo

R

Bramantego (przedstawiające postaci filozo-

Ca

Porta

o

n

s

a

s

l

e

V

e

l

ia

Sant’Alessandro

d

i

egli Orti

fów). Poza tym znajdują się tu: Pallazzo del-

Museo Archeologico

Via del a Buccola

Via de

V

V

l a Fara

i

. d

a

e

Museo Scienze Naturali

l

V

Dawny kościół

N

la Biblioteca, XVIII-wieczna fontanna.

a

V

gi

i

n

a

a

e

z

Ba

Sant’Agostino

r

B

t

ara

Via Giulio Cesare

o

c

a

ca

r

l

i

o

o

La Cittadella

m

V. Tassis Palazzo

e

V

Pinacoteca S

o

Museo del

a

Col della Biblioteca

San Michele ai

u

leon

Risorgimento

F

dell’Accademia r

Piazza del Duomo

i

o

V. S. Lorenzo

al Pazzo ar

e della Resistenza

a

Carrara

Torre

Bianco

Scaletta

Museo

PIAZZA

Civica

Na Piazza del Duomo znajduje się katedra,

Katedra

VECCHIA

Angelo

Dionizettiano

del a Noca

Via Borgo Santa Caterina

Vi

V

ura

al

i

d’Oro

e

a

Potra

d

A

e

r

Sant’Agostino

po XVI-wiecznej przebudowie, z drewnia-

e

l

n

Pal. della

alla

V

e

a

i

V

M

Via Rocca

a

ia

u

Ragione

Via Porta Dipinta

Viale dele M

C

V

Tr

ra

S. Maria Kaplica

Stacja

e

nym XVI I-wiecznym chórem i freskami Tie-

ia

e

Maggiore

Galleria d’Arte s

d

A

V.

Colleoni

G. D

r

onizetti

kolejki

V

a

San Andrea

i

V Maglio del Ra

e

a

r

m

l

m

Moderna

e

i

e

l

a

o

i

P

B

A

polo ( Męczeństwo św. Jana biskupa). Na tym

S

Al Cantinone

ig

Via San Tommaso

e Contemporanea a

l

t

n

t

b

a

t

t

o

i

e

u

s

r

lo

t

t

t

Via del Paradiso

i

o

samym placu jest też XI -wieczna bazylika

o

Viale Vittorio Emmanuele I

P

Viale del e Mura

it

Via San Giacomo

e

Via Albe

n

rto

t

romańska Santa Maria Maggiore. Zwie-

Sant’Alessandro

i

n

Ri

Porta San

della Croce

M

o

va

Giacomo

u

Suardi

V

ra

dzających uderza barokowy przepych świą-

i

Grataroli

l a

in

s

V

e

a

V

i

n

ia

a

inzoni

Cat aneo

ta

Stacja

A

V

i

tyni. Złocenia i stiuki wnętrza pochodzą

c

o

iano Chiesa

Vicolo Santa Lucia

M

V

n

Museo Diocesano

l

o

ecchia

t

kolejki

S

o

a

A

n G

n

i

l

o

b

dell’Arte Sacra V

v

i

a

o

n

i

i

n

V

n

a

i

z XVI–XVII w., niezmiernie ciekawie pre-

ia A

Z

i

Via Dam

n

L

t

o

o

a

asone

P

ni

ca

m

ig

M

o R

te

b

n

a

o

ia

z

s

V

l

Via Monte Ortiga

Via M

o

z

m

l

n

i

zentuje się barokowy konfesjonał (bardzo

ini

i

i

co

D

c

o

h

lo

m

i

Angello

l

t’Anna

o

in

Via Teodoro Frizzoni

s

charakterystyczny, rzeźbiony w drewnie).

Via Santa Lucia

an

i

Via Fabio Filzi

C

ia San

a

R

o

rlo

Via

cer

W kościele znajduje się grób włoskiego

V

ismo

Via Brigata Lupi

i

B

a

n

o

d

ul

rgo Pala

V

zzo

V

To

o

Vi

r

a Sant’Ales

ia

ozzi

ia

Pastic

V

d

ino

sa

P

V

r

kompozytora Gaetano Dionizettiego.

ia

el

a

l

ia B

d

G

o

n

ilano

d

bre

S

e

iu

ta

r

Via Giuseppe Verdi

l

er

Via 24 Maggio

o

l

t

o

i

u

Via Torquato Tasso

o

t

Via Carlo Bot a

Rudolfo Zelasco

tolo B

Do kościoła przylega kaplica Colleoni

o

Via M

V

Via dei

T

i

r

a

Partigiani

e

V

Enric

elotti

P

i

R

o

Via Francesco N

o

as

Via Gabriele Cam

a

H

s

M

() I I–X 9.00–12.30 i 14.00–18.00, XI–II wt.–nd.

elve

Ne

m

tia

gri

a

i

ad

Cappucini

Via 4 novem

A

o

n

n

Bergamo

C

t

n

9.00–12.30 i 14.00–16.30), wybudowana pod

Via

o

Giu

a

seppe Mazz

a

ini

n

Via Adamel o

San

s

a

i

d

Via Giuseppe Ga

o

ribaldi

l

e

i

Bartolomeo

n

S

l

M

o

t

koniec XV w., będąca jedną z pereł rene-

Sora

o

a

0

200 m

e

p

N

C

ff

p

r

e

e

i

Nulo

s

l

a

Bo

p

v

rfur

i

s

n

e

sansu lombardzkiego. Dekoracja wnętrza

o

Via Sentione

i

Lapacano

Porta Nuova, Hotel Piemontese

Lotnisko

pochodzi z XVI I w., pod kopułą znajdują

Kup książkę

Poleć książkę

234

się freski Tiepolo. Baptysterium jest XIX- Croce pochodzący z XVII w. Fasada została

-wieczną rekonstrukcją oryginalnej budow- przebudowana w latach 30. XX wieku. Kry-li z XIV w.

je on muzeum z kilkoma ważnymi dziełami

dia

malarstwa XV w.

Inne zabytki Bergamo Alta

W neoklasycznym Palazzo dell’Accade-

Jedną z atrakcji Bergamo Alta jest spacer mia mieści się Pinacoteca dell’Accademia Lombar

wzdłuż murów miejskich z widokiem na Carrara (przy Piazza Carrara 82), z ważnymi Bergamo Bassa i okolicę.

zbiorami sztuki lombardzkiej i włoskiej od

Na terenie Bergamo Bassa znajduje się średniowiecza po wiek XIX oraz zbiorem Bergamo

Museo Diocesiano dell’Arte Sacra (Diece- płócien mistrzów europejskich (m.in. Rafa-zjalne Muzeum Sztuki Sakralnej; ) wt.–nd. ela, Tycjana, van Dycka).

15.00–18.30; 5 i 3 EUR), które posiada ciekawe

Naprzeciwko znajduje się Galleria d’Ar-

zbiory przedmiotów i szat liturgicznych śre- te Moderna e Contemporanea, gdzie dniowiecznych i późniejszych.

znaleźć można dzieła De Chirico, Kan-

Museo Donizettiano (Donizettiego), dinskiego i innych. Pinakoteka: 5 i 3 EUR; utworzone na cześć znakomitego obywa- czasowo nieczynna ze względu na prace tela miasta, ma w swych zbiorach nie tylko konserwatorskie.

przedmioty związane z kompozytorem, lecz

również zabytkowe instrumenty muzyczne

!Informacja turystyczna

(( +39 035 4160614; wizyta możliwa tylko

Ô Bergamo Alta: Via Gombito 13; ( +39 035

po rezerwacji).

242226, @ turismo@comune.bg.it, www.turismo.

La Cittadella, XIII-wieczny budynek bergamo.it; ) 9.00–17.30.

obronny, dzisiaj mieści w swych wnętrzach

Ô Bergamo Bassa: Viale Papa Giovanni XXIII 57

dwa muzea: Scienze Naturali (przyrod- (Urban Center); ( +39 035 210204; @ turi-nicze) i Archeologico (archeologiczne); smo1@comune.bg.it, www.comune.bergamo.it;

) IV–IX wt.–pt. 9.00–12.30 i 14.30–17.30, sb. ) 9.00–12.30 i 14.00–17.30.

i nd. 9.00–19.00, X–I I wt.–nd. 9.00–12.30

Ô Aeroporto „Il Caravaggio”; ( +39 035 320402;

i 14.30–17.30; wstęp wolny.

@ info@turismo.bergamo.it; ) 8.00–21.00.

W Bergamo Bassa rolę Piazza Vecchia

pełni Porta Nuova, przejście otwierające

$Noclegi

drogę do nowoczesnego centrum Ber-

Ô Hostel Nuovo Ostel o di Bergamo, Via Ferra-

gamo, którego budowa zakończyła się ris 1; ( +39 035 361724; @ www.ostellodiberga-w 1927 r. Tutaj pomiędzy ulicami Tasso i XX mo.it; nocleg w dormitorium 18–20 EUR, jedyn-Settembre znajduje się główne centrum ka 35 EUR, dwójka 50 EUR.

handlowe miasta.

Ô Hotel Agnello d’Oro**, Via del Gombito 22;

( +39 035 249883; @ www.agnellodoro.it. Nie

Bergamo Bassa

warto jeść w tutejszej restauracji, gdyż jakość dań

Mimo iż centrum Bergamo Bassa powstało zupełnie rozmija się z ich cenami.

na początku XX w., znajduje się tutaj kilka

Ô Hotel Best Western Piemontese****, Piazza

zabytków z wcześniejszych epok, jak np. Marconi 11; ( +39 035 242629; @ www.hotel-kościół San Bartolomeo z XIX-wieczną piemontese.com; dwójka od 80 EUR. Hotel świet-fasadą i XVI-wieczną nadstawą ołtarza. nie usytuowany (Bergamo Alta w zasięgu ręki), Innym godnym uwagi obiektem sakral- pokoje przestronne, wygodne, każdy z prywat-nym jest kościół Sant’ Alessandro della ną łazienką. Komfortowo i drogo.

Kup książkę

Poleć książkę

235

&Wyżywienie

z początku naszej ery. Od odkrycia w 1914 r.

W Bergamo warto spróbować jednego z wielu do dzisiaj opisano ponad 100 tys. rysunków, gatunków wytwarzanych tu serów. Poza tym przedstawiających m.in. zwierzęta, sceny miasto słynie z polenty (danie z kaszy kukury- z pracy na roli, postaci ludzkie, a także abs-dia

dzianej). Charakterystyczne dla Bergamo są też trakcyjne wzory i zdobienia.

liczne bary z winem, które znakomicie smakuje

Położone głębiej w górach CLUSONE to

z serami i wędlinami.

centrum wypoczynku letniego i zimowego.

Lombar

Ô Al Cantinone, Via Donizetti 25/A (Bergamo Centrum miasteczka zachowało wiele śladów Alta). Tradycyjna kuchnia regionu.

urbanistyki średniowiecznej, np. XV-wieczny

Ô Il Gourmet, Via San Vigilio 1. Kuchnia regio- pałac komunalny z wieżą, w którą wbudo-Bergamo

nalna. Restauracja słynie z doskonałych win wany jest wspaniały zegar astronomiczny i z wyśmienitej grappy, typowej włoskiej wódki. z końca XVI w. Inny zabytek, bazylika San-Stoliki z widokiem na miasto.

ta Maria Assunta, urozmaicona schodkami

Ô Pasticceria Sant’Anna, Via Borgo Palazzo 43. i portykami, pochodzi z końca XVII w. Naprzeciw bazyliki znajduje się Oratorio dei Disci-

Okolice

plini z XV w. ze słynnym freskiem na fasadzie,

przedstawiającym Triumf śmierci.

Malownicze Przedalpy rozciągają się mię-

Dalej na zachód znajduje się znana sta-

dzy jeziorami Iseo i Como, od rzeki Oglio po cja narciarska Oltre il Colle (1030 m n.p.m.), Addę. Na tym terenie usadowiło się sporo otoczona przez korony dwutysięczników urokliwych miasteczek.

i miasteczko SERINA (820 m n.p.m.). Jest to

LÒVERE, położone nad najbardziej nie tylko ośrodek wypoczynku letniego, ale wysuniętym na północ krańcem jeziora i rodzinna miejscowość jednego z mistrzów Iseo, jest ważną stacją klimatyczną i ośrod- szkoły weneckiej XVI w. – Palmy Starszego, kiem przemysłu metalurgicznego. Centrum którego poliptyk znajduje się w tutejszym Lòvere zachowało średniowieczny charak- kościele parafialnym.

ter, ślady fortyfikacji i dzieła sztuki. Godne

W pobliskim ZOGNO (334 m n.p.m.) ma

uwagi są przede wszystkim Galleria del siedzibę Museo della Valle. Zobaczyć tu l’Accademia Tadini, mieszcząca pinako-tekę i drogocenne zbiory porcelany, oraz

kościół Santa Maria in Valvendra ze

wspaniałym wnętrzem, bogatym w liczne

dzieła sztuki.

Na północny wschód od Lòvere, nad

rzeką Oglio, położone jest BOÁRIO TER-

ME, znane przede wszystkim jako kurort

termalny, podobnie jak pobliska, mniejsza

miejscowość nad źródłem Dezzo – ANGO- lia.com

LO TERME. W dolinie Val Camonica, na oto

południe od jeziora Iseo, obejrzeć moż- bo | F

na słynne Ľrysunki naskalne, wpisane olom

w 1979 r. na listę UNESCO. Najstarsze malo- laudio C

widła datowane są na neolit (przełom I I i II © C

tysiąclecia p.n.e.), najmłodsze pochodzą Triumf śmierci w Clusone

Kup książkę

Poleć książkę

236

można przedmioty codziennego użyt- jazną obsługą; warto spróbować dań w hotelo-ku związane z tradycjami i historią tych wej restauracji.

terenów.

Ô Kemping Arera, Via Monte Arera 303, Zambla

dia

Z położonych na północ od Lecco Alta, Oltre il Colle; ( +39 0347 3163377, @ www.

BARZIO i MOGGIO można dotrzeć wycią- campingarera.com; ) I–XII. Domki i przyczepy gami do Piani di Artavaggio i do Piani di kempingowe do wynajęcia.

Lombar

Bobbio, widokowych terenów górskich

Ô Kemping Clusone Pineta, Via Flish 14, Fiori-

rozciągających się na wysokości powyżej ne, Clusone; ( +39 0346 22144; @ www.cam-1600 m n.p.m. Pobliskie INTRÒBIO (586 m pingclusone.it; ) I–XII.

Brescia

n.p.m.) jest jednym z historycznych cen-

Ô Ostello del Porto, Via G. Paglia 70, Lòvere;

trów tego regionu, niegdyś należało do ( +39 0359 83529; @ info@aighostels.it; noc-Gryzoni . W miasteczku znaleźć można leg w dormitorium ok. 19 EUR. Hostel sieci AIG

wieżę z XI w. będącą pamiątką panowania z widokiem na jezioro. Zlokalizowany przy porcie.

gryzońskiego.

Z Margno można wyciągiem dotrzeć do

PIAN DELLE BETULLE (1456 m n.p.m.) – Brescia

wioski słynącej z tradycji ręcznego wyrobu . 195 tys.

noży i nożyc. Ma tu siedzibę muzeum, które

gromadzi dokumenty dotyczące tradycji rol- Od wieków kwitnąca gospodarka Bre-niczych i rękodzielniczych na tym terenie. scii bazuje na produkcji broni, przemyśle Nad jeziorem Como położone jest uro- ciężkim i wydobyciu metali. Historyczne cze BELLANO, znane dzięki istnieniu tu centrum tego bogatego współcześnie głębokiego wąwozu utworzonego przez miasta zachowało ślady średniowiecza, strumień Pioverna. Zwiedzanie malow- renesansu i XIX w.

niczej gardzieli wąwozu umożliwiają

zamontowane w nim schody i platformy

widokowe.

Warto zobaczyć

!Informacja turystyczna

Przy Corso dei Martiri del a Libertà wzno-

Ô Lòvere, Piazza XII Martiri 37; ( +39 035 si się kościół Santa Maria dei Miracoli 962178; @ info@iataltosebiano.it; ) śr.–pt. z piękną renesansową fasadą z XV–XVI w.

10.00–12.00 i 15.00–18.00, sb. i nd. 9.30–12.30 W pobliskich bocznych ulicach znajdują i 15.00–18.30.

się dwie kolejne świątynie: kościół Santi

Nazaro e Celso, z poliptykiem młodego

%Dojazd

Tycjana ( Chrystus Zmartwychwstały, Zwia-

Ô Samochodem: Na obszar Przedalp dotrzemy stowanie i Święci) oraz romańsko-gotycki, samochodem z Mediolanu i Bergamo autostradą XIII-wieczny kościół San Francesco.

A4 (zjazd Seriate) i dalej drogą nr 42.

Cztery główne place Bresci stanowią jej

ścisłe centrum.

$ Noclegi

Ô Hotel Belvedere**, Piazza Marconi 69, Piazza della Loggia Lòvere; ( +39 0359 60589; @ www.hotel- Przy Piazza del a Loggia, od XV w. stano-

-belvedere-lovere.it; jedynka 40–50 EUR, dwój- wiącego centrum życia miasta, mieści się ka 50–65 EUR. Klasyczny hotel z niezwykle przy- renesansowy budynek urzędu miejskiego

Kup książkę

Poleć książkę

237

(Palazzo della Loggia). Cały plac, zdo- Piazza del Foro minowany zresztą przez Loggię, posia- Najstarsze ślady działalności miejskiej moż-

da architektoniczne cechy renesansu na oglądać przy Piazza del Foro, gdzie znaj-lombardzko-weneckiego.

dują się pozostałości teatru rzymskiego,

dia

Na uwagę zasługuje też Torre dell’Oro- wschodniego portyku forum i Tempio logio, czyli wieża zegarowa, wzorowana Capitolino (świątynia kapitolińska) z I w.

na tej znajdującej się na placu św. Marka n.e. W cel ach Tempio leży Museo Roma-Lombar

w Wenecji. Z placem tym związana jest no () śr.–pn. 10.00–17.00; 4 EUR, ulgowy smutna historia. To tutaj w 1974 r. zamachow- 3 EUR), dalej, przy Via dei Musei – kom-Brescia

cy organizacji Czerwonych Brygad podłożyli pleks klasztorny i muzealny San Salvato-bombę. W wyniku zamachu śmierć ponio- re – Santa Giulia () poł. VI–IX 10.30–19.00, sło kilka osób.

X–poł. VI 9.30–17.30, zamkn. w pn.; 10 EUR,

Budynek Palazzo Monte di Pietà łączy ulgowy 7,50 EUR).

plac z Via X Giornate i Corso Zanardelli.

Bazylika San Salvatore pochodzi z IX w.

Jest to świątynia trzynawowa podzielona

Piazza Paolo VI

kolumnami z VI I w. Na ścianach można

Niedaleki Piazza Paolo VI przyozdobiony oglądać freski i stiuki z VI I i XIV w. W skład jest dwoma XVI I-wiecznymi fontannami. kompleksu wchodzi także romański kościół

Mimo że ma niewielkie rozmiary, plac mie- Santa Maria in Solario z XII stulecia oraz ści aż dwie katedry: La Rotonda (czyli stara XVI-wieczny kościół Santa Giulia, który katedra; ) śr.–sb. 9.00–12.00; 15.00–18.00, nd. jest częścią kompleksu muzealnego Museo 9.00–10.45 i 15.00–18.00) – budowla romań- di Santa Giulia, przechowującego zabyt-ska na planie centralnym powstała w XII w. ki sztuki sakralnej oraz archeologiczne.

Kościół charakteryzuje się surowym wnę-

trzem, masywnymi filarami i podniesionym Via Moretto i Cidneo w XV w. powyżej poziomu podłogi kościoła Via Moretto jest ulicą barokowych siedzib prezbiterium. W dwóch kaplicach znajduje szlacheckich. Przy jej zakończeniu znajduje się Skarbiec (Tesoro), malowidła Moretto się Pinacoteca Tosio Martinengo z płót-oraz pozostałości rzymskiej mozaiki podło- nami miejscowych twórców doby renesan-gowej. W krypcie można oglądać fragmenty su. Obok, po prawej stronie, znajduje się fresków w stylu bizantyjskim z XI –XIV w.

kościół Sant’Angela Merici z malowidłami

Duomo Nuovo (nowa katedra) to przy- Tintoretta i Palmy Młodszego.

kład architektury manierystycznej (budo-

Wzgórze Cidneo, dzisiaj park, mieści

wa trwała ponad sto lat). Kopułę dodano przebudowany w XVI w. castello (zamek), w XIX w. Wewnątrz znajdują się m.in. płót- w którego wnętrzach znajduje się Museo no Moretto z XVI w. i arka św. św. Apolo- del Risorgimento (Muzeum Walk o Zjed-niusza i Filastra.

noczenie Włoch).

Obok duomo stoi Palazzo Broletto,

budowla romańsko-gotycka z XI /XI I w.

!Informacja turystyczna

z loggią „del e Grida” („grida” był to rodzaj

Ô Via Trieste 1 (róg Piazza Paolo VI); ( +39 030

edyktów wydawanych przez gubernatorów 2400357; @ infopoint@comune.brescia.it, www.

miast podczas panowania hiszpańskiego turismobrescia.it.

w Lombardii) i wieżą zwaną „del Popolo”,

Ô Viale Della Stazione; ( +39 030 8378559;

pochodzącą z XI w.

@ infopointstazione@comune.brescia.it,

Kup książkę

Poleć książkę

238

www.bresciatourism.it; ) oba punkty 9.00– Broletto (z podcieniami parteru i marmu-13.00 i 13.30–17.30.

rową fasadą), do którego przylega wieża.

Pałac przykuwa uwagę swymi charaktery-

%Dojazd

dia

stycznymi kolorami: bielą, różem i szarością.

Ô Samochodem: Od strony Padwy do Brescii Znajdująca się obok katedra z XV–XVI w.

można dojechać autostradą A4, od strony Ber- () pn.–sb. 10.30–17.00, nd. 13.00–16.30), Lombar

gamo i Mediolanu – drogą nr E64.

z kopułą Juvarry z poł. XVI I w., to wspa-

niały przykład renesansu lombardzkiego.

$Noclegi

Como

Ô Hostel La Locanda degli Acrobati, Rua

T

Via

a

L

Confettora 6/8;

eon

z

( +39 345 9009963; @ www.

ard

z

M

o

V

i

da

o

Vinci

broso

Via Cam

ia

a

il o

l

l

B

i

v

ise

S

e

a

s

cooperativalarete.it; nocleg od 20 EUR, śniada-

Via Puste

o

ria

Lom

n

t

i

R

t

Via

i

V

o

i

Por

Pederzoli

a M

ta P

V

il

e

A

ia F

F

n

cc

nie w cenie.

ont

o

Frigerio t

e

s

o

b

r

s

a

a

n

h

e

telia B

B

i

l

o

lo

Via Nicolo Tartaglia

i

Via Calatafim

a

g

M

andier

n

o

i

lin

n

ar

o

a

V

i

ia

Via Cole Fiorito

Ô Hotel San Marco*, Via Spalto San Marco 15;

V

arsala

ia de

P

l a

uster

Via Vitto

i

r

R

a

io

oc

A

c

l

a

fi

( +39 030 45541; jedynka 29 EUR, dwójka 50 EUR.

eri

Can

Via Odorici

tada

V

d

ia

e

V

l

i

C

tt

a

G

o

r

r

m

i

M

o

a

i

M

ne

n

a

z

a

on

e

e

t

& Wyżywienie

nzoni

Vicolo del’Anguil a

del ’O

a

o

lm

n

o

in

Via dele Grazie

Via dele Bat aglie

o

Ô La Sosta, Via San Martino della Bataglia 20. Kuch-

Museo del Castello

Risorgimento

V

Monte

nia regionalna w najlepszym wydaniu. Dość drogo.

oro

ia

Via del Castelo

E

Via del Castel o

Via M

lia

Cidneo

ilano

arsala Via M

Capriolo

Ô Osteria al Bianchi, Via Gasparo da Salo 32.

V. Laghetto

R. Conf

Via M

ettora

arta

Vi

Vicolo delM

Typowo lokalna kuchnia. Warto tu spróbować

a Gius

a Salo Contrada Santa Chiara

Via San Faustin

ile

eppe

Francesco Lana

Borgondino Fenarolo

Ga

La Locanda

i malfatti agli spinaci.

rib

Vicolo dele Torri

San Giovanni

Paitone

al

Corso

degli

Osteria

V

d

ia del

i

Castel o

Rua Sovera

V

V

Goffred

Acrobati

al Bianchi

i

o Mam

a

ia

eli

asparo D

Via Giovanni Piam

B

Fi

Via dei M

Teatr rzymski

l

M

r

i

u

i

p

s

V. G

Contrada Sant’Urbano

Palazzo

e

Santa Giulia

g

i

Torre

id

p

dell’Orologio

Forum,

San

a

o

della Loggia

A

T

Via Frateli Ugoni

P. DELLA

Tempio Capitolino

Salvatore

v

u

atteotti

o

ra

Como

LOGGIA

Palazzo

Fonanone

g

t

V

i

ia de

Via Calzavvia

i

a

Via dela Pace

M

Broletto

usei

rd

S. Maria

Museo di

o

Via

Reccagni

Cairo

Museo

li

in Solario

PIAZZA

Palazzo Monte

V

V

S. Giulia

PAOLO VI

Romano

i

i

c

a D

o

a

l

n

o

te

Santa Agata

di Pietà

PIAZZA

Lu

. 83 tys.

n

azzini

go

San

Duomo Nuovo

DEL FORO

Pao

V

lo

i

Giardini

a San Fracnesco

PIAZZA

Clemente

Como, położone nad jeziorem o tej

Falcone

Verdi

VITTORIA

bara

San Francesco

abriele Rosa

samej nazwie, u stóp Monte Bruna-

Sa

La Rotonda

n

N

C

Via Giuseppe M

i

V

c

o

ia

atteotti M

o

A

l

l

a

r

b

Via XX Giornate

e

s

Via G

rto

o

M

Contrada dele Bassiche

Pa

D

l

a

te, zawdzięcza swe bogactwo i sławę

n

e

do

s

lo

a

tro

Laura Cereto

Via

Santa Maria

r

Tr

a

ieste

oi

o M

i

Bo

V

n

dei Miracoli

Piazza Tebaldo Brusato

Catteneo

produkcji jedwabiu, która rozwijała

zetti

V

ia

T

Via Veronica Gam

o

s

C

io

S

Santi

p

or

e

so

się tutaj do XVI w. Miasto strzeżone

ra

M

n

a

Nazaro

z

ge

a

nta

Via Tosio

Venezia

Corso Giacom e Celso

jest przez wieżę Baradello, pochodzą-

Mansion

sci

e Moretto

Vicolo Ortaglia

Corso Magenta

cą z okresu, gdy współzawodniczyło

V

V

ia Moretto

i

Corso Martini del a Libertà Via Fratel i Porcel aga a

z Mediolanem.

F. U

Via

g

Moret

V

o

to

ia G

n

Pinacoteca

e

Contrada Santa Croce

Cantrada del Cavaletto

zio Ca

i

Via Antonio Gram

lini

V

artino dela Battaglia

V

ia

Tosio Martinengo

ai

M

C

a

A

rt

o

ine

r

n

V

V

s

i

Via Pietro Buloni

A .

g

ic

o

o

o

a Vitto

el

Via

C

Sguizzette

da

Warto zobaczyć

lo

rio E

a

B

arco

St

m

a

a

a

anu

Via San M

z

r

e

d

le

vo

Via Crispi Sant’Angela

r

io

c

n

I

i

o

u

Merici

Via Corsica

e

Via

S

o

La S

r

l

f

osta

e

r

San Marco

i

n

V

o

ia

X

X

S

V

e

i

a

tt

e

G

m

t

i

Via Antonio Calegari

Via Alessandro Mon

i

b

u

r

l

e

i

Como posiada kilka znakomitych zabytków,

o Tog

n

PIAZZALE

i

Via Spalto San M

V

STAZIONE

ia Spalt

Parco o San Marco

a średniowieczne centrum historyczne zdra-

P

Vi

i

a

az

Torn Gemelle

Latt

Brescia

an

a

z

le

Vi

dza kształt rzymskiego castrum. Dwie głów-

i

V

o

i

G

a

am

Cre

a

a XXV Ap

r

P

M

b

S

ara

m

i

o

V

le

a

s

i

a

a

t

S

o

r

. Bletek

o

g

e

lf

n

o

e

Via XXV April e

l

a

0

i

200 m

n

ne ulice miejskie łączy Piazza Duomo, gdzie

g

rin

n

G

o

a

e

a

o

mbara

Cavalcavia Kennedy

Carlo Zim

Bruni

znajduje się romańsko-gotycki Palazzo

oprac. R

Kup książkę

Poleć książkę

239

W środku można zobaczyć posągi Pliniu- wieżami (przy Via Sant’Abbondio, prze-sza Starszego i Młodszego, pochodzących cznicy Via Roosevelt). We wnętrzu znajdują z Como, oraz płaskorzeźby. Z tyłu katedry, się freski szkoły lombardzkiej z XIV w.

po przeciwnej stronie Piazza Verdi, znajduje

Na końcu Via Cattanei mieści się Porta

dia

się Casa del Terragni – przykład architek- Torre z romańską wieżą obronną. Nieco tury modernistycznej.

dalej, przy Corso Vittorio Emmanuele I ,

Miasto ma kilka zabytkowych kościołów, znajduje się Muzeum Miejskie (Musei Lombar

m.in. Sant’Abbondio z XI w. z dwiema Civici), w którym zobaczyć można przede Como

T

Via

a

Leon

z

ard

z

M

o

V

i

da

o

Vinci

broso

Via Cam

ia

a

il o

l

l

B

i

v

S

e

V

i

a

i

s

a P

e

u

s

ste

o

ria

Lom

n

t

i

R

t

Via

i

V

o

i

Por

Pederzoli

a M

ta P

V

il

c

o

e

A

n

ia F

F

n

c

t

o

Frigerio t

e

s

o

b

r

s

a

a

n

h

e

telia B

B

i

l

o

lo

Via Nicolo Tartaglia

i

Via Calatafim

a

g

M

andier

n

o

i

lin

n

ar

o

Via Cole Fiorito

a

V

V

i

ia

arsala

ia de

P

l a

uster

Via Vitto

i

r

R

a

io

oc

A

c

l

a

fieri

Can

Via Odorici

tada

V

d

ia

e

V

l

i

C

tt

a

G

o

r

r

m

i

M

o

a

i

M

ne

n

a

z

an

on

e

zo

e

n

t

i

Vicolo del’Anguil a

del ’O

a

o

lm

n

o

in

Via dele Grazie

Via dele Bat aglie

o

Museo del Castello

Risorgimento

V

Monte

oro

ia

Via del Castelo

E

Via del Castel o

Via M

lia

Cidneo

ilano

arsala Via M

Capriol

V. Laghetto

o

R. Conf

Via M

ettora

arta

Vi

Vicolo delM

a Gius

a Salo Contrada Santa Chiara

Via San Faustin

ile

eppe

Francesco Lana

Borgondino Fenarolo

Ga

La Locanda

rib

Vicolo dele Torri

San Giovanni

Paitone

al

Corso

degli

Osteria

V

d

ia del

i

Castel o

Rua Sovera

V

V

Goffred

Acrobati

al Bianchi

i

o Mam

a

ia

eli

asparo D

Via Giovanni Piam

B

Fi

Via dei M

Teatr rzymski

l

M

r

i

u

i

p

s

V. G

Contrada Sant’Urbano

Palazzo

e

Santa Giulia

g

i

Torre

id

p

dell’Orologio

Forum,

San

a

o

della Loggia

A

T

Via Frateli Ugoni

P. DELLA

Tempio Capitolino

Salvatore

v

u

atteotti

o

ra

LOGGIA

Palazzo

Fonanone

g

t

V

i

ia de

Via Calzavvia

i

a

Via dela Pace

M

Broletto

usei

rd

S. Maria

Museo di

o

Via

Reccagni

Cairo

Museo

li

in Solario

PIAZZA

Palazzo Monte

V

V

S. Giulia

PAOLO VI

Romano

i

i

c

a D

o

a

l

n

o

te

Santa Agata

di Pietà

PIAZZA

Lun

azzini

go

San

Duomo Nuovo

DEL FORO

Pao

V

lo

i

Giardini

a San Fracnesc

Falcone

o

PIAZZA

Clemente

Verdi

VITTORIA

bara

San Francesco

abriele Rosa

Sa

La Rotonda

n

N

C

Via Giuseppe M

i

V

c

o

ia

atteotti M

o

A

l

l

a

r

b

Via XX Giornate

e

s

Via G

rto

o

M

Contrada dele Bassiche

Pa

D

l

an

e

do

s

lo

a

tro

Laura Cereto

Via

Santa Maria

r

Tr

a

ieste

oi

o M

i

Bo

V

n

dei Miracoli

Piazza Tebaldo Brusato

Catteneo

zetti

V

ia

T

Via Veronica Gam

o

s

C

io

S

Santi

p

or

e

so

ra

M

n

a

Nazaro

z

ge

a

nta

Via Tosio

Venezia

e Celso

M Corso Giacom

ansion

sci

e Moretto

Vicolo Ortaglia

Corso Magenta

V

V

ia Moretto

i

Corso Martini del a Libertà Via Fratel i Porcel aga a F. U

Via

g

Moret

V

o

to

ia G

n

Pinacoteca

e

Contrada Santa Croce

Cantrada del Cavaletto

zio Ca

i

Via Antonio Gram

lini

V

artino dela Battaglia

V

ia

Tosio Martinengo

ai

M

C

a

A

rt

o

ine

r

n

V

V

s

i

Via Pietro Buloni

A .

g

ic

o

o

o

a Vi

V

d

l

tto

el

ia

C

Sg

a

o

rio E

a

uizzette

B

arco

St

m

a

a

a

anu

Via San M

z

r

e

d

le

vo

Via Crispi Sant’Angela

r

io

c

n

I

i

o

u

Merici

Via Corsica

e

Via

S

o

La S

r

l

f

osta

e

r

San Marco

i

n

V

o

ia

X

X

S

V

e

i

a

tt

e

G

m

t

i

Via Antonio Calegari

Via Alessandro Mon

i

b

u

r

l

e

i

o

T

o

g

n

PIAZZALE

i

Via Spalto San M

V

STAZIONE

ia Spalt

Parco o San Ma

P

rco

Vi

i

a

az

Torn Gemelle

Latt

Brescia

an

a

zi

V

o

l

i

G

e

a

a

Vi

m

Cre

a

a XXV Ap

r

P

M

b

S

ara

m

i

o

V

le

a

s

i

a

a

t

S

o

r

o

g

e

lf

n

o

e

g

ri

Via XXV April e

l

n

a

0

200 m

n

n

G

o

ia

e

a

o

mbara

Cavalcavia Kennedy

Carlo Zim

Bruni

Kup książkę

Poleć książkę

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Włochy północne. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wydanie 5 Rumunia oraz Mołdawia. Mozaika w żywych kolorach. Wydanie 5 Matko, czy możesz mieć wszystko? Czechy północne. Travelbook. Wydanie 1 Turcja. Zielony Przewodnik. Wydanie 1 Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina. Zielony Przewodnik. Wydanie 1 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Wspinaczka