„The Adventures of Tom Sawyer / Przygody Tomka Sawyera”

„The Adventures of Tom Sawyer / Przygody Tomka Sawyera”

Autorzy: Mark Twain

Wydawnictwo: 44.pl

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Formaty: EPUB

cena od: 8.93 zł

Dwujęzyczna adaptacja powieści „The Adventures of Tom Sawyer / Przygody Tomka Sawyera” to atrakcyjna pomoc dla uczących się języka angielskiego. Śledząc losy bohaterów, możemy na bieżąco porównywać tekst angielski i polski.


Adaptacja została przygotowana z myślą o czytelnikach średniozaawansowanych, jednak dzięki dwujęzycznej wersji z książki mogą korzystać czytelnicy dopiero rozpoczynający naukę angielskiego.

Odnośniki umieszczone przy każdym akapicie umożliwiają zmianę wersji językowej z angielskiej na polską i z polskiej na angielską.

Mark Twain

The Adventures of Tom Sawyer

Przygody Tomka Sawyera

Fragment

Czytamy w oryginale

The Adventures of Tom Sawyer / Przygody Tomka Sawyera

Seria Czytamy w oryginale to atrakcyjna pomoc dla uczących się języka angielskiego. Śledząc losy bohaterów powieści możemy na bieżąco porównywać tekst angielski i polski, ucząc się na podstawie wielkiej literatury. Adaptacja została przygotowana z myślą o czytelnikach średniozaawansowanych, jednak dzięki wersji polskiej z książki korzystać mogą również początkujący.

Aby zmienić wersję językową – kliknij w numer akapitu.

Zapraszamy na www.44.pl gdzie dostępne są dodatkowe pomoce do samodzielnej nauki: angielska wersja audio (format mp3) oraz zeszyt ćwiczeń z kluczem odpowiedzi.

The Adventures of Tom Sawyer

I. In Which We Meet Tom Sawyer

[ 1 ] ‘Tom!’

[ 2 ] No answer.

[ 3 ] ‘Tom!’

[ 4 ] No answer.

[ 5 ] ‘Where’s that boy now? You Tom!’

[ 6 ] The old lady stood up, went up to the door and opened it. Looking out into the garden she shouted:

[ 7 ] ‘Tom! If I catch you, I’ll...’

[ 8 ] Suddenly she heard something behind her. She turned around and saw a small boy opening the door of a closet. She ran and caught him by his collar.

[ 9 ] ‘Tom! What have you been doing in this closet?’

[ 10 ] ‘Nothing.’

[ 11 ] ‘Nothing? And what have you got on your hands and face?’

[ 12 ] ‘I don’t know, Aunt Polly.’

[ 13 ] ‘Well, I know. It’s jam. I’ve told you forty times not to touch that jam...’

[ 14 ] ‘Look behind you, Aunt!’

[ 15 ] The old lady turned around. At that moment the boy ran out of the door, jumped over the fence, and disappeared among the trees. His aunt Polly was angry for a moment, and then started to laugh.

[ 16 ] ‘I can never learn anything. Oh, that boy! He won’t go to school this afternoon, and I’ll have to make him work tomorrow. And he won’t like it because tomorrow is Saturday and all other boys got holidays.’

[ 17 ] Of course, Tom didn’t go to school that afternoon, and neither did his best friend, Joe Harper. Together they went to the woods and played Robin Hood. Tom was the brave robber, and Joe was the terrible Sheriff of Nottingham. Then Joe became Robin, and Tom played all his men. In the evening they met Huckelberry Finn, a boy with no house and no mother, and a father who was always drunk. All the boys wanted to be like Huck because he didn’t have to go to school. Tom and Joe loved playing with him. That evening they were three Indian chiefs at war. The war was long and it was already midnight when Tom went back to his room through the window.

[ 18 ] The next morning aunt Polly said:

[ 19 ] ‘Tom, I’m sorry, but you have to work today. Can you, please, paint the fence.’

[ 20 ] ‘Can I play when I finish painting?’

[ 21 ] ‘Yes,’ said aunt Polly, but she didn’t believe for a second that Tom could paint even half the fence by the evening.

[ 22 ] Tom quickly took the pot with the paint and went into the garden. He put the pot on the floor, and took a look at the fence. It was long, very long. He took his brush and started painting. Five minutes later, he stepped back and looked at his work. There was a small patch of white on the long dirty fence. Tom sat down discouraged.

[ 23 ] ‘I’ll never finish it,’ he thought. ‘I’ll be working all day, and all the other boys will laugh at me.’

[ 24 ] Just then he saw Ben Rogers coming up the street eating an apple. Tom immediately stood up and put his whole heart into painting the fence.

[ 25 ] ‘Hello,’ said Ben.

[ 26 ] Tom paid no attention. He was painting like an artist.

[ 27 ] ‘Hi, I’m going swimming,’ said Ben with a nasty smile. ‘Would you like to come too? But of course you have to work today.’

[ 28 ] Tom looked at Ben for a moment, and then said:

[ 29 ] ‘What do you call work?’

[ 30 ] ‘Painting. Isn’t that work?’

[ 31 ] ‘Maybe it is, maybe it isn’t, but Tom Sawyer likes it.’ And Tom stepped back, looked at his work critically, like an artist at his picture.

[ 32 ] ‘Like it!’ cried Ben. ‘Oh, come on! I don’t believe you like it.’

[ 33 ] ‘Why not?’ asked Tom. ‘Does a boy get a chance to paint a fence everyday?’

[ 34 ] That put the thing in a new light. Ben came up closer and started watching Tom.

[ 35 ] ‘Tom,’ he said after some time. ‘Let me paint a little.’

[ 36 ] Tom stopped and looked at Ben.

[ 37 ] ‘I’m sorry, Ben, but I can’t,’ he said. ‘My aunt Polly asked me especially to do this job, because nobody else can do it really well. My brother Sid wanted to do it, and she said ‘No, only Tom can do it well.’

[ 38 ] ‘Oh please, Tom!’ said Ben. ‘Let me try a little. If you let me, I’ll give you my apple.’

[ 39 ] Tom stopped, looked at Ben, and slowly gave him the brush. For the next half an hour he was eating an apple, watching Ben working, and planning to employ more boys in the same way. And he did. When Ben got tired, Tom let Billy Fisher paint in exchange for a kite, then Johnny Miller sold his dead rat for half an hour of painting. By the afternoon the whole fence was painted three times, and Tom was richer than ever before. Apart from the kite and the rat, he got a fragment of chalk, a tin soldier, a piece of blue bottle glass, and lots of other boy treasures besides.

[ 40 ] Aunt Polly could not believe her eyes when she saw the fence.

[ 41 ] ‘Well, Tom,’ she said. ‘You work really well when you want to! Go and play now.’

[ 42 ] Tom went swimming with the other boys. On his way back, while he was passing the house where Jeff Thatcher lived, he saw a new girl in the garden. She was beautiful, with blue eyes and her yellow hair in two long plaits. Tom immediately fell in love. Amy Lawrence, who he had loved for months, now disappeared from his heart. Now he loved this little angel with yellow hair.

[ 43 ] He started to show off by standing on his hands or head, all to win her heart. The girl watched him for a few minutes, and then turned around and was clearly going inside. Tom stopped, and ran up to the fence. The girl was at the door, but she stopped too, and threw a flower to him. Tom’s heart was beating fast. He walked up to the flower. Then he stopped, saw that there were no boys around, picked up the flower with his toes, and hopped on one leg towards the trees, where no one could see him. There he put the flower into his jacket next to his stomach (because he believed his heart was there).

[ 44 ] Tom stayed around the girl’s house all evening, showing off as before. But she never came out again. Tom was desperate. He felt he would die without her. The more he thought about it, the more he wanted to die. Finally, he jumped over the fence and quietly lay down on the grass. Next morning he would be dead, and everybody would be sorry for all the bad things they had done to Tom Sawyer. His aunt Polly, for example, would be very sorry she didn’t give him the jam from the closet.

[ 45 ] As he was imagining the whole town crying at his funeral, someone opened the window, Tom heard the servant’s voice, and a bucket of water fell on the ‘dead boy’. Tom jumped up, wet through, and ran home.

II. In Which We Find Out What Happened in the Graveyard

[ 46 ] Ciąg dalszy w wersji pełnej

III. In Which the Boys Turn Into Pirates

[ 47 ] Dostępne w wersji pełnej

IV. In Which Tom Saves Becky

[ 48 ] Dostępne w wersji pełnej

V. In Which Tom Becomes a Hero Again

and the Treasure Hunt Begins

[ 49 ] Dostępne w wersji pełnej

VI. In Which Huck Saves Widow Douglas

[ 50 ] Dostępne w wersji pełnej

VII. Which Ends Happily For Some and Sadly For Others

[ 51 ] Dostępne w wersji pełnej

Przygody Tomka Sawyera

I. W którym poznajemy Tomka Sawyera

[ 1 ] Tomku!

[ 2 ] Żadnej odpowiedzi

[ 3 ] – Tomku!

[ 4 ] Znów żadnej odpowiedzi!

[ 5 ] – Gdzie jest znowu ten chłopak? Hej Tomku!

[ 6 ] Starsza pani wstała, podeszła do drzwi i otworzyła je. Rozglądając się po ogrodzie, krzyknęła:

[ 7 ] – Tomku, jak cię tylko dostanę, to...

[ 8 ] Nagle, usłyszała coś za sobą. Odwróciła się i ujrzała małego chłopca otwierającego drzwi do spiżarni. Podbiegła do niego i złapała za kołnierz.

[ 9 ] – Tomku! Co robiłeś w spiżarni?

[ 10 ] – Nic.

[ 11 ] – Nic? A co masz na rękach i na twarzy?

[ 12 ] – Nie wiem, ciociu Polly.

[ 13 ] – A ja wiem. To konfitura. Mówiłam ci już ze czterdzieści razy, żebyś nie tykał konfitury...

[ 14 ] – Spójrz za siebie, ciociu!

[ 15 ] Starsza pani odwróciła się. W tym momencie chłopiec wypadł przez drzwi, przeskoczył przez płot i zniknął między drzewami. Ciotka Polly przez moment była wściekła, a potem zaczęła się śmiać.

[ 16 ] – Nigdy się nie nauczę. Och, ten chłopak! Pewnie nie pójdzie dziś po południu do szkoły i będę musiała za karę dać mu jutro jakąś pracę. Nie spodoba mu się to, bo jutro jest sobota i wszyscy inni chłopcy będą się bawić.

[ 17 ] Oczywiście Tomek nie poszedł do szkoły po południu, podobnie jak jego najlepszy przyjaciel Joe Harper. Razem poszli do lasu i bawili się w Robin Hooda. Tomek był dzielnym bandytą, a Joe strasznym szeryfem z Nottingham. Później Joe został Robin Hoodem, a Tomek zagrał wszystkich jego ludzi. Wieczorem spotkali Huckelberry Finna, chłopca bez domu i matki, za to z wiecznie pijanym ojcem. Wszyscy chłopcy chcieli być tacy jak Huck, ponieważ nie musiał chodzić do szkoły. Tomek i Joe uwielbiali się z nim bawić. Tego wieczoru bawili się w trzech indiańskich wodzów na wojennej ścieżce. Wojna była długa, i było już po północy, kiedy Tomek wślizgnął się do pokoju przez okno.

[ 18 ] Następnego ranka ciotka Polly oznajmiła:

[ 19 ] – Tomku, przykro mi, ale musisz dziś popracować. Czy możesz pomalować płot?

[ 20 ] – A czy mogę się pobawić, kiedy skończę malować?

[ 21 ] – Tak – odpowiedziała ciocia. Ale nie wierzyła ani przez moment, że Tomek zdąży pomalować choć połowę ogrodzenia, nim zrobi się wieczór.

[ 22 ] Tomek szybko wziął wiaderko z farbą i wyszedł do ogrodu. Postawił je na ziemi i przyjrzał się ogrodzeniu. Było długie, bardzo długie. Wziął pędzel i zaczął malować. Pięć minut później, cofnął się i spojrzał na efekt. Na długim brudnym płocie była tylko mała plama bieli. Tomek usiadł zniechęcony.

[ 23 ] – Nigdy tego nie skończę – pomyślał. – Będę pracował cały dzień, a chłopaki będą się ze mnie śmiać.

[ 24 ] Zaraz potem ujrzał Bena Rogersa, który szedł ulicą jedząc jabłko. Tomek natychmiast wstał i włożył całe serce w malowanie płotu.

[ 25 ] – Cześć – powitał go Ben.

[ 26 ] Tomek nie zwracał na niego najmniejszej uwagi. Malował jak artysta.

[ 27 ] – Cześć, idę popływać – powiedział Ben z paskudnym uśmiechem. – Chcesz się przyłączyć? Ale jasne, musisz pracować.

[ 28 ] Tomek patrzył na Bena przez chwilę i powiedział:

[ 29 ] – Co ty nazywasz pracą?

[ 30 ] – Malowanie. Czy to nie jest praca?

[ 31 ] – Może jest, a może nie jest, ale Tomek Sawyer to lubi. – Tomek cofnął się i spojrzał na swą pracę krytycznie, jak artysta na swój obraz.

[ 32 ] – Lubi to?! – zawołał Ben. – Och, przestań! Nie wierzę, że to lubisz.

[ 33 ] – Dlaczego nie? – zapytał Tomek. – Czy codziennie chłopiec dostaje szansę, żeby pomalować płot?

[ 34 ] To ukazało rzeczy w nowym świetle. Ben podszedł bliżej i zaczął przyglądać się Tomkowi.

[ 35 ] – Tomku – powiedział po jakimś czasie – pozwól mi pomalować trochę.

[ 36 ] Tomek wstrzymał pracę i spojrzał na Bena.

[ 37 ] – Przykro mi Ben, ale nie mogę – powiedział. – Ciotka Polly mnie specjalnie o to poprosiła, bo nikt inny nie potrafi tego zrobić równie dobrze. Mój brat Sid też chciał, ale ona powiedziała: „Nie, tylko Tomek może to zrobić naprawdę dobrze”.

[ 38 ] – Och proszę, Tomku! – zawołał Ben. – Pozwól mi spróbować trochę. Jeśli mi pozwolisz, dam ci jabłko.

[ 39 ] Tomek przestał malować, spojrzał na Bena i powoli podał mu pędzel. Przez następne pół godziny jadł jabłko i przyglądał się pracy Bena, planując zatrudnić więcej chłopców w ten sam sposób. I tak właśnie zrobił. Kiedy Ben się zmęczył, Tomek pozwolił Billowi Fisherowi pomalować płot w zamian za latawiec, potem Johny Miller wymienił zdechłego szczura za pół godziny malowania. Po południu cały płot był pokryty farbą trzykrotnie, a Tomek był bogatszy niż kiedykolwiek wcześniej. Oprócz latawca i szczura dostał kawałek kredy, cynowego żołnierzyka, kawałek szkła z niebieskiej butelki i wiele innych chłopięcych skarbów.

[ 40 ] Ciocia nie mogła uwierzyć własnym oczom, kiedy zobaczyła ogrodzenie.

[ 41 ] – Cóż, Tomku – powiedziała – kiedy chcesz, to potrafisz pracować. Idź i pobaw się teraz.

[ 42 ] Tomek poszedł popływać z innymi chłopcami. W drodze powrotnej, gdy mijał dom, w którym mieszkał Jeff Thatcher, ujrzał w ogrodzie nieznajomą dziewczynkę. Była piękna, miała niebieskie oczy i jasne włosy splecione w dwa długie warkocze. Tomek od razu się zakochał. Amy Lawrence, którą kochał od miesięcy, natychmiast zniknęła z jego serca. Teraz zapałał miłością do tego małego aniołka z blond włosami.

[ 43 ] Zaczął się popisywać stając na rękach i głowie, a wszystko po to, aby zdobyć jej serce. Dziewczynka obserwowała go przez kilka minut, po czym odwróciła się i zamierzała wejść do domu. Tomek zaprzestał pokazów i podbiegł do ogrodzenia. Dziewczynka była już przy drzwiach, ale zatrzymała się i rzuciła mu kwiatek. Serce Tomka zabiło szybciej. Podszedł do kwiatka. Przystanął, rozglądając się czy nie ma chłopaków w pobliżu, podniósł kwiatek palcami u nogi i skacząc na jednej nodze udał się w stronę drzew, tam gdzie nikt nie mógł go zobaczyć. Tam schował kwiat pod kurtkę jak najbliżej żołądka (ponieważ wierzył, że jego serce jest właśnie tam).

[ 44 ] Tomek kręcił się wokół domu dziewczynki przez cały wieczór, popisując się jak wcześniej. Ale już się nie pokazała. Tomek był zdesperowany. Czuł, że umrze bez niej. I im więcej o tym myślał, tym bardziej chciał umrzeć. Wreszcie przeskoczył przez płot i spokojnie położył się na trawie. Następnego ranka byłby martwy i wszystkim byłoby przykro za te wszystkie krzywdy wyrządzone Tomkowi Sawyerowi. Ciotka Polly, na przykład, nie mogłaby sobie darować, że nie dała mu dżemu ze spiżarni.

[ 45 ] Kiedy tak wyobrażał sobie, jak całe miasto opłakuje go na pogrzebie, ktoś otworzył okno, Tomek usłyszał głos służącego i wiadro wody chlusnęło na „martwego chłopca”. Tomek zerwał się cały mokry i pobiegł do domu.

II. W którym dowiadujemy się,

co wydarzyło się na cmentarzu

[ 46 ] Dostępne w wersji pełnej

III. W którym chłopcy zostają piratami

[ 47 ] Dostępne w wersji pełnej

IV. W którym Tomek ratuje Becky

[ 48 ] Dostępne w wersji pełnej

V. W którym Tomek znów jest bohaterem

i rozpoczyna się poszukiwanie skarbu

[ 49 ] Dostępne w wersji pełnej

VI. W którym Huck ratuje wdowę Douglas

[ 50 ] Dostępne w wersji pełnej

VII. Który dla jednych kończy się dobrze,

a dla innych źle

[ 51 ] Dostępne w wersji pełnej

Wszystkie tytuły w serii Czytamy w oryginale

Robinson Crusoe – Robinson Crusoe

The Secret Garden – Tajemniczy ogród

The Adventures of Tom Sawyer – Przygody Tomka Sawyera

The Adventures of Sherlock Holmes – Przygody Sherlocka Holmesa

Alice's Adventures in Wonderland – Alicja w krainie czarów

Moby Dick – Moby Dick

The Last of the Mohicans – Ostatni Mohikanin

Dracula – Drakula

Lord Jim – Lord Jim

Three Men in Boat – Trzech panów w łódce

Gulliver’s Travels – Podróże Guliwera

The Wonderful Wizard of Oz – Czarnoksiężnik z Krainy Oz

White Fang – Biały Kieł

Sense and Sensibility – Rozważna i romantyczna

Pollyanna – Pollyanna

Peter Pan – Piotruś Pan

A Christmas Carol – Opowieść wigilijna

Treasure Island – Wyspa Skarbów

The Adventures of Tom Sawyer Przygody Tomka Sawyera

Spis treści

Okładka

Karta tytułowa

Czytamy w oryginale

The Adventures of Tom Sawyer

I. In Which We Meet Tom Sawyer

II. In Which We Find Out What Happened in the Graveyard

III. In Which the Boys Turn Into Pirates

IV. In Which Tom Saves Becky

V. In Which Tom Becomes a Hero Again and the Treasure Hunt Begins

VI. In Which Huck Saves Widow Douglas

VII. Which Ends Happily For Some and Sadly For Others

Przygody Tomka Sawyera

I. W którym poznajemy Tomka Sawyera

II. W którym dowiadujemy się, co wydarzyło się na cmentarzu

III. W którym chłopcy zostają piratami

IV. W którym Tomek ratuje Becky

V. W którym Tomek znów jest bohaterem i rozpoczyna się poszukiwanie skarbu

VI. W którym Huck ratuje wdowę Douglas

VII. Który dla jednych kończy się dobrze, a dla innych źle

Wszystkie tytuły w serii Czytamy w oryginale

Karta redakcyjna

Czytamy w oryginale

The Adventures of Tom Sawyer / Przygody Tomka Sawyera

Adaptacja i tłumaczenie na język polski: redakcja

Projekt graficzny i ilustracje: Małgorzata Flis

Zapraszamy na www.44.pl gdzie dostępne są dodatkowe pomoce do samodzielnej nauki: angielska wersja audio (format mp3) oraz zeszyt ćwiczeń z kluczem odpowiedzi.

Global Metro Sp. z o.o.

ul. Juliusza Lea 231

30-133 Kraków

© for this edition: Global Metro Sp. z o.o., 2013

ISBN: 978-83-63035-20-4

Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez zgody wydawców i autorów żadna część tej książki nie może być powielana, ani w jakikolwiek sposób kopiowana, jak też rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, nagrywających, mechanicznych, kopiujących i innych.

Plik ePub przygotowała firma eLib.pl

al. Szucha 8, 00-582 Warszawa

e-mail: kontakt@elib.pl

www.eLib.pl

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Królewicz i żebrak Książę i żebrak Przygody Tomka Sawyera Królewicz-żebrak „The Adventures of Tom Sawyer / Przygody Tomka Sawyera” Przygody Hucka Finna