Miłość Ojczyzny

Miłość Ojczyzny

Autorzy: Julian Ursyn Niemcewicz

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Klasyka Obyczajowe Powieść historyczna

Typ: e-book darmowy

Formaty: EPUB

cena od: 0.00 zł

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Mi­łość Oj­czy­zny

Ur­syn Ju­lian Niem­ce­wicz

Sze­dłem na boje za­wzię­te

My­śląc:«Wsła­wię się lub zgi­nę!»

Unie­sion chci­wo­ścią sła­wy

Wpo­śród nie­przy­ja­ciół gmi­nu

Chcia­łem wznie­ciw­szy bój krwa­wy

Uszczk­nąć ga­łąz­kę waw­rzy­nu.

Zda­ło mi się w obłą­ka­niu,

Jak gdy­bym mie­czem prze­szy­ty

Upa­dał w wol­nym ko­na­niu

Już śmier­cią na wpół okry­ty,

Gdy głos luby brzmią­cy mile

Do uszów mo­ich do­cho­dzi,

Ży­cie wstrzy­mu­je na chwi­lę

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Dway panowie Sieciechowie Napomknienia względem dobra publicznego Nasze przebiegi O więzieniach publicznych Prometeusz Śpiewy historyczne