Autor - Antoni Kępiński

Z psychopatologii życia seksualnego

Z psychopatologii życia seksualnego

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.50 zł

-28%

W żadnej dziedzinie ludzkiego życia nie jest tak trudno postawić granicę między normą a patologią, jak w sprawach seksualnych Antoni Kępiński Książka zawiera przede wszystkim rozważania o seksualnej naturze człowieka i jego życiu erot...

Psychopatologia nerwic

Psychopatologia nerwic

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.95 zł

-52%

Rodzaje nerwic, objawy, tło i przyczyny ich występowania, sposoby leczenia - to tematy pierwszej książki Kępińskiego i jedynej wydanej jeszcze za życia legendarnego lekarza z krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej. Zawarł w niej obserwacje opart...

Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii

Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.50 zł

-28%

Dwa studia nie wydane za życia Antoniego Kępińskiego - Wstęp do psychiatrii oraz Kierunki humanistyczne w psychiatrii. Autor zawarł w nich podstawy ogólne swych koncepcji teoretycznych, które później, w poszczególnych książkach, zostały ...

Poznanie chorego

Poznanie chorego

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.06 zł

-22%

Jedna z pierwszych większych prac Antoniego Kępińskiego, będąca pokłosiem jego praktyki lekarskiej, wprowadza w problematykę szczególnej roli lekarza-psychiatry i pokazuje odrębność metody badania psychiatrycznego. Podobnie jednak jak inne...

Schizofrenia

Schizofrenia

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Lektury szkolne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.62 zł

-27%

Antoni Kępiński (1918-1972) - lekarz, filozof, humanista - wprowadza w tej książce czytelnika w świat przeżyć chorego na schizofrenię, pokazuje bogactwo jego fantazji, myśli, wyobraźni, analizuje twórczość plastyczną. Jako lekarz wychod...

Rytm życia

Rytm życia

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.32 zł

-25%

Rytm życia zawiera eseje z pogranicza filozofii i medycyny, rozważające mechanizm powstawania i rozwoju patologicznych form ludzkiego postępowania w różnych sytuacjach życiowych np. sprawowania władzy czy uwięzienia. Antoni Kępiński (1918-...

Melancholia

Melancholia

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.32 zł

-25%

Jest to książka o depresji, smutku, stanach nerwicowych - występujących w różnych chorobach psychicznych, ale i towarzyszących codziennemu życiu ludzi w różnym wieku i w różnych życiowych sytuacjach. To, co napisał Kępiński o leczen...

Psychopatie

Psychopatie

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.50 zł

-28%

Psychopatie Kępińskiego to ostatnia książka wielkiego lekarza-humanisty. Pisana w pierwszej połowie 1972 roku mówi o różnych typach osobowości człowieka: histerycznym, psychastenicznym, obsesyjnym, epileptoidalnym, impulsywnym, paranoidalny...

Lęk

Lęk

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Lektury szkolne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.32 zł

-25%

Różne rodzaje lęku towarzyszą wszystkim ludziom... Antoni Kępiński - wyjątkowy lekarz, humanista i filozof - potrafi z lękiem oswoić, potrafi lęk objaśnić, opisać i zaklasyfikować, a nade wszystko potrafi nasz lęk odczuć i zrozumieć....

Autoportret człowieka

Autoportret człowieka

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.84 zł

-27%

Wznowienie przygotowanego przez Zdzisława Ryna wyboru myśli, sentencji, aforyzmów, wypisów z dzieł Antoniego Kępińskiego, zmarłego przed ćwierćwieczem znanego psychiatry i psychoterapeuty, autora . Lęku i Schizofrenii. Ten zbiór układa s...