Autor - Marta Postuła

Polityka społeczno-gospodarcza w UE

Polityka społeczno-gospodarcza w UE

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy. Czy wyciągnęliśmy właściwe wnioski i jesteśmy lepiej przygotowani na nadejście ewentualnych kolejnych kryzysó

Instrumenty zarządzania finansami publicznymi

Instrumenty zarządzania finansami publicznymi

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.00 zł

-20%

Główne elementy polityki finansowej państwa to polityka monetarna i polityka fiskalna. W zwyczajowym podziale kompetencji funkcjonującym w systemie demokratycznym odpowiedzialność za politykę monetarną ponosi bardziej lub mniej niezależny bank centralny. Natomiast polityka fiskalna, jedna z najważn