Autor - Bartosz Brożek

The Emergence of Normative Orders

The Emergence of Normative Orders

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 107.93 zł

-28%

A collection of essays assessing the origins of various rule-based systems including, but not limited to, morality, rationality and justice from the perspectives of both philosophy and psychology. The Reader will learn about diverse cognitive and neurocognitive phenomena responsible for the emergen

The Normative Mind

The Normative Mind

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 89.94 zł

-40%

A collection of essays dealing with issues connected with rule-following and decision-making from the perspectives of philosophy and various sciences. The Reader will learn about the diverse relations to rule-following behaviour of such phenomena as cognitive control, emotions, decision-making heur

Rule-Following. From Imitation to the Normative Mind

Rule-Following. From Imitation to the Normative Mind

Autorzy:

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 59.94 zł

-40%

In this book, Bartosz Brożek attempts to decipher the practice of rule-following with the use of the tools offered both by contemporary philosophy and neuroscience. The Author claims - in the Wittgensteinian spirit - that rule-following cannot be th...

The Concept of Explanation

The Concept of Explanation

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.00 zł

-63%

A collection of essays devoted to the problem of explanation in various disciplines of science and humanities: mathematics, physics, chemistry, biology, neuroscience, economics as well as theology. The issues covered include such topics as the interplay between explanation and understanding, the

Philosophy in Neuroscience

Philosophy in Neuroscience

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.86 zł

-69%

A collection of essays dealing with the fundamental issues in neuroscience from methodological and philosophical perspectives. The Reader will learn about the methodological difficulties connected with the use of neuroscientific experiments in philos...

Myślenie. Podręcznik użytkownika

Myślenie. Podręcznik użytkownika

Autorzy:

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.73 zł

-55%

Ewolucja wyposażyła nas w potężne narzędzie - umiejętność myślenia - dzięki któremu wyrywamy naturze jej tajemnice i zmieniamy świat wokół siebie. Czym jednak jest myślenie? Czy zdolni do niego są tylko ludzie? Jaka jest architektura naszych umysłów? Czy wyobraźnię, pozwalającą nam tworzyć fikcyjne

Umysł prawniczy

Umysł prawniczy

Autorzy:

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.73 zł

-30%

Jak myśli prawnik? Czy istnieje intuicja prawnicza? Czy prawnik potrzebuje wyobraźni? Dlaczego prawo jest abstrakcyjne? Myślenie prawnicze od wieków stanowi wyzwanie dla teoretyków prawa i filozofów. Nie sposób się temu dziwić, zważywszy na rolę, jaką prawo odgrywa w organizowaniu

Negocjacje

Negocjacje

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-60%

Czy istnieje niezawodna metoda negocjowania? Jakie są teoretyczne podstawy negocjacji? Jakie negocjacyjne mity utrudniają nam rozstrzyganie sporów? Jak negocjować w sposób słuszny, skuteczny, czy ekonomicznie efektywny? W Negocjacjach Jerzy St...

Umysł matematyczny

Umysł matematyczny

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.96 zł

-60%

Skąd wzięła się matematyka? Jaką drogę przyjęła ewolucja zdolności matematycznych? Co ma wspólnego matematyka z metaforami? Czy obiekty matematyczne istnieją poza czasem i przestrzenią? Czy nauka potrafi wyjaśnić niepojętą skutecznoś...

Fenomen normatywności

Fenomen normatywności

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.96 zł

-60%

Książka stanowi próbę zmierzenia się z zagadką normatywności. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jak należy rozumieć pojęcia normatywne, takie jak obowiązek, powinność czy poprawność. Analizują także normatywny wymiar ro...

Granice interpretacji

Granice interpretacji

Autorzy:

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.99 zł

-71%

Czy rozumienie przypomina rozmowę, widzenie, czy taniec? Czy istnieje język doskonały? Czym jest interpretacja? Czy poza jej granicami leży tylko nonsens? Granice interpretacji to książka, która odpowiada na pytanie, dlaczego w świecie ko...

Foundations of Legal Negotiations. Studies in the Philosophy of Law vol. 8

Foundations of Legal Negotiations. Studies in the Philosophy of Law vol. 8

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.99 zł

-95%

A collection of essays from the leading scholars in the field dealing with various dimensions of legal negotiations. The contributions concern the logical structure of legal negotiations, as well as the possible philosophical assumptions behind ...

Marzenie Leibniza. Rzecz o języku religii

Marzenie Leibniza. Rzecz o języku religii

Autorzy:

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.13 zł

-28%

Jak mówić o Bogu? Czy da się skonstruować język, który pozwoli precyzyjnie wyrazić wszystkie prawdy wiary? Dlaczego naszemu poznaniu tak trudno sięgnąć Transcendencji? Leibniz przez całe życie powracał do pewnego pomysłu - chciał stworzyć język, w którym bez trudu można by formułować prawdziwe s

Szósty zmysł. Gdy myśl sięgnęła abstrakcji

Szósty zmysł. Gdy myśl sięgnęła abstrakcji

Autorzy:

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.94 zł

-40%

Starożytni Grecy postawili pierwszy odważny krok na drodze powstania nauki. Wymagało to radykalnego zerwania z potocznymi wyobrażeniami. Stwierdzenie, że u podstaw rzeczywistości leżą niezmienne prawa, musiało być niezwykle trudne dla kogoś, kto przyzwyczaił się do wyjaśniania zjawisk ingerencjami