Autor - Lech M. Nijakowski

Domeny symboliczne

Domeny symboliczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.40 zł

-40%

Książka porusza niezwykle ważny, a zarazem niedostatecznie zgłębiony problem symbolicznego wymiaru animozji oraz konfliktów narodowościowych i etnicznych, czyli sporów o pomniki, mauzolea, groby i cmentarze, zabytki, miejsca święte, rocznice wydarzeń historycznych, pieśni i znaki graficzne, obe...

Ludobójstwo

Ludobójstwo

Autorzy:

Wydawnictwo: Iskry

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.56 zł

-30%

Książka jest popularnonaukową analizą przypadków ludobójstw. Autor w bardzo czytelny sposób definiuje samo pojęcie poprzez ukazanie różnych typów ludobójstwa i masowych zbrodni, ich przyczyn i wpływów na społeczeństwa, odwołując się do różnych teorii nauk społecznych.

Pornografia

Pornografia

Autorzy:

Wydawnictwo: Iskry

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.80 zł

-29%

Pierwsze na polskim rynku książki całościowe studium historii pornografii. Autor omawia rozwój jej form oraz kluczowe zagadnienia od starożytnej erotyki, poprzez chrześcijański system zakazów i tabuizacji, powrót zainteresowania nią w rene...