Autor - zbiorowe Opracowanie

Doskonalenie jakości w bankach

Doskonalenie jakości w bankach

Autorzy:

Wydawnictwo: CeDeWu

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.92 zł

-17%

Na obecnym etapie rozwoju rynku usług bankowych w Polsce często w działalności banków nie wystarczy już tylko kształtowanie świadomości i postaw projakościowych pracowników banków oraz konstruowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością, a należy podejmować działania mające na celu usprawnienie

Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych

Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych

Autorzy:

Wydawnictwo: e-bookowo

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.50 zł

-28%

Łacińskie słowo civilis wskazuje na postrzeganie cywilizacji jako „poziomu rozwoju osiągniętego przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwłaszcza wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i w

Policja 1/2017

Policja 1/2017

Autorzy:

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.00 zł

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kie

Diagnostyka i leczenie chorób nadnerczy

Diagnostyka i leczenie chorób nadnerczy

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 108.68 zł

-24%

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia przedstawiająca w ujęciu wielodyscyplinarnym aktualny stan wiedzy na patologii gruczołu nadnerczowego oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych aktualnie stosowanych w chorobach nadnerczy. W książce - przygotowanej przez zespół uznanych krajowych

Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach

Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach

Autorzy:

Wydawnictwo: Pragmatiq

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 89.00 zł

Publikacja jest wynikiem wielu lat doświadczeń prawników i doradców podatkowych z Kancelarii Prawnej PragmatIQ z Poznania, które zostały zebrane w czasie pracy z Klientami oraz z Czytelnikami portali Komandytowa.pl oraz Doradzamy.to. Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach dedykowana jest prakty