Autor - Praca zbiorowa

Projekt "Polska" Silne i bezpieczne państwo?

Projekt "Polska" Silne i bezpieczne państwo?

Autorzy:

Wydawnictwo: Vizja Press&It

Kategorie: Historia · Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

cena od 89.00 zł

Projekt „Polska” stanowi przyczynek do dyskusji dotyczącej osiągnięć i niepowodzeń naszego państwa po 1989 roku. Dwadzieścia pięć lat od odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności jest właściwym czasem do dokonania oceny wielowymiarowych przeobrażeń, jakim poddany został nasz kraj. Tra

Stanisław Gomułka i transformacja polska

Stanisław Gomułka i transformacja polska

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 63.08 zł

-10%

Jest to książka wyjątkowa w bogatej już literaturze reform gospodarczych, poświęcona początkowej i zarazem zasadniczej fazie transformacji ustrojowej w Polsce. Jej oś konstrukcyjna to opis, zawarty głównie w dokumentach, aktywności naukowej i ekspercko-politycznej profesora Stanisława Gomułki –...

Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945 - 1970

Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945 - 1970

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.75 zł

-34%

W roku 1945 Gdańsk stał się nowym miastem w podwójnym znaczeniu. Przestrzeń miejska została w znacznym stopniu zniszczona, a nowi osadnicy zastąpili starych mieszkańców. Z kolei rok 1970 ujawnił poważny kryzys miasta portowego - młodzi st...

Bizancjum 1024-1492

Bizancjum 1024-1492

Autorzy:

Wydawnictwo: Dialog

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.30 zł

-35%

Ukazanie się książki „Bizancjum 1024-1492” to duże wydarzenie na polskim rynku wydawniczym. „Bizancjum 1024-1492”  jest kontynuacją wydanego w 2012 roku tomu „Bizancjum ok. 500−1024”. Obie części składają się na monumentalną pracę najwybitniejszych specjalistów, zaproszonych do współpracy przez...

Osadnicy

Osadnicy

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.90 zł

-23%

Nowe życie Kresowiaków na Ziemiach Zachodnich. Nadzieje i niemoc wobec władzy ludowej. Książka z serii 'KARTY HISTORII' przygotowana przez Ośrodek Karta we współpracy z Domem Wydawniczym PWN.

Snajperzy drugiej wojny światowej. Pełne dramatyzmu relacje z pierwszej ręki o najzuchwalszych akcjach wojennych

Snajperzy drugiej wojny światowej. Pełne dramatyzmu relacje z pierwszej ręki o najzuchwalszych akcjach wojennych

Autorzy:

Wydawnictwo: RM

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.82 zł

-29%

Podziwiani przez niektórych jako doskonali wojownicy, potępiani przez innych jako bezwzględni zabójcy – snajperzy bojowi to więcej niż strzelcy. To zdyscyplinowani, opanowani profesjonaliści, wyszkoleni w strzelaniu do celu, prowadzeniu zwia...

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, vol. 1. R. 2005

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, vol. 1. R. 2005

Autorzy:

Wydawnictwo: Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.76 zł

-27%

  Pierwszy numer rocznika Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN skupia się na zagadnieniu stosunków polsko - żydowskich w okresie niemieckiej okupacji.   Znalazły się tu zarówno omówienia dokonań polskiej i zagranicznej socjologii o...

Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol. 9 R. 2013

Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol. 9 R. 2013

Autorzy:

Wydawnictwo: Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.76 zł

-27%

Zasadniczą tematyką przewijającą się w zawartości tego numeru są źróda historyczne wykrzystywane w badaniach nad Zagładą. Problematyki tej dotyczą studia o snach (B. Engelking), archiwach histori mówionej (P. Filipkowski) oraz piśmiennn...

Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego

Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: Miejskie Posnania

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.34 zł

-32%

Książka zawiera ponad 20 wspomnień z powstania wielkopolskiego, w większości niepublikowanych, których autorzy reprezentują różne środowiska i grupy wiekowe. Są więc relacje prostych żołnierzy dezerterujących z wojska pruskiego, by formować polskie oddziały strzelców konnych, ułanów, piechoty c...

Wehrmacht 1939

Wehrmacht 1939

Autorzy:

Wydawnictwo: Napoleon V

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.22 zł

-47%

Wehrmacht 1939. Szkice z bojów kampanii wrześniowej. Oddaję w Państwa ręce tłumaczenie książki, która po raz pierwszy ukazała się w 1940 r. Na jej treść składają się relacje z bojów kampanii w Polsce, wybrane, opracowane i wydane przez Wydział Nauk Wojskowych Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych....

Deportowani do ZSRS. Relacje ofiar gułagu

Deportowani do ZSRS. Relacje ofiar gułagu

Autorzy:

Wydawnictwo: Dialog

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.90 zł

-36%

Od 1939 roku do połowy lat 50. XX w. około miliona Europejczyków zostało wywiezionych w głąb ZSRS – część do obozów pracy, inni do rozrzuconych po pustkowiach specjalnych wiosek. Książka jest złożona z opowieści ofiar sowieckich ...

Polski wir I wojny

Polski wir I wojny

Autorzy:

Wydawnictwo: Karta

Kategorie: Historia · Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.86 zł

-27%

Sto lat temu europejską wojnę nasi przodkowie przyjęli jako szansę. Jej etapy niosły Polsce nieszczęścia, ale finał drogi - od niebytu do samostanowienia - okazał się radosny. Piłsudski wskrzeszał kraj, tworząc jego wojsko, każdy sojusz z czasów wojny mógł skończyć się tragicznie. Rok 1918 przyniós

Tajemnice złotych konwojów

Tajemnice złotych konwojów

Autorzy:

Wydawnictwo: Rea

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.06 zł

Sześć relacji opisujących losy rosyjskich, niemieckich i angielskich okrętów, które zatonęły ze złotem w ładowniach, w czasach od Wojny Krymskiej 1854-1855 po II Wojnę Światową.

Almanach Historyczny, t. 18

Almanach Historyczny, t. 18

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.85 zł

Mówi Warszawa

Mówi Warszawa

Autorzy:

Wydawnictwo: Muzeum Powstania Warszawskiego

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.51 zł

-30%

"Mówi Warszawa" to pierwsza wielogłosowa powieść o współczesnej Warszawie. Na książkę pod redakcją Marka Kochana składa się 21 opowiadań, których autorami są: Marek Nowakowski, Monika Powalisz, Olga Berezyna, Krzysztof Varga, Wojciech ...

Dzieci '44

Dzieci '44

Autorzy:

Wydawnictwo: Bellona

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.52 zł

-22%

Publikacja Jerzego Mireckiego jest owocem długoletniego trudu, jaki włożył w zebranie, opracowanie i udostępnienie czytelnikom relacji dzieci, które uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim bądź tylko patrzyły oczami dziecka na obraz ...

Polska dywizja w tajgach Syberii

Polska dywizja w tajgach Syberii

Autorzy:

Wydawnictwo: Cztery Strony

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.73 zł

-30%

V Dywizja Strzelców Polskich walczyła na Syberii w latach 1919-1920. Książka opisuje dramatyczne dzieje Polaków na Syberii oraz ich próbę powrotu do wolnej Polski w czasie wojny domowej w Rosji.

Nieśmiertelni

Nieśmiertelni

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.50 zł

-28%

W ciągu stu trzydziestu lat od powstania Krypty Zasłużonych na Skałce złożono w niej doczesne szczątki trzynastu Wielkich Polaków: Jana Długosza, Wincentego Pola, Lucjana Siemieńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, ...

Polityczni

Polityczni

Autorzy:

Wydawnictwo: Karta

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.06 zł

-27%

W książce znajdują się zapisy 10 osób: Barbary Fabiańskiej, Jerzego Geresza, Zbigniewa Gluzy, Ewy Heynar-Skowrońskiej, Włodzimierza Kowalskiego, Krystyny Laskowicz, Andrzeja Machalskiego, Wandy Minickiej, Joanny Szczęsnej i Tadeusza Wypycha. W przedstawionych relacjach dominuje nie wymiar polityczn

Źródła nienawiści

Źródła nienawiści

Autorzy:

Wydawnictwo: Erica

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.02 zł

-23%

Kosowo, Gruzja, Abchazja, Osetia Południowa, Łotwa i Estonia, Krym, Białoruś. Wydarzenia, które nie schodziły z pierwszych stron gazet. Jaka jest geneza i przebieg konfliktów etnicznych w tych krajach i regionach? Czy wiedzą Państwo, że te...

W stanie

W stanie

Autorzy:

Wydawnictwo: Karta

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.33 zł

-27%

Zbiorowy dziennik stanu wojennego

Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944–1963

Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944–1963

Autorzy:

Wydawnictwo: Karta

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.89 zł

-27%

Chronologiczny obraz dwudziestoletniej walki o wolną, wymarzoną Ojczyznę - montaż wypowiedzi dziesiątek osób.

Póki my żyjemy... Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej

Póki my żyjemy... Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Muzeum Powstania Warszawskiego

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.50 zł

-30%

"Rację mają ci, którzy wskazują, i tradycja insurekcyjna przypomina o tragizmie losów narodu polskiego, którego niezależny byt państwowy przekreślono po raz pierwszy pod koniec XVIII wieku, po raz drugi w 1939 roku, po raz trzeci zaś w lata...

Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości

Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości

Autorzy:

Wydawnictwo: Avalon

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.44 zł

-37%

Historia dynamicznie rozwijającego się Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pamięć zbiorowa i kulturowa

Pamięć zbiorowa i kulturowa

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.71 zł

-27%

Niemiecka pamięć jest szczególna, gdyż wyrasta z konieczności dokonania rozrachunku z wyjątkowo trudną przeszłością. Żyjemy dziś w czasach, gdy świadków największej katastrofy XX wieku jest coraz mniej. Niezbędne jest więc poszukiwan...

Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914)

Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914)

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.45 zł

-35%

Dziewiętnastowieczną Galicję, cieszącą się po roku 1866 względną autonomią (...) zaliczył prof. Norman Davies do kategorii "Królestw Zaginionych". Rzeczywisty obraz tego nieistniejącego od prawie stu lat kraju, stanowiącego część Cesa...

Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dziś

Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dziś

Autorzy:

Wydawnictwo: Avalon

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.98 zł

-27%

Zjawisko turystyki we współczesnej kulturze zachodniej doczekało się wielu analiz teoretycznych. Turystyka i przemysł turystyczny są, od co najmniej trzech dekad znaczącą dziedziną badań akademickich, przyciągającą uwagę nie tylko socjo...