Autor - Praca zbiorowa

Mody w kulturze i literaturze popularnej

Mody w kulturze i literaturze popularnej

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-20%

Popkultura jest jak moda - wzorem zmiany społecznej, w której pojedyncze formy stają się akceptowane i znajdują powszechne uznanie. Aby analizować te dwa fenomeny, należy przypatrzeć się mechanizmom uzyskiwania ogólnej aprobaty. Literatura ...

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-30%

Migracja stanowi jedno z najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych człowieka XX i XXI wieku. Narracja migracyjna to opowieść i o przemianach tożsamości jej podmiotu, i o zawłaszczaniu/oswajaniu miejsc zagospodarowanych wcześniej przez In...

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-20%

Autorzy kolejnego tomu z serii Edukacja nauczycielska polonisty wyjaśniają psychologiczne aspekty kreatywności człowieka, wskazują na potencjał szkoły w kształtowaniu twórczej postawy młodych ludzi, przyglądają się fenomenowi twórczości artystycznej i obecności artysty w dziele. Oddzielną część...

Kultura po przejściach, osoby z przeszłością

Kultura po przejściach, osoby z przeszłością

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-20%

Ludzkie sposoby radzenia sobie z opresywnymi, deprecjonującymi, kryzysowymi doświadczeniami to problem uniwersalny, acz w każdej kulturze przybierający odmienne postaci i zyskujący różną rangę ważności. Wiele wskazuje na to, że dla polski...

Moralność i profesjonalizm

Moralność i profesjonalizm

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.46 zł

-27%

Czy przedstawiciel jakiegoś zawodu - lekarz, prawnik, polityk - ma nieraz moralne prawo, a może wręcz obowiązek robić coś, czego nie powinien, gdyby nie wykonywał swojego zawodu? Czy moralność zawodowa i moralność powszechna mogą się ró...

Dziennikarstwo i świat mediów

Dziennikarstwo i świat mediów

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.46 zł

-27%

Kolejne – czwarte już – uzupełnione i rozszerzone wydanie książki, która jest kompendium wiedzy o dziennikarstwie i mediach, przydatnym zarówno studentom, jak i praktykom.

Formacja 1910

Formacja 1910

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.40 zł

-20%

W czasie zorganizowanej przez Katedrę Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ konferencji Formacja 19010 – świadkowie nowoczesności (Kraków, 18–20 października 2010) zadawaliśmy sobie przede wszystkim pytanie, czy istniało pokolenie 1910, czy też jest ono tylko fantazmatem badawczym. Myślę...

(Mis)Reading America

(Mis)Reading America

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.20 zł

-27%

Since the initial arrival of Spanish, French and English explorers, North America has stirred controversies, discussions and conflicting interpretations. A source of fascination for explorers, settlers and those in the Old World, the continent has, n...

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.60 zł

-20%

Trzeci tom z serii Edukacja nauczycielska polonisty: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty powstał we współpracy metodyków, pedagogów i psychologów, którzy piszą o specyficznych trudnościach w uczeniu się dzieci, rozmaitych zaburzeniach ich zachowań, o problemie nieczytania przez uczniów...

Żagary

Żagary

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.52 zł

-27%

Tom Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej zawiera studia stanowiące efekt krytycznego opracowania spuścizny literackiej i publicystycznej z lat 1930-1940 wileńskiej grupy Żagary oraz rekonstrukcji jej tła kulturalnego i literackiego.

Wilno literackie na styku kultur

Wilno literackie na styku kultur

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.27 zł

-27%

Zbiorowy tom Wilno literackie na styku kultur obejmuje przeszło dwuwiecze dziejów dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Filozofia przyrody współcześnie

Filozofia przyrody współcześnie

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.27 zł

-27%

Tom materiałów pokonferencyjnych dotyczących filozofii przyrody – fascynującej dyscypliny, której zagadnienia dotyczą fundamentalnych aspektów świata.

Ekonomia muzeum

Ekonomia muzeum

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.80 zł

-20%

W dniach 25-26 listopada 2010 roku odbyła się polsko-brytyjska konferencja zatytułowana Ekonomia muzeum. Celem konferencji była konfrontacja doświadczeń, metod działania i założeń prawno-ekonomicznych pozwalających widzieć współczesne muzeum jako miejsce przecięcia niemal wszystkich sfer współc...

Od polityki do poetyki

Od polityki do poetyki

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.76 zł

-27%

Tom zawiera artykuły badaczy z Katedry Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i przyjaciół prof. dr. hab. Stanisława Jaworskiego. Przygotowany z myślą o uhonorowaniu wieloletniego zasłużonego pracownika naukowe...

Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami

Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.76 zł

-27%

Użyta w tomie formuła bdquo;pisarstwa pomiędzyrdquo; zakłada istnienie dość stabilnego kontekstu historycznoliterackiego, teoretycznego i metodologicznego. Po pierwsze: punktem odniesienia czyni dwudziestolecie międzywojenne, po drugie: umowny...

Etniczność – tożsamość – literatura

Etniczność – tożsamość – literatura

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.50 zł

-27%

Zbiór esejów poświęconych tożsamościowemu wymiarowi literatury, który wyrasta z przekonania o wyjątkowym statusie tekstu literackiego jako źródła poznania człowieka i pogłębienia jego świadomości.

Komparatystyka dzisiaj. Tom 1

Komparatystyka dzisiaj. Tom 1

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.50 zł

-27%

Komparatystyka dzisiaj. Problemy teoretyczne jest refleksją o aktualnej sytuacji polskiej i międzynarodowej komparatystyki. Prezentuje szeroki wachlarz poglądów i stanowisk badawczych. Autorzy wskazują na dynamiczny i dialogowy charakter kompara...

O Chopinie słów kilka

O Chopinie słów kilka

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo MG

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.99 zł

-46%

Powołaniem Chopina było bez wątpienia komponowanie, co do tego nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale, co może mniej oczywiste, ten słynny kompozytor i wirtuoz fortepianu posiadał też inne talenty. Znakomicie rysował, posiadał zdolnoś...

Zimą bywa się pisarzem

Zimą bywa się pisarzem

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.31 zł

-27%

Tom niniejszy ukazuje się w roku pomiędzy dwoma ważnymi wydarzeniami związanymi z osobą Buczkowskiego – w 2005 minęła setna rocznica urodzin pisarza, a w kwietniu 2009 upłynie dwadzieścia lat od chwili jego śmierci.

Ślady obecności

Ślady obecności

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.31 zł

-27%

"Ślady obecności" to rezultat zaproszenia, z jakim zwróciliśmy się do badaczy problematyki żydowskiej w dwudziestowiecznej literaturze polskiej.