Autor - Praca zbiorowa

Reżyserzy

Reżyserzy

Autorzy:

Wydawnictwo: Wielka Litera

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.90 zł

Bardzo ciekawa lektura, która odsłania osobowości nie tylko największych autorów współczesnego kina, ale także osobowość i filmowy gust prowadzącego wywiady krytyka Janusza Wróblewskiego. Polecam wszystkim, którzy kochają kino. Grażyna...

Krzyżackie zamki komturskie w Prusach

Krzyżackie zamki komturskie w Prusach

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.48 zł

Badania naukowe nad fenomenem krzyżackiego budownictwa zamkowego w państwie zakonnym w Prusach w XIII-XV wieku są prowadzone już od prawie 200 lat. Jednak do czasu drugiej wojny światowej zdominowali je pasjonaci, a nie wykształceni fachowcy, w rezultacie czego dokonywane ustalenia lub formułow...

Polacy pracujący a kryzys fordyzmu

Polacy pracujący a kryzys fordyzmu

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.48 zł

-29%

Książka jest bardzo wartościowym, wielowymiarowym, teoretycznym i empirycznym studium położenia i postaw Polaków pracujących. (...) Ma trudne do przecenienia znaczenie dla wszystkich, którzy zajmują się światem pracy, zarówno klasą pracowniczą, jak i innymi klasami oraz warstwami, rynkiem pracy...

Wartości i zmiany

Wartości i zmiany

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.31 zł

-29%

Procesy przekształceń ustrojowych w Polsce oraz integracji i rozszerzania Unii Europejskiej skłaniają do stawiania pytań, jak zmieniają się w tym czasie wartości Polaków, ich przekonania o tym, co jest cenne, dobre i ważne, a także o tym, w jaki sposób można i należy te wartości osiągać. Autorz...

IRA. Bo jest paru ludzi

IRA. Bo jest paru ludzi

Autorzy:

Wydawnictwo: Agora

Kategorie: Biografie · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.81 zł

-23%

„IRA”. Zespół legenda. Według Google’a najczęściej wyszukiwana polska grupa muzyczna po „Kulcie” i „Dżemie”. Powstała w 1987 roku i – poza czasem siedmioletniej przerwy – z powodzeniem funkcjonuje do dziś. Zagrali tysiące koncertów, na których zawsze pojawiają się rzesze fanów w czarnych i czer

Karuzela z mężczyznami

Karuzela z mężczyznami

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.60 zł

-30%

Studia nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości stanowią trzecią odsłonę naukowej refleksji dotyczącej zjawisk społecznych, w których pierwszoplanową rolę odgrywa płeć społeczno-kulturowa, innymi słowy: gender. Pojawienie się w...

Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych

Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.60 zł

-30%

Po licznych pracach teoretycznych pojawia się opracowanie wspomagające praktykę edukacji wielo- i międzykulturowej. [...] Redaktorzy tomu zadbali o adekwatne do zamieszczonych scenariuszy zajęć wsparcie teoretyczne obejmujące istotne dla prakt...

Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny

Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.12 zł

Zamiarem Autorów książki jest interdyscyplinarne spojrzenie na kapitał ludzki i kapitał społeczny, a także na ich związki z rozwojem regionalnym. Określenia kapitał ludzki używają chętniej ekonomiści, kapitał społeczny jest natomiast domeną socjologów. Jednak przekonanie o istotnej roli czynnik...

Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce

Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.13 zł

Rozpoznawanie różnych form i obszarów wykluczenia ze wspólnoty narodowej mniejszości etnicznych, imigrantów oraz uchodźców staje się coraz bardziej aktualnym problemem we współczesnym, globalizującym się świecie, także w Polsce. Książka jest zbiorem tekstów starających się łączyć refleksje teor...

Miasto na plus

Miasto na plus

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo „Wysoki Zamek”

Kategorie: Kultura / sztuka · Hobby

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.76 zł

Książka, która zachęca do optymistycznego myślenia o mieście. Zbiór 11 tekstów o polskiej przestrzeni miejskiej, zainspirowanych poglądami autora MIASTA SZCZĘŚLIWEGO, Charlesa Montgomery’ego. Różne punkty widzenia, różnorodna tematyka, która od kilku lat przewija się w debacie publicznej, po ra...

Ścięgna konsumpcyjne

Ścięgna konsumpcyjne

Autorzy:

Wydawnictwo: Katedra

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.58 zł

-30%

Książka, którą czytelnik ma przed sobą, jest skromną próbą zastosowania założeń kulturoznawstwa krytycznego podjętą przede wszystkim przez najmłodszą generację badaczek i badaczy reprezentujących polską antropologię i kulturoznawst...

David Lynch

David Lynch

Autorzy:

Wydawnictwo: Axis Mundi

Kategorie: Biografie · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.70 zł

-27%

wszystkim jednym z najbardziej kontrowersyjnych i cenionych reżyserów amerykańskiego kina – Davidem Lynchem. Wywiady z różnych lat jego kariery pozwalają zbliżyć się do tajemnicy – kim tak naprawdę jest David Lynch?

Globalizacja a rozwój

Globalizacja a rozwój

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.80 zł

-23%

Prezentowane teksty są wartościowe merytorycznie i dobrze napisane, źródłowo solidnie podparte współczesną literaturą przedmiotu, dokumentami. Zawierają nie tylko opisy i fakty, ale też krytyczne analizy i interpretacje, są osadzone w teoriach i/lub badaniach. prof. zw. dr hab. Elżbieta Stadtmü...

Witold Gombrowicz – nasz współczesny

Witold Gombrowicz – nasz współczesny

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.99 zł

Tomy jubileuszowe bywają często bardzo ciekawe: rocznicowa okazja sprawia, że nad twórczością pisarza zasiadają badacze różnych pokoleń: z jednej strony starzy wyjadacze, autorzy kanonicznych (niegdyś) wykładni dzieła, a z drugiej legiony młodych, którzy chcieliby udowodnić, że mają na ten tema...

Zostały jeszcze pieśni...

Zostały jeszcze pieśni...

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo MG

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.38 zł

-30%

Próba pokazania wagi i wielkości twórczości Kaczmarskiego nie tyle w odniesieniu do wydarzeń społecznych i politycznych lat 70. i 80. (kiedy powszechnie kojarzono go z Solidarnością i stanem wojennym, a jego twórczość identyfikowano jako g...

Gdy słońce było bogiem

Gdy słońce było bogiem

Autorzy:

Wydawnictwo: Iskry

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.03 zł

-57%

Opowieści o dziewiętnastowiecznej fascynacji odkryciami archeologicznymi w krajach egzotycznych. Informacje dotyczące historii i kultury starożytnych Sumerów, Egipcjan, Azteków czy mieszkańców Pompei przeplatają się z fabularnym opisem przy...

Polonistyka bez granic. Tom 1 i 2

Polonistyka bez granic. Tom 1 i 2

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.50 zł

-28%

Książka jest owocem IV Kongresu Polonistyki Zagranicznej, który odbył się w Krakowie w dniach 9-11 października 2008 roku. Ukazuje się w postaci dwu obszernych tomów: pierwszy z nich zawiera referaty odnoszące się do polonistyki za granic...

Kino klasyczne

Kino klasyczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.30 zł

-21%

Po dwóch latach od publikacji Kina niemego przekazujemy Państwu drugi tom zbiorowej Historii kina, Kino klasyczne. Koncentrujemy się na trzech dekadach z dziejów kinematografii: od wprowadzenia dźwięku (1927 rok) po koniec lat 50.

Krwawy cień genocydu

Krwawy cień genocydu

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.00 zł

-71%

  Niniejsza książka ma uświadomić polskiej - i nie tylko polskiej - opinii publicznej,  jak ważne jest to, żeby wiedzieć i rozumieć, jak i dlaczego dochodzi do aktów ludobójstwa. Dzięki tej wiedzy będziemy w stanie zbudować zbroję, ...

Księżyc nad Fuzhou

Księżyc nad Fuzhou

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Dialog

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.79 zł

-30%

Wszystkie wiersze zamieszczone w tym zbiorku pochodzą z okresu panowania dynastii Tang (618−906) i powstały między VII a IX wiekiem. Odległe od nas o ponad tysiąc lat i tysiące kilometrów, pozostają jednak żywe i zrozumiałe w swoich emocjach i obrazach, nic więc dziwnego, że weszły do kanonu litera

Kino nieme

Kino nieme

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.80 zł

-36%

Kino nieme to pierwszy tom przygotowywanej w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego czterotomowej Historii kina pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowińskiej i Rafała Syski.

Kulturowa teoria literatury. Część 2

Kulturowa teoria literatury. Część 2

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.80 zł

-20%

Kulturowa teoria literatury 2: poetyki, problematyki, interpretacje, pod red. Teresy Walas i Ryszarda Nycza – to druga część szerzej zakrojonego projektu, będącego rezultatem zespołowej pracy, a zmierzającego do restytuowania badań teoretycznoliterackich w horyzoncie współczesnej refleksji huma...

Quentin Tarantino. Rozmowy

Quentin Tarantino. Rozmowy

Autorzy:

Wydawnictwo: Axis Mundi

Kategorie: Biografie · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.77 zł

-57%

Tarantino. Jego nazwisko to klasa sama w sobie w świecie filmu. Wyrazisty w słowach pasjonat i mistrz sztuki filmowej. Książka Geralda Peary’ego jest zbiorem wywiadów z Quentinem Tarantino przeprowadzonych w różnych momentach jego kariery. Otwarty, entuzjastyczny i chętny do dzielenia się sw

Pojęcia

Pojęcia

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.00 zł

-20%

Czy pojęcia są subiektywnymi tworami umysłu czy też wiernym odbiciem prawidłowości obecnych w środowisku? Jaki jest związek systemu pojęciowego z językiem? Jak nabywamy pojęcia? Jak pojęcia wyłaniają się z aktywności mózgu? Czy komputery mogą operować pojęciami równie skutecznie jak czynią to l...

Ćwiczenia z rozpaczy

Ćwiczenia z rozpaczy

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.00 zł

-20%

Jedną ze swoich książek Emil Cioran, arcymistrz pesymizmu, którego trudno doprawdy przelicytować, przekornie zatytułował Ćwiczenia z zachwytu. Złożyły się na nią portrety bliskich autorowi Historii i utopii postaci, pisarzy i myślicieli. Parafrazując ten tytuł, to znaczy biorąc go po części za...

Badania z udziałem ludzi

Badania z udziałem ludzi

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.00 zł

-20%

Trzeci tom Antologii bioetyki poświęcony jest badaniom biomedycznym z udziałem ludzi. Zawiera tłumaczenia około 20 ważnych tekstów, głównie autorów amerykańskich, w których poruszane są takie tematy jak: różnice między badaniem klinicznym a opieką medyczną; ogólne warunki dopuszczalności badań...

Mody w kulturze i literaturze popularnej

Mody w kulturze i literaturze popularnej

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-20%

Popkultura jest jak moda - wzorem zmiany społecznej, w której pojedyncze formy stają się akceptowane i znajdują powszechne uznanie. Aby analizować te dwa fenomeny, należy przypatrzeć się mechanizmom uzyskiwania ogólnej aprobaty. Literatura ...

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-30%

Migracja stanowi jedno z najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych człowieka XX i XXI wieku. Narracja migracyjna to opowieść i o przemianach tożsamości jej podmiotu, i o zawłaszczaniu/oswajaniu miejsc zagospodarowanych wcześniej przez In...

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-20%

Autorzy kolejnego tomu z serii Edukacja nauczycielska polonisty wyjaśniają psychologiczne aspekty kreatywności człowieka, wskazują na potencjał szkoły w kształtowaniu twórczej postawy młodych ludzi, przyglądają się fenomenowi twórczości artystycznej i obecności artysty w dziele. Oddzielną część...

Kultura po przejściach, osoby z przeszłością

Kultura po przejściach, osoby z przeszłością

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-20%

Ludzkie sposoby radzenia sobie z opresywnymi, deprecjonującymi, kryzysowymi doświadczeniami to problem uniwersalny, acz w każdej kulturze przybierający odmienne postaci i zyskujący różną rangę ważności. Wiele wskazuje na to, że dla polski...