Autor - Praca zbiorowa

David Lynch

David Lynch

Autorzy:

Wydawnictwo: Axis Mundi

Kategorie: Biografie · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.90 zł

-33%

wszystkim jednym z najbardziej kontrowersyjnych i cenionych reżyserów amerykańskiego kina – Davidem Lynchem. Wywiady z różnych lat jego kariery pozwalają zbliżyć się do tajemnicy – kim tak naprawdę jest David Lynch?

Quentin Tarantino. Rozmowy

Quentin Tarantino. Rozmowy

Autorzy:

Wydawnictwo: Axis Mundi

Kategorie: Biografie · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.77 zł

-57%

Tarantino. Jego nazwisko to klasa sama w sobie w świecie filmu. Wyrazisty w słowach pasjonat i mistrz sztuki filmowej. Książka Geralda Peary’ego jest zbiorem wywiadów z Quentinem Tarantino przeprowadzonych w różnych momentach jego kariery. Otwarty, entuzjastyczny i chętny do dzielenia się sw

Zostały jeszcze pieśni...

Zostały jeszcze pieśni...

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo MG

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.50 zł

-50%

Próba pokazania wagi i wielkości twórczości Kaczmarskiego nie tyle w odniesieniu do wydarzeń społecznych i politycznych lat 70. i 80. (kiedy powszechnie kojarzono go z Solidarnością i stanem wojennym, a jego twórczość identyfikowano jako g...

Księżyc nad Fuzhou

Księżyc nad Fuzhou

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Dialog

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.50 zł

-47%

Wszystkie wiersze zamieszczone w tym zbiorku pochodzą z okresu panowania dynastii Tang (618−906) i powstały między VII a IX wiekiem. Odległe od nas o ponad tysiąc lat i tysiące kilometrów, pozostają jednak żywe i zrozumiałe w swoich emocjach i obrazach, nic więc dziwnego, że weszły do kanonu litera

Globalizacja a rozwój

Globalizacja a rozwój

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.11 zł

-26%

Prezentowane teksty są wartościowe merytorycznie i dobrze napisane, źródłowo solidnie podparte współczesną literaturą przedmiotu, dokumentami. Zawierają nie tylko opisy i fakty, ale też krytyczne analizy i interpretacje, są osadzone w teoriach i/lub badaniach. prof. zw. dr hab. Elżbieta Stadtmü...

Kulturowa teoria literatury. Część 2

Kulturowa teoria literatury. Część 2

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.80 zł

-20%

Kulturowa teoria literatury 2: poetyki, problematyki, interpretacje, pod red. Teresy Walas i Ryszarda Nycza – to druga część szerzej zakrojonego projektu, będącego rezultatem zespołowej pracy, a zmierzającego do restytuowania badań teoretycznoliterackich w horyzoncie współczesnej refleksji huma...

Kultura po przejściach, osoby z przeszłością

Kultura po przejściach, osoby z przeszłością

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-20%

Ludzkie sposoby radzenia sobie z opresywnymi, deprecjonującymi, kryzysowymi doświadczeniami to problem uniwersalny, acz w każdej kulturze przybierający odmienne postaci i zyskujący różną rangę ważności. Wiele wskazuje na to, że dla polski...

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-20%

Autorzy kolejnego tomu z serii Edukacja nauczycielska polonisty wyjaśniają psychologiczne aspekty kreatywności człowieka, wskazują na potencjał szkoły w kształtowaniu twórczej postawy młodych ludzi, przyglądają się fenomenowi twórczości artystycznej i obecności artysty w dziele. Oddzielną część...

Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku

Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.83 zł

-32%

Autorzy pokazują Japonię jako kraj podlegający nieustannym i wieloaspektowym przemianom na przestrzeni kilku wieków, od nowożytności aż do początku obecnego stulecia.

Witold Gombrowicz – nasz współczesny

Witold Gombrowicz – nasz współczesny

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.99 zł

Tomy jubileuszowe bywają często bardzo ciekawe: rocznicowa okazja sprawia, że nad twórczością pisarza zasiadają badacze różnych pokoleń: z jednej strony starzy wyjadacze, autorzy kanonicznych (niegdyś) wykładni dzieła, a z drugiej legiony młodych, którzy chcieliby udowodnić, że mają na ten tema...

Badania z udziałem ludzi

Badania z udziałem ludzi

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.00 zł

-20%

Trzeci tom Antologii bioetyki poświęcony jest badaniom biomedycznym z udziałem ludzi. Zawiera tłumaczenia około 20 ważnych tekstów, głównie autorów amerykańskich, w których poruszane są takie tematy jak: różnice między badaniem klinicznym a opieką medyczną; ogólne warunki dopuszczalności badań...

Ćwiczenia z rozpaczy

Ćwiczenia z rozpaczy

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.00 zł

-20%

Jedną ze swoich książek Emil Cioran, arcymistrz pesymizmu, którego trudno doprawdy przelicytować, przekornie zatytułował Ćwiczenia z zachwytu. Złożyły się na nią portrety bliskich autorowi Historii i utopii postaci, pisarzy i myślicieli. Parafrazując ten tytuł, to znaczy biorąc go po części za...

Formacja 1910

Formacja 1910

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.40 zł

-20%

W czasie zorganizowanej przez Katedrę Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ konferencji Formacja 19010 – świadkowie nowoczesności (Kraków, 18–20 października 2010) zadawaliśmy sobie przede wszystkim pytanie, czy istniało pokolenie 1910, czy też jest ono tylko fantazmatem badawczym. Myślę...

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-30%

Migracja stanowi jedno z najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych człowieka XX i XXI wieku. Narracja migracyjna to opowieść i o przemianach tożsamości jej podmiotu, i o zawłaszczaniu/oswajaniu miejsc zagospodarowanych wcześniej przez In...

Mody w kulturze i literaturze popularnej

Mody w kulturze i literaturze popularnej

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-20%

Popkultura jest jak moda - wzorem zmiany społecznej, w której pojedyncze formy stają się akceptowane i znajdują powszechne uznanie. Aby analizować te dwa fenomeny, należy przypatrzeć się mechanizmom uzyskiwania ogólnej aprobaty. Literatura ...

Pojęcia

Pojęcia

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.00 zł

-20%

Czy pojęcia są subiektywnymi tworami umysłu czy też wiernym odbiciem prawidłowości obecnych w środowisku? Jaki jest związek systemu pojęciowego z językiem? Jak nabywamy pojęcia? Jak pojęcia wyłaniają się z aktywności mózgu? Czy komputery mogą operować pojęciami równie skutecznie jak czynią to l...

Kino klasyczne

Kino klasyczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-35%

Po dwóch latach od publikacji Kina niemego przekazujemy Państwu drugi tom zbiorowej Historii kina, Kino klasyczne. Koncentrujemy się na trzech dekadach z dziejów kinematografii: od wprowadzenia dźwięku (1927 rok) po koniec lat 50.

Kino nieme

Kino nieme

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.80 zł

-36%

Kino nieme to pierwszy tom przygotowywanej w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego czterotomowej Historii kina pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowińskiej i Rafała Syski.

(Mis)Reading America

(Mis)Reading America

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.15 zł

-28%

Since the initial arrival of Spanish, French and English explorers, North America has stirred controversies, discussions and conflicting interpretations. A source of fascination for explorers, settlers and those in the Old World, the continent has, n...

Dziennikarstwo i świat mediów

Dziennikarstwo i świat mediów

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.38 zł

-27%

Kolejne – czwarte już – uzupełnione i rozszerzone wydanie książki, która jest kompendium wiedzy o dziennikarstwie i mediach, przydatnym zarówno studentom, jak i praktykom.

Polonistyka bez granic. Tom 1 i 2

Polonistyka bez granic. Tom 1 i 2

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.50 zł

-28%

Książka jest owocem IV Kongresu Polonistyki Zagranicznej, który odbył się w Krakowie w dniach 9-11 października 2008 roku. Ukazuje się w postaci dwu obszernych tomów: pierwszy z nich zawiera referaty odnoszące się do polonistyki za granic...

Moralność i profesjonalizm

Moralność i profesjonalizm

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.38 zł

-27%

Czy przedstawiciel jakiegoś zawodu - lekarz, prawnik, polityk - ma nieraz moralne prawo, a może wręcz obowiązek robić coś, czego nie powinien, gdyby nie wykonywał swojego zawodu? Czy moralność zawodowa i moralność powszechna mogą się ró...

Miasto na plus

Miasto na plus

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo „Wysoki Zamek”

Kategorie: Kultura / sztuka · Hobby

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.38 zł

Książka, która zachęca do optymistycznego myślenia o mieście. Zbiór 11 tekstów o polskiej przestrzeni miejskiej, zainspirowanych poglądami autora MIASTA SZCZĘŚLIWEGO, Charlesa Montgomery’ego. Różne punkty widzenia, różnorodna tematyka, która od kilku lat przewija się w debacie publicznej, po ra...

Krwawy cień genocydu

Krwawy cień genocydu

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.00 zł

-71%

  Niniejsza książka ma uświadomić polskiej - i nie tylko polskiej - opinii publicznej,  jak ważne jest to, żeby wiedzieć i rozumieć, jak i dlaczego dochodzi do aktów ludobójstwa. Dzięki tej wiedzy będziemy w stanie zbudować zbroję, ...