Autor - Bogdan Gregor

Marketing w erze technologii cyfrowych

Marketing w erze technologii cyfrowych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.25 zł

-25%

Publikacja stanowi spektrum trendów i rozwiązań związanych z technologiami cyfrowymi, które będą miały istotne znaczenie dla procesu ewolucji marketingu w najbliższych latach. To interdyscyplinarna publikacja wieloautorska, prezentująca dorobek naukowy pracowników różnych polskich uczelni oraz prze

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.59 zł

-17%

Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnoz

Blogi w procesie komunikacji marketingowej

Blogi w procesie komunikacji marketingowej

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.45 zł

-17%

Publikacja dotyczy aktualnego nurtu rozważań nad problematyką komunikacji w przestrzeni hipermedialnej. Łączy w sobie wszechstronne studia teoretyczne i wyniki badań naukowych, stanowiące zasadniczą część książki. To rzetelne i merytoryczne opracowanie, w którym ciekawie i syntetycznie zaprezentowa

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.88 zł

-17%

Rosnące znaczenie informacji i wiedzy w biznesie jest pochodną głębokich i coraz szybciej dokonujących się zmian w jego otoczeniu, co skutkuje wzrostem niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Tworzy się nowe środowisko biznesu, w którym informacja oraz umiejętność przekształcenia jej