Autor - Bogdan Gregor

Marketing w erze technologii cyfrowych

Marketing w erze technologii cyfrowych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.90 zł

-30%

Publikacja stanowi spektrum trendów i rozwiązań związanych z technologiami cyfrowymi, które będą miały istotne znaczenie dla procesu ewolucji marketingu w najbliższych latach. To interdyscyplinarna publikacja wieloautorska, prezentująca dorobek naukowy pracowników różnych polskich uczelni oraz prze

Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie

Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.46 zł

-22%

Monografia dotyczy roli informacji oraz wiedzy rynkowej i marketingowej w zarządzaniu organizacją. Cechą współczesnego otoczenia biznesu jest niepewność i złożoność, a przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą posiadać sprawny system

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.86 zł

-21%

Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnoz

Blogi w procesie komunikacji marketingowej

Blogi w procesie komunikacji marketingowej

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.42 zł

-20%

Publikacja dotyczy aktualnego nurtu rozważań nad problematyką komunikacji w przestrzeni hipermedialnej. Łączy w sobie wszechstronne studia teoretyczne i wyniki badań naukowych, stanowiące zasadniczą część książki. To rzetelne i merytoryczne opracowanie, w którym ciekawie i syntetycznie zaprezentowa

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.96 zł

-21%

Rosnące znaczenie informacji i wiedzy w biznesie jest pochodną głębokich i coraz szybciej dokonujących się zmian w jego otoczeniu, co skutkuje wzrostem niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Tworzy się nowe środowisko biznesu, w którym informacja oraz umiejętność przekształcenia jej