Autor - Hanna Olechnowicz

Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego

Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.74 zł

-20%

Dziecko z autyzmem

Dziecko z autyzmem

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.08 zł

-32%

Praca ma charakter unikatowy. Zawiera konkretne wskazówki co do diagnozy psychopedagogicznej i pracy terapeutyczno-wychowawczej z małymi dziećmi z autyzmem. Szczególną wartością tego opracowania jest to, że mogą z niego korzystać zarówno studenci psychologii i studiów pokrewnych, jak i rodzice, nau

Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.69 zł

-38%

Książka Hanny Olechnowicz ¦ jednego z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie ¦ podejmuje bardzo ważny problem aktywizacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka przedstawia programy i metody animowania więzi dziecka z rodziną czy rówieśnikami, a także działania mające na celu b