Autor - Mariusz Trojanowski

Prezentacje i wystąpienia w biznesie

Prezentacje i wystąpienia w biznesie

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 37.80 zł

-40%

Wystąpienia publiczne to jeden z najważniejszych elementów skutecznego działania w biznesie. W wielu sytuacjach wiele zależy od udanej prezentacji – zarówno w środowisku wewnętrznym przed współpracownikami, podwładnymi czy decydentami, jak i w środowisku zewnętrznym, przed klientami, mediami czy pa

Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne

Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.00 zł

-20%

Handel detaliczny - zarówno na świecie, jak i w Polsce - jest obszarem dynamicznie zacządzących zmian, przy czym, jak się wydaje, ich naukowe wyjaśnienia są niewspółmiernie skromne w stosunku do skali obserwowanych zjawisk. Powyższe stwierdzenie wydaje się zasadne zwłaszcza w odniesieniu do handlu

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni

Autorzy:

Wydawnictwo: PWE

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 39.57 zł

-21%

Zagadnienia omówione w książce są przedstawione w trzech wymiarach: koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na temat marketingu bezpośredniego; strategicznym - prezentacja podejścia zarządczego do marketingu bezpośredniego - od analizy, przez realizację, do kontroli i pomiaru efektywności marke...

Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne

Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.00 zł

Handel detaliczny - zarówno na świecie, jak i w Polsce - jest obszarem dynamicznie zacządzących zmian, przy czym, jak się wydaje, ich naukowe wyjaśnienia są niewspółmiernie skromne w stosunku do skali obserwowanych zjawisk. Powyższe stwierdzenie wydaje się zasadne zwłaszcza w odniesieniu do han...