Autor - Grzegorz Węcławowicz

Geografia społeczna Polski

Geografia społeczna Polski

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Podróżnicze

Typ: e-book

Ocena:

cena od 49.70 zł

-30%

Prezentowana książka, bazując na dorobku metodologicznym i koncepcyjnym światowej geografii społecznej, ma za zadanie przedstawić sytuację w Polsce – pierwszych dziesięcioleci 21 wieku. Celem autora jest, na tle uwarunkowań historycznych i „historii współczesnej”, pokazanie wymiaru przestrzennego p

Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej

Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.78 zł

Tom I serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”Monografia jest poświęcona polityce przestrzennej miasta, przedstawionej na tle doświadczeń autorów przy opracowaniu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prz...