Autor - Stanisław Staszic

Przestrogi dla Polski

Przestrogi dla Polski

Autorzy:

Wydawnictwo: Agora

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Wstęp do przekładu epok

Wstęp do przekładu epok

Autorzy:

Wydawnictwo: FSNZ

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Stu...

Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego

Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: FSNZ

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Stu...

Uwagi do rodu ludzkiego

Uwagi do rodu ludzkiego

Autorzy:

Wydawnictwo: FSNZ

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Stu...

Testament

Testament

Autorzy:

Wydawnictwo: FSNZ

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Stu...

Przemówienia do uczniów

Przemówienia do uczniów

Autorzy:

Wydawnictwo: FSNZ

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Stu...

Dziennik podróży

Dziennik podróży

Autorzy:

Wydawnictwo: FSNZ

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

E-book darmowy

O ziemiorodztwie Karpatów wyjątki

O ziemiorodztwie Karpatów wyjątki

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Narodowość

Narodowość

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Do Seymu: co się z nami stanie? Co nam we wszystkich działaniach na pierwszey uwadze mieć należy

Do Seymu: co się z nami stanie? Co nam we wszystkich działaniach na pierwszey uwadze mieć należy

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Testament

Testament

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Przemówienia do uczniów

Przemówienia do uczniów

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Instytucja, czyli ustanowa edukacji publicznej

Instytucja, czyli ustanowa edukacji publicznej

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

O ziemiorodztwie gór dawnej Sarmacji, a później Polski

O ziemiorodztwie gór dawnej Sarmacji, a później Polski

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Pochwała Andrzeja Zamoyskiego wyjątki

Pochwała Andrzeja Zamoyskiego wyjątki

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Pochwała Jana Zamoyskiego wyjątki

Pochwała Jana Zamoyskiego wyjątki

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Dziennik podróży wyjątki

Dziennik podróży wyjątki

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Przemowa do uczniów po ukończonym egzaminie w szkole departamentowej XX pijarów w Warszawie

Przemowa do uczniów po ukończonym egzaminie w szkole departamentowej XX pijarów w Warszawie

Autorzy:

Wydawnictwo: Virtualo Darmowa Klasyka

Kategorie: Inne

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka z Polskiej Biblioteki Internetowej

Przestrogi dla Polski

Przestrogi dla Polski

Autorzy:

Wydawnictwo: Wolne Lektury

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Stanisław Staszic (1755-1826), Przestrogi dla Polski, Nakładem Krakowskiej Spółki wydawniczej, Kraków [1926]

Przemowa do uczniów po ukończonym egzaminie w szkole departamentowej XX pijarów w Warszawie

Przemowa do uczniów po ukończonym egzaminie w szkole departamentowej XX pijarów w Warszawie

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

Testament

Testament

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

Pochwała Andrzeja Zamoyskiego [wyjątki]

Pochwała Andrzeja Zamoyskiego [wyjątki]

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

Narodowość

Narodowość

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

Uwagi do Rodu ludzkiego

Uwagi do Rodu ludzkiego

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

Przemówienia w Towarzystwie Przyjaciół Nauk

Przemówienia w Towarzystwie Przyjaciół Nauk

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

Do Seymu : co się z nami stanie? Co nam we wszystkich działaniach na pierwszey uwadze mieć należy

Do Seymu : co się z nami stanie? Co nam we wszystkich działaniach na pierwszey uwadze mieć należy

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

Pochwała Jana Zamoyskiego [wyjątki]

Pochwała Jana Zamoyskiego [wyjątki]

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

Przestrogi dla Polski

Przestrogi dla Polski

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

O ziemiorodztwie Karpatów [wyjątki]

O ziemiorodztwie Karpatów [wyjątki]

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...

Dziennik podróży [wyjątki]

Dziennik podróży [wyjątki]

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book darmowy

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria...