Autor - Dorota Klus-Stańska

Paradygmaty dydaktyki

Paradygmaty dydaktyki

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.40 zł

-40%

Dydaktyka jak każda dyscyplina naukowa wyłania się i rozwija na skrzyżowaniu własnych badań oraz innych nauk. Dla rozumienia uczenia się i nauczania szczególnie istotne są impulsy płynące z socjologii, psychologii, politologii, antropologii, a współcześnie także neuronauk. Wiedza dydaktyczna nie je

Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń

Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń

Autorzy:

Wydawnictwo: Żak

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 45.15 zł

Autorka wykorzystała pojęcie chaosu do opisu dydaktyki – jako subdyscypliny pedagogicznej i praktyki społecznej. Profesor Dorota Klus-Stańska od wielu lat zajmuje się dydaktyką. W kolejnej książce prezentuje nowe spojrzenie na ten temat. Jak sama przyznaje we wstępie chaos kojarzy się z dezorga...

(Anty)edukacja wczesnoszkolna

(Anty)edukacja wczesnoszkolna

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.78 zł

Doświadczenia gromadzone przez dziecko podczas różnorodnych interakcji z otoczeniem mogą przyczyniać się do intensywnego rozwoju, mogą mieć mierne skutki rozwojowe lub spowalniać, wygaszać czy zaburzać rozwój jednostki. Również oddziaływania szkoły, w zależności od ich przebiegu i jakości, wspie

Paradygmaty współczesnej dydaktyki

Paradygmaty współczesnej dydaktyki

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 40.15 zł

-16%

Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscypliny naukowej. Poprzez odejście od wąsko instrumentalnego, upraktycznionego rozumienia dydaktyki jako zbioru instrukcji dla nauczyciela umożliw...

Między wzruszeniem a śmiechem. Scenariusze przedstawień szkolnych

Między wzruszeniem a śmiechem. Scenariusze przedstawień szkolnych

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.73 zł

-16%

Inscenizacje szkolne mają swoją tradycję i gorących miłośników. Wnoszą w życie szkolne element odmiany, twórczego klimatu i poczucie przeżywania czegoś wyjątkowego. W prezentowanej publikacji...