Autor - Katarzyna Nosowska

Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku

Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.16 zł

-20%

Publikacja dotyczy różnorodnych zjawisk występujących w sztuce polskiej XIX i XX w. Autorka omawia dramatyczne przejście od estetyki realizmu poprzez modernizm, okres wolnej Polski dwudziestolecia międzywojennego, trudne lata II wojny światowej i PRL aż po dzień dzisiejszy. Zwraca uwagę na napi...

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

Autorki książki przedstawiły problem wyrównania szans osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do dóbr kultury. Zaprezentowały metodę tworzenia audiodeskrypcji dzieł w kontekście upowszechniania sztuki wśród osób z ...

Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata

Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.96 zł

-20%

Publikacja prezentuje fascynację europejskich artystów i intelektualistów sztuką japońską, a w szczególności drzeworytem ukiyo-e. Było to istotne zjawisko kultury przełomu XIX i XX wieku. Autorki skoncentrowały się na inspiracjach widocznych w dziełach artystów związanych z impresjonizmem i postimp

Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja - afrykańska nowoczesność

Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja - afrykańska nowoczesność

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

Publikacja porusza ważne kwestie dotyczące historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy tradycji i nowoczesności. Autorzy podjęli próbę diagnozy najważniejszych zagadnień powstających na styku tych dwóch perspektyw. a także poruszyli problematykę sztuki i polityki oraz spraw społecznych i toż

Afryka i (post)kolonializm

Afryka i (post)kolonializm

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Hobby

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

Publikacja dotyczy historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy badań (post)kolonialnych. Stanowi ona efekt dyskusji środowiska afrykanistycznego z udziałem gości zagranicznych, którzy wskazują na wciąż żywe postrzeganie kultury i sztuki europejskiej jako dominującej i metropolitalnej. Autorz

Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej

Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.16 zł

-20%

Prezentowany zbiór studiów jest dedykowany Profesor Wandzie Nowakowskiej, znawczyni sztuki, wielkiemu humaniście, wybitnemu nauczycielowi, długoletniemu kierownikowi Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, obchodzącej w 2016 r. 25-lecie reaktywacji. Książka odzwierciedla różne nurty współcz

Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych

Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 42.80 zł

Główne uwarunkowania historyczne kształtujące stosunki społeczno-polityczne pomiędzy grupami ludnościowymi w Afryce Południowej. Biała sztuka w Czarnej Afryce. Sztuka i kultura w walce z apartheidem. Sytuacja artystów i świata sztuki ...

Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Autorzy: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Sophia

Kategorie: Biznes · Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.01 zł

-74%

Słowem redaktorów Monografia „Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku” jest efektem teoretycznych i praktycznych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i porad dla rozwiązywania nowych wyzwań w