Autor - Jacek Błeszyński

Czas wolny jako środowisko życia

Czas wolny jako środowisko życia

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.40 zł

-40%

"(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych i procesów społeczno-kulturowych. Książka z pewnością może służyć an

Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem

Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.27 zł

-29%

Prezentowana publikacja jest jak do tej pory pierwszą i jedyną pozycją, w której przedstawione zostały wybrane metody terapii, w dostosowaniu do pracy z osobą przejawiającą głębokie deficyty rozwojowe. Praca nad dziećmi autystycznymi wymaga poszukiwania nowych dróg wspomagania ich rozwoju. Aby...

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.23 zł

-33%

Dzięki podejmowaniu przez coraz większe grono specjalistów problemów komunikacji, mowy i języka, jak również praktycznego działania zmierzającego do wsparcia osób do niedawna określanych jako niekomunikujące/niekomunikatywne następuje z...