Autor - ???

Prace Polonistyczne t. 71

Prace Polonistyczne t. 71

Autorzy:

Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.62 zł

W pierwszym okresie na łamach Prac Polonistycznych ukazywały się zarówno prace literaturoznawcze, jak językoznawcze; zarówno rozprawy naukowe, jak materiały dydaktyczne i sprawozdawczo-kronikarskie. Pismo miało wówczas zgodnie z założeniami redakcji charakter w znacznej mierze lokalny prezentowało